Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

sy902 16ms) (A) medy 33 ( ulgothe tide (0 13) Kırk bin köyün en yoksullarının birinden geliyordu Başaran. Kendi yağıyla kavrulmu

sy902 16ms) (A)
medy 33 (
ulgothe tide (0
13) Kırk bin köyün en yoksullarının birinden geliyordu Başaran. Kendi yağıyla kavrulmuş insanların sabırlı
sessizliği sürekli üzerindeydi. İçin için bakışları, yakalanması güç ama yakalanınca da
da insanı birden is

sy902 16ms) (A) medy 33 ( ulgothe tide (0 13) Kırk bin köyün en yoksullarının birinden geliyordu Başaran. Kendi yağıyla kavrulmuş insanların sabırlı sessizliği sürekli üzerindeydi. İçin için bakışları, yakalanması güç ama yakalanınca da da insanı birden isitan samimi bakışları vardı. Köylünün bahtı gibi kolay kolay açılmaz ama açıldı mı yaman açılır, birden sözün en acısı veya tatlısıyla boşanıverirdi. 1160BY Eurud Ebove sysgriex nutuV (0 Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tanıtılan kişinin özelliklerinden biri değildir? A) Gerçekleri olduğu gibi B) Tezatlıkları bir arada barındıran C) Kolay kolay konuşmayan D) Hayatı pervasızca yaşayan E) Sıkıntılarını kendi içinde yaşayan lduğu gibi dile getiren imitahiselt imenő teyhurimuo obnizigner nebislixabisza (a evoilzét tevoz, JeevesV Å sigosos16) (A 103 svoil26T 15192 Ins2 inusnis Mulgonado) 16M (8 ulğolsbed uigono IsaysVięA (3 Isayev iz ulgolsbs goles mineubdA (0 ulgonoxulgoleb6011 (3