Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

tekke hiden e var- e saz plan- ---- ciy- der er- YAYINLARI A A AYT Deneme Sınavı - 2 17. 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi

tekke
hiden
e var-
e saz
plan-
----
ciy-
der
er-
YAYINLARI
A
A
AYT Deneme Sınavı - 2
17. 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi sınavının 5. sorusunda
takılan Ayşe İnci, karşısına gelen koşmanın özellikleriyle il-
gili soruya o anda aklına gelenleri yazmış

tekke hiden e var- e saz plan- ---- ciy- der er- YAYINLARI A A AYT Deneme Sınavı - 2 17. 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi sınavının 5. sorusunda takılan Ayşe İnci, karşısına gelen koşmanın özellikleriyle il- gili soruya o anda aklına gelenleri yazmıştır. Sınavdan son- ra öğretmeni, o soruda yazdığı dört maddenin doğru, bir maddenin ise yanlış olduğunu söylemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ayşe İnci'nin koş- ma ile ilgili yanlış cevapladığı madde olabilir? A) Halk şiirinin en çok kullanan nazım biçimidir. B) Hecenin 11'li kalıbıyla söylenir. Koşmalarda ilk iki dize doldurma dizelerdir. D) İlk dörtlük xbyb şeklinde de kafiyelenebilir. E) İşlediği konuya göre "koçaklama, taşlama, güzelleme, ağıt" gibi türleri vardır.