Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Şekilde verilen KLM Üçgeninde [KL] [KM], (KLI=15 cm va IMLI-25 cm'dir. Buna göre |KM| aşağıdakilerden hangisidir? A) 20 cm C) 23

Şekilde verilen KLM Üçgeninde [KL] [KM],
(KLI=15 cm va IMLI-25 cm'dir. Buna göre
|KM| aşağıdakilerden hangisidir?
A) 20 cm
C) 23 cm
A) 12
15 cm
Şekildeki ABC nde [AB] L [BC'dir. |AB| = 5
cm ve |BC| = 12 cm Ise |AC| kaç cm'dir?
A) 18 B) 15
B
5cm
B
Hipotenüs

Şekilde verilen KLM Üçgeninde [KL] [KM], (KLI=15 cm va IMLI-25 cm'dir. Buna göre |KM| aşağıdakilerden hangisidir? A) 20 cm C) 23 cm A) 12 15 cm Şekildeki ABC nde [AB] L [BC'dir. |AB| = 5 cm ve |BC| = 12 cm Ise |AC| kaç cm'dir? A) 18 B) 15 B 5cm B Hipotenüsünün uzunluğu 20 cm, dik kenar- larından birinin uzunluğu 16 cm olan bir dik üçgenin diğer dik kenarının uzunluğu kaç cm'dir? A a B) 10 25 cm E Dik kenar uzunlukları altışar santimetre olan Iklzkenar dik Üçgenin hipotenüs uzun- luğu kaç cm'dir? A) 12 B) 10 16 cm 8) 22 cm D) 24 cm C) 13 6cm 8 Yukarıdaki ABC üçgeninde [AH] [BC'dir. Buna göre |AC| = 13 cm, |HC| = 5 cm ve |BH|= 16 cm Ise (AB) kaç cm'dir? A) 12 B) 18 C) 20 C la H 5cm C) 5 C) 6√3 D) 6√2 B G D) 12,5 13 cm D) 6 8 cm D) 24 12 cm Yukarıdaki şekilde; [EG] L [GF], [AB] [BC], |EG|=6 cm, |GF|=8 cm, |AB| = 5 cm ve |BC| = 12 cm Ise |AE| + |FC| kaç cm'dir? A) 3 B) 4 D) 6 A) 150 20 cm Şekildeki KLM nde [LK) [KM], [KN) LIMLL INMI-9 cm, IKLI-20 cm ve |KN|=12 cm ise A(LKM) kaç cm² dir? 6cm A) 32 B) 180 15 cm √59 cm B) 28 24cm, Yukarıdaki şekilde [AB] L [AD] ve [BC] [CD1'dir. |AB|-6 cm, |AD|- 12 cm ve IBCI=√59 cm Ise |DC| kaç cm'dir? A) 9√7 B) 11 C) 12√3 D) 13 12cm A) 142 B) 160 9 cm H Şekildeki BAC üçgeninde [BA] [AC] ve [AH] [BC]'dir. JAB| = 15 cm, |AC| =20 cm ve IBH-9 cm olduğuna göre |AH|+|HC| kaç cm'dir? 13 cm C) 200 D) 250 12 cm B B) 24 9am 20 cm C) 26 20 cm Şekildeki ABC üçgeninde, JAC| = |BC| = 20 cm ve |AB| = 24 cm Ise A(ABC) kaç cm'dir? C) 192 20cm D) 25 C) 26 5 an D 11pm Şekildeki ABC dik liçgeninde |AD|-13 cm, BD = 5 cm ve |DC| = 11 cm ise |AC| kaç cm'dir? A) 20 D) 212 D) 30 3 cm 5cm A) 6 B Şekildeki dik üçgenlerde verilenlere göre JAE kaç cm'dir? A) 15 B) 14√2 C) 13√Z D) 13 a 4cm 8L A) 20√3 C) 25√2 Şekildeki ABC ve BDC dik üçgenlerinde ve- rilenlere göre CD kenarının uzunluğu kaç cm'dir? C A) a = 7 cm, B) a = 8 cm, C) a = 9 cm, D) a = 11 cm, D 13 cm B) 8 C) 10 D) 12 10 cm a D A 8 cm B g 13 cm 12 cm DD ABC dik üçgeninde s(ACB) = 30°, JAC-10 cm, |AB| = ccm ve |BC| = a cm, Ise a.caşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenler- den hangisi dik üçgen değildir? 17 cm 30° D B) 25 D) 25√3 b=24 cm ve b= 32 cm ve b= 40 cm ve b = 60 cm ve 15 cm C = 25 cm c = 33 cm c = 41 cm c = 61 cm Şekildeki ABCD dik yamuğunda, |AB| = 8 cm, |BC| = 15 cm ve [CD] = 17 cm olduğu- na göre, |AD| kaç cm dir? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12