Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

MS2. - M 7. Duygularla algılanan evrende bulunan tek tek nes- neler,tikel varlıklar tartışma götürmez nitelikte ger- e çektir. Bilginin kaynağı deney olunca, önermeleri deneyle kontrol edilemeyen ya d

MS2.
- M
7. Duygularla algılanan evrende bulunan tek tek nes-
neler,tikel varlıklar tartışma götürmez nitelikte ger-
e çektir. Bilginin kaynağı deney olunca, önermeleri
deneyle kontrol edilemeyen ya da deneyin ölçüle-
riyle bağdaşmayan bir düşüncenin doğru

MS2. - M 7. Duygularla algılanan evrende bulunan tek tek nes- neler,tikel varlıklar tartışma götürmez nitelikte ger- e çektir. Bilginin kaynağı deney olunca, önermeleri deneyle kontrol edilemeyen ya da deneyin ölçüle- riyle bağdaşmayan bir düşüncenin doğruluğunun da ileri sürülemeyeceği açıktır. Bu bakımdan Kutsal Kitap'ın öne sürdüğü doğa üstü varlıkları bile, akıl ilkelerine göre açıklama olanağı yoktur. Demek ki ruhun ölümsüzlüğü ya da Tanrı'nın birliği, sonsuz- luğu, hatta varlığı kesin olarak kanıtlanamaz; bunlar yalnızca inancın konusu olarak kalabilir. Ockham'lı William'ın bu gärüşünden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Felsefe inancı kavrayabilir. B) Felsefe ile teoloji birbirinden ayrılmalıdır. nanç ile pozitif olaylar kavranabilir. DJ Felsefe anlamsız bir sorgulama faaliyetidir. EJ Kutsal kitabın bildikleri anlamsızdır. g 8. Madem ki bu din doğrudur ve bizi hakikatin bilgisine götüron calıcmaua 0nğırı alirma