Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

raçlarında geçtiğin Bonebilir? klıkta 0111 Yatay sürtünmesiz düzlemde r yarıçaplı yörüngede düzgün çomborsel hareket yapan bir c

raçlarında
geçtiğin
Bonebilir?
klıkta
0111
Yatay sürtünmesiz düzlemde r yarıçaplı yörüngede
düzgün çomborsel hareket yapan bir clamin aynı yo.
rüngede kalacak şekilde periyodu azaltılıyor
Buna göre clame alt
I. Açısal hiz
11. Kinetik enerji
III. Merkezcil

raçlarında geçtiğin Bonebilir? klıkta 0111 Yatay sürtünmesiz düzlemde r yarıçaplı yörüngede düzgün çomborsel hareket yapan bir clamin aynı yo. rüngede kalacak şekilde periyodu azaltılıyor Buna göre clame alt I. Açısal hiz 11. Kinetik enerji III. Merkezcil ivme nicellklerinden hangileri artar? A) Yalnız I B) I ve il D) Il ve ill A) v 10) Düşey düzlemde gösterilen aşağıdaki ray sisteminin K noktasından serbest bırakılan deney arabasının M nok- tasından düşmeden geçebildiği biliniyor. M Vo = 0 44 C) Ive ill E) I, II ve II Buna göre, deney arabası L noktasından geçerken arabanın hızı v, arabaya etki eden merkezcil kuvvet Fu ve merkezcil lvme a'nın yönü aşağıdakilerin han- gisinde doğru olarak verilmiştir? P 0. 4 B) V D) V 1