Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

n sinav- $ si karar- smanlı ulamak erektir- Vışının luklar mli bir Kültür D L 4. 30 Ekim 1918 tarihinde Mustafa Kemal Paşa, Yıld

n sinav- $
si karar-
smanlı
ulamak
erektir-
Vışının
luklar
mli bir
Kültür
D
L
4.
30 Ekim 1918 tarihinde Mustafa Kemal Paşa, Yıldırım Orduları
Grup Kumandanı olarak tayin edilmiş ve Mondros Ateşkes
Antlaşması'nın şartlarını 3 Kasım 1918'de İstanbul'dan öğre

n sinav- $ si karar- smanlı ulamak erektir- Vışının luklar mli bir Kültür D L 4. 30 Ekim 1918 tarihinde Mustafa Kemal Paşa, Yıldırım Orduları Grup Kumandanı olarak tayin edilmiş ve Mondros Ateşkes Antlaşması'nın şartlarını 3 Kasım 1918'de İstanbul'dan öğren- mişti. Mustafa Kemal, antlaşma hükümlerini okuyunca bu maddelerin Türk milleti için vahim sonuçlar doğuracağını görmüştü. Buna göre; 1. II. 31 Mart Olayı'nın yaşanması, İzmir'in işgali, azınlıkların kendi devletlerini kurmak istemesi gelişmelerinden hangileri Mustafa Kemal'in görüşlerin- de haklı olduğunu kanıtlar niteliktedir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II -E) II ve III C) Yalnız III Diğer Sayfaya Geçiniz.