Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Türk Dili ve Edebiyatı 5. I. Gazel II. Kaside III. Mesnevi IV. Müstezat V. Kita Unipi onys, ishe sbnicionen Divan şiiri nazım bi

Türk Dili ve Edebiyatı
5. I.
Gazel
II. Kaside
III. Mesnevi
IV. Müstezat
V. Kita
Unipi onys, ishe sbnicionen
Divan şiiri nazım biçimlerinden bazılarını yukarıdaki gibi
sıralayan öğretmen, bunlardan biriyle ilgili şu bilgileri
vermiştir:
G
C) III
318i sument

Türk Dili ve Edebiyatı 5. I. Gazel II. Kaside III. Mesnevi IV. Müstezat V. Kita Unipi onys, ishe sbnicionen Divan şiiri nazım biçimlerinden bazılarını yukarıdaki gibi sıralayan öğretmen, bunlardan biriyle ilgili şu bilgileri vermiştir: G C) III 318i sument namesini Divan şiirinde olay ağırlıklı konuların işlendiği nazım şeklidir. Olay örgüsüne sahip olması bakımından hikâye ve romana benzer. Beyit nazım birimiyle yazılan, beyit sınırlaması olmayan bu nazım şekli, İran edebiyatından Türk edebiyatına geçmiştir. Buna göre öğretmen, numaralanmış nazım şekillerinden hangisinin açıklamasını yapmıştır? A) I B) II E) V PALI YAYIN D) IV