Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

ou ra r; m u, r. e -i, Z. er r- B S R M DENEME- -4 11. Akça Kale Sürmeli'ye gelip Kazan kırk otağ diktirdi. Yedi gün yedi gece y

ou
ra
r;
m
u,
r.
e
-i,
Z.
er
r-
B
S
R
M
DENEME-
-4
11. Akça Kale Sürmeli'ye gelip Kazan kırk otağ diktirdi. Yedi
gün yedi gece yeme içme oldu. Kırk evli kul ile kırk cariye-
yi oğlunun başına çevirdi, azat eyledi. Kahraman yiğitlere
kale ülke verdi, cübbe

ou ra r; m u, r. e -i, Z. er r- B S R M DENEME- -4 11. Akça Kale Sürmeli'ye gelip Kazan kırk otağ diktirdi. Yedi gün yedi gece yeme içme oldu. Kırk evli kul ile kırk cariye- yi oğlunun başına çevirdi, azat eyledi. Kahraman yiğitlere kale ülke verdi, cübbe çuha verdi. Dedem Korkut gelerek neşeli havalar çaldı, bu Oğuznâme'yi düzdü, böyle dedi: Şimdi hani dediğim bey erenler Dünya benim diyenler Ecel aldı yer gizledi Fani dünya kime kaldı Gelimli gidimli dünya Ahir son ucu ölümlü dünya Dua edeyim hanım: Yerli kara dağın yıkılmasın. Gölgeli kaba ağacın kesilmesin. Taşkın akan güzel suyun kuru- masın. Kanatlarının ucu kırılmasın. Kadir seni nâmerde muhtaç etmesin. Koşarken ak boz atın sendelemesin. Vuruşunca kara çelik öz kılıcın çentilmesin. Allah'ın verdiği ümidin kesilmesin. Âhir sonu arı imandan ayırmasın. Ak alnında beş kelime dua kıldık, kabul olsun. Derlesin topla- sın, günahınızı adı güzel Muhammed'e bağışlasın hanım hey!.. Bu parçadan hareketle Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Manzum ve mensur kısımlardan oluşmaktadır. BOlağanüstü olaylara sık yer verilmektedir. Dönemin sosyal yaşantısına ait ipuçları barındırmakta- dır. DY Dede Korkut Islamiyet öncesindeki şaman geleneğini yansıtmaktadır. E) Savaş ve gaza konuları önemli bir yer tutmaktadır. AYT 12. 13.