Soru:

mindeki payı en azdır. 5. . Türkiye'de ormanlar ve otlaklar ekonomiye önemli katkı sunmaktadır. Dolayısıyla bu alanlar; hayvancı

mindeki payı en
azdır.
5.
.
Türkiye'de ormanlar ve otlaklar ekonomiye önemli katkı
sunmaktadır. Dolayısıyla bu alanlar; hayvancılık faaliyeti,
mobilya ve kâğıt üretimi yapılmasına imkân tanımıştır.
Aşağıda verilen yörelerden hangisinde orman ve otlak-
lar

mindeki payı en azdır. 5. . Türkiye'de ormanlar ve otlaklar ekonomiye önemli katkı sunmaktadır. Dolayısıyla bu alanlar; hayvancılık faaliyeti, mobilya ve kâğıt üretimi yapılmasına imkân tanımıştır. Aşağıda verilen yörelerden hangisinde orman ve otlak- lar daha az önemli bir doğal kaynaktır? A) Erzurum-Kars B) Batı Karadeniz Kiyi Ege D) Doğu Karadeniz E) Tuz Gölü ve çevresi Coğrafya Soru Bankası

Soru Çözümünü Göster