Soru:

SOSYAL BİLİMLER 10. Aktif nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılımı ülkelerin gelişmişlik durumları hakkında genel bir kanaat

SOSYAL BİLİMLER
10. Aktif nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılımı
ülkelerin gelişmişlik durumları hakkında genel bir
kanaat ortaya koymaktadır. Aşağıdaki tabloda da üç
ülkede aktif nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre
dağılım oranları gösterilmişt

SOSYAL BİLİMLER 10. Aktif nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılımı ülkelerin gelişmişlik durumları hakkında genel bir kanaat ortaya koymaktadır. Aşağıdaki tabloda da üç ülkede aktif nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılım oranları gösterilmiştir. Ülke Birincil (%) ikincil (%) Üçüncül (%) x 38 20 42 Y 50 15 35 Z 10 35 55 Buna göre tabloda verilen ülkelerin en gelişmişten en az gelişmişe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Z, Y, X B) X,Z,Y DY, X, Z C) X, Y, Z E) Z, X, Y x Aquinol Theme

Soru Çözümünü Göster