Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Soru 90 Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Din ve devlet büyüklerini övmek için yazılan kasidelerin uyak düz

Soru 90
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Din ve devlet büyüklerini övmek için yazılan kasidelerin uyak
düzeni aa ba ca... şeklindedir.
B) 18. yüzyıl divan edebiyatı şairlerinden olan Nedim, mahallileş-
me akımının temsilcisidir.
AR
C)

Soru 90 Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Din ve devlet büyüklerini övmek için yazılan kasidelerin uyak düzeni aa ba ca... şeklindedir. B) 18. yüzyıl divan edebiyatı şairlerinden olan Nedim, mahallileş- me akımının temsilcisidir. AR C) Rybai ve şarkı divan şiirinin yerli nazım şekilleridir, bunlar Türk şairler tarafından geliştirilmiştir. D) Euzeli, kaside, gazel ve mesnevilerinin yanı sıra düzyazıları da bulunan 16. yüzyıl divan edebiyatı sanatçısıdır. Gazeller 5-15 beyitten oluşan lirik şiirlerdir; ilk beyitlerine mat- la son beyitlerine makta denir.