Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

luluğunu malıdır. Öz kar- çırağını, kendini 7. lum di- binson, den ya- sal akıl en çir- se sa- amak endini khe- killer, bilim- m

luluğunu
malıdır.
Öz kar-
çırağını,
kendini
7.
lum di-
binson,
den ya-
sal akıl
en çir-
se sa-
amak
endini
khe-
killer,
bilim-
mini
lıdır.
lidir.
unu
yle-
ek-.
MILLI FOLKLOR
Üç Aylık Türk Dünyası Folklor Dergisi
Cilt: 3 Yıl: 6 Sayı : 23 Güz 1994
İÇİNDEKİLE

luluğunu malıdır. Öz kar- çırağını, kendini 7. lum di- binson, den ya- sal akıl en çir- se sa- amak endini khe- killer, bilim- mini lıdır. lidir. unu yle- ek-. MILLI FOLKLOR Üç Aylık Türk Dünyası Folklor Dergisi Cilt: 3 Yıl: 6 Sayı : 23 Güz 1994 İÇİNDEKİLER Halk Anlatılannin Epik Kurallan. Azel OLRIK Anadolu'da Türk Bakırcılık Sanatının Gelişimi. Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY Bize Gelen Kitaplar Milli Folklor Kazak Halk Akınlarında (Şairlerinde) Rüya Motifi Dr. Metin ERGUN Bize Gelen Dergiler. Milli Folklor Çingili Eskişehir'de Kullanılan Bir Nazarlık Yrd. Doç. Dr. Ali ÇELİK Sediğini Yenerek Alan Genç Kız Motifi ve Türk Halk Hikayeleri. Yrd. Doç. Dr. Nerin KOSE Erzurum'da Aşık Kahvesi Geleneği Dr. Dilaver DÜZGÜN Orta Toroslar ve Makedonya Yörükleri Halk Inapętan Karşılaştırması-1 pr. Yaşar Kaya KALAFAT Yakutistan'da Folklor Faaliyetleri Doç. Dr. Yuriy VASILYEV/Ali Abbas ÇINAR Aşık Efkari'de Övgü ve Yergi. Yrd. Dr. Maarife HACIYEVA/Şahin KÖKTÜRK Özbek Detan Terennüm Düzeni Muhammadcan RECEPOV Propp Metodunun Türk Halk Müziği Araştırmalarında Uygulanması Üzerine-Bir Deneme Cem GÜRDAL Grup Çalışmasının Ortaya Çıkardığı Bir Güzel Kitap: "Risaletü'n-Nushiyye".. Yrd. Doç. Dr. M. ?? OĞUZ Hayat. "Türk Halk Şiiri Aşık Ali Rahmani Zekeriya KARADAVUT Yozgat Manileri. Vasfi ADIKTI Cigbörek.. Sevengül KARASUBAŞI 53 64 31 34 42 56 24 37 50 58 59 59 63 8 14 7 15 6 E) Dergide Trabzon ve Yozgat yöresine ait ağıtlara yer veril- miştir. 297 Verilen görsele göre Milli Folklor dergisi ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisi çıkarılamaz? A) Dergide akademik unvana sahip kişilere ait yazılar yer al- maktadır. B) Türk Halk müziği araştırmalarına ait bir deneme yer almak- Tadır. C) Dergide Halk edebiyatı âşıklarının hayatlarına yer verilmiş- D) Türkiye içi ve dışı Yörüklerine ait inanışların karşılaştırması- na yer verilmiştir.