Soru:

TEST Doğa ve insan - 11 02 si es 3 ve göre of het glasno 1. Doğada uyumlu yaşayan insan; mesken yapı malzemesi olarak jeolojik v

TEST
Doğa ve insan - 11
02
si
es
3 ve
göre
of het
glasno
1. Doğada uyumlu yaşayan insan; mesken yapı malzemesi
olarak jeolojik ve jeomorfolojik özellikler, iklim şartları,
bitki örtüsü, toprak ve diğer doğal çevre faktörlerine dik-
kat etmiştir.
Aşağ
köyle

TEST Doğa ve insan - 11 02 si es 3 ve göre of het glasno 1. Doğada uyumlu yaşayan insan; mesken yapı malzemesi olarak jeolojik ve jeomorfolojik özellikler, iklim şartları, bitki örtüsü, toprak ve diğer doğal çevre faktörlerine dik- kat etmiştir. Aşağ köyle o III babam Y.D Ekvator FO.D JA tete Haritada işaretli alanların hangilerinde yapılan mes- kenlerde ahşap malzemenin kullanılması bulunduğu doğayla uyumluluğunu yansıtır? ban A) I ve IIB) I ve IV peab c) Il ve III D) Il ve IV E) IV ve V mellop Molonialov venceu phan bio bebamo semio non 3. 2. Doğa, insanlara farklı mekânlarda farklı imkânlar sağla- yarak yaşam olanakları sunmaktadır. To

Soru Çözümünü Göster