Soru:

TÜRKİYE'DE TARIMO TES esi çay, 10. Ülkemizde tarımın en önemli problemlerinden memizi biri sulamadır. BİLGİ REHB Buna göre, ülke

TÜRKİYE'DE TARIMO
TES
esi çay, 10. Ülkemizde tarımın en önemli problemlerinden
memizi
biri sulamadır.
BİLGİ REHB
Buna göre, ülkemizde sulamali tarıma ge-
çilmesi durumunda aşağıdakilerden hangi-
sinin gerçekleşmesi beklenmez?
Ülkemizde tarımda
nin yeterli

TÜRKİYE'DE TARIMO TES esi çay, 10. Ülkemizde tarımın en önemli problemlerinden memizi biri sulamadır. BİLGİ REHB Buna göre, ülkemizde sulamali tarıma ge- çilmesi durumunda aşağıdakilerden hangi- sinin gerçekleşmesi beklenmez? Ülkemizde tarımda nin yeterli olmam burada etiştir- alan- Doğu Anadolu gibi bölgelerd verişsiz olma A) Verim ve kalitenin artması B) Kırsal alanlardan kentlere olan göçlerin azalması e yıl eytin Makinelerin nün üzerin iz C) Çay ve findik gibi tarım ürünlerinin ekim alanının genişlemesi D) Üretimde yıllara göre dalgalanmanın azal- Bazı işle lamayac 5lge rak Bazı ye masi lanma E) Tarimin milli ekonomi içerisindeki payının artmasi ✓ Çiftçinin zarar için or devle dest

Soru Çözümünü Göster