Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Normal insan kendisinden çok, etrafındakilerle meş- gul olur. Kendisiyle beraber etrafındakileri anlamaya çalışır ve özellikle z

Normal insan kendisinden çok, etrafındakilerle meş-
gul olur. Kendisiyle beraber etrafındakileri anlamaya
çalışır ve özellikle zamanına uymaya gayret eder.
Eğer yaşlı bir insansa ve gençliğin bütün hareketle-
rini çılgınlık sayıyorsa o kişinin normalden uz

Normal insan kendisinden çok, etrafındakilerle meş- gul olur. Kendisiyle beraber etrafındakileri anlamaya çalışır ve özellikle zamanına uymaya gayret eder. Eğer yaşlı bir insansa ve gençliğin bütün hareketle- rini çılgınlık sayıyorsa o kişinin normalden uzaklaş- maya başladığına hükmedebilirsiniz. Kendi çocukluk veya gençlik yıllarını göklere çıkarıp yaşadığı devri batırmaya kalkan insan hayatın normal akışına ayak uyduramamış demektir. Çünkü her nesilde insanlığın kazandığı zaferler zincirine yeni halkalar ekleyen in- sanlar vardır ve normal insan bunları görmeye çalışır. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşı- lık söylenmiş olabilir? A) Eskiyen her şeye olumsuz gözle bakmak nor- mal bir durum mudur? B) Yazarların, yaşadıklarını ve tanık olduklarını yazması onları başarıya götürür mü? C) İnsanların çocukluk günlerini bu denli abartması hakkında ne düşünüyorsunuz? D) Genç yazarlar yaşlılara göre daha umutlu gali- ba, ne dersiniz? E) Sizce geçmişi bugünlerden daha güzel, daha el samanlamlı kılan şey nedir?