Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Şekil-1, II ve III teki özdeş küp şeklindeki saydam olmayan kutuların bir köşesinde, özdeş noktasal kaynaklar bulunmak- tadır. Ş

Şekil-1, II ve III teki özdeş küp şeklindeki saydam olmayan
kutuların bir köşesinde, özdeş noktasal kaynaklar bulunmak-
tadır.
Şekil -1
Şekil - 11
Şekil - III
Kutular iç yüzeylerine düşen işığı soğurduğuna göre, Şe-
kil - I, II ve III teki kutuların açık k

Şekil-1, II ve III teki özdeş küp şeklindeki saydam olmayan kutuların bir köşesinde, özdeş noktasal kaynaklar bulunmak- tadır. Şekil -1 Şekil - 11 Şekil - III Kutular iç yüzeylerine düşen işığı soğurduğuna göre, Şe- kil - I, II ve III teki kutuların açık kapaklarından dışarı çı- kan ışık akıları D₁, D₂ ve 3 arasındaki doğru ilişki aşağı- dakilerden hangisidir? A) 0₁ > 0₂ = 03 B) ₁ = 03 > 0₂ D) 3 > D₁ > ₂ C) 0₂ > 03 > 0₁ E) ₁ = 0₂ = 03