Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

TYT Sıcaklığı sabit olan, güneş almayan, rüzgârsız ortamda Isıl denge durumunda özdeş K ve L termometrelerinden L'nin haznesine

TYT
Sıcaklığı sabit olan, güneş almayan, rüzgârsız ortamda
Isıl denge durumunda özdeş K ve L termometrelerinden
L'nin haznesine t= 0 anında Şekil l'deki gibi alkollü pamuk
sarılıyor.
K
11
Şekil I
(0-16 dk) zaman aralığında K ve L termometrelerinin
gösterdi

TYT Sıcaklığı sabit olan, güneş almayan, rüzgârsız ortamda Isıl denge durumunda özdeş K ve L termometrelerinden L'nin haznesine t= 0 anında Şekil l'deki gibi alkollü pamuk sarılıyor. K 11 Şekil I (0-16 dk) zaman aralığında K ve L termometrelerinin gösterdikleri değerler Şekil Il'deki tabloda verilmiştir. L termometresi °C Buna göre; 0 2 dk 4 dk 6¥ dk D) Il ve Ill K termometresi 20 20 20 20 20 20 20 20 °C 800 Alkollü Pamuk Şekil II 10 12 14 16 dk dk dk dk dk 20 19,65 19,35 19,10 18,90 18,75 18,65 18,57 18,50 Ortamın sıcaklığı 20°C'dir. L termometresinin sıcaklığının zamanla azalması ile denizden çıkan bir insanın üşümesi, aynı fiziksel ilkeye bağlı olarak gerçekleşir. 20 III. Ortamda, sıcaklığı ortam sıcaklığına eşit hava akımı olsaydı L termometresinin birim zamandaki sıcaklık değişimi daha fazla olurdu. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II Cve III E) I, II ve III 1.