Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

mi aşağıdakilerden hangisidir? A) Müstezat B) Bubal D) Kit'a C) Tuyug E) Mesnevi 19. Divan edebiyatıyla ilgili aşağıda verilenle

mi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müstezat
B) Bubal
D) Kit'a
C) Tuyug
E) Mesnevi
19. Divan edebiyatıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangi-
si yanlıştır?
A) Kullanılan nazım biçimlerinin çoğu yabancı kaynaklı-
dir.
Başlangıçta yaygın olarak kullanılan beyi

mi aşağıdakilerden hangisidir? A) Müstezat B) Bubal D) Kit'a C) Tuyug E) Mesnevi 19. Divan edebiyatıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangi- si yanlıştır? A) Kullanılan nazım biçimlerinin çoğu yabancı kaynaklı- dir. Başlangıçta yaygın olarak kullanılan beyit nazım bi- rimi, yerini zamanla bentlere bırakmıştır. Özellikle şiirlerde kişisel konular ön plana çıkmış, toplumsal konulara çok az yer verilmiştir. Beyitler arasında anlam bütünlüğü genellikle bulun- madığı için şiirlere başlık da konmamıştır. Sanat sanat içindir anlayışı şiirde olduğu gibi düzya- zı türündeki birçok eserde de kendini göstermiştir.