Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

ok- bir 5 Ankara Yayıncılık miştir. Manzum ve mensur bölümleri vardır. DAşk ve inanç konuları işlenmektedir. Seci, redif ve kafi

ok-
bir
5
Ankara Yayıncılık
miştir.
Manzum ve mensur bölümleri vardır.
DAşk ve inanç konuları işlenmektedir.
Seci, redif ve kafiyeye yer verilmiştir.
12. Ney ü santur u rubâb ü def ü tanbur ile çeng
Nağme-i bülbül ü kumrîye olup hem-âheng
Pür eder âlemi şe

ok- bir 5 Ankara Yayıncılık miştir. Manzum ve mensur bölümleri vardır. DAşk ve inanç konuları işlenmektedir. Seci, redif ve kafiyeye yer verilmiştir. 12. Ney ü santur u rubâb ü def ü tanbur ile çeng Nağme-i bülbül ü kumrîye olup hem-âheng Pür eder âlemi şevk u tarab u rengâ-reng Müjdeler gülşene kim vakt-i çırâğan geldi Can fezâ turre-i hûban gibi zülf-i sümbül Dil-güşâ nazm-ı Nedîmâ gibi ruhsâre- i gül Dün gülistanda işittim ki der idi bülbül Müjdeler gülşene kim vakt-i çırâğan geldi Bu dörtlüklerden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Aruz ölçüsüyle yazılmıştır. B) Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı nazım şekillerindendir. C) Bu nazım şeklinin ilk örneklerini Nedim vermiştir. 2 D) Dörtlüklerin son dizeleri nakarattır. E) Bestelenmeye uygun nazım şekillerindendir. Diğer sayfaya geçini