Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

TYT • Sosyal 15. Platon ve Aristoteles, ilk Çağ'dan itibaren, tüm fel- sefe tarihini etkileyen fikirler öne sürmüşlerdir. Bu nedenle, bu düşünürlerin etkilerini 15 - 17. yüzyıl felsefesinde görmek pek

TYT • Sosyal
15. Platon ve Aristoteles, ilk Çağ'dan itibaren, tüm fel-
sefe tarihini etkileyen fikirler öne sürmüşlerdir. Bu
nedenle, bu düşünürlerin etkilerini 15 - 17. yüzyıl
felsefesinde görmek pek de şaşırtıcı değildir. Orta
Çağ’ın başlarında Hristiyan

TYT • Sosyal 15. Platon ve Aristoteles, ilk Çağ'dan itibaren, tüm fel- sefe tarihini etkileyen fikirler öne sürmüşlerdir. Bu nedenle, bu düşünürlerin etkilerini 15 - 17. yüzyıl felsefesinde görmek pek de şaşırtıcı değildir. Orta Çağ’ın başlarında Hristiyan felsefesinin Antik Yunan felsefesini göz ardı etmesi, Platon ve Aristoteles'in bu etkisinin, 15 - 17. yüzyıla, daha çok İslam felse- fesi çerçevesinde yapılan çevirilerle aktarılmasına neden olmuştur. Antik Yunan düşüncesiyle yeniden tanışan Batı coğrafyası bu düşünceler çerçevesin- de hızla gelişmiştir. Ayrıca, MS 2 - MS 15. yüzyıl- da var olan din merkezli farklı felsefi düşünceler, özellikle inanç-akil problemine sunulan çözümler, Rönesans'ı oluşturan düşünce yapısını etkilemiştir. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ula- şılamaz? A) 15 - 17. yy. felsefesi Orta Çağ felsefesinden et- kilenmiştir. B) Çeviri hareketleri sayesinde ilk felsefi sistemler bilinir olmuştur. C) Her felsefi çağ bir öncekiyle ilişki içindedir. D) Batı'nın Yunan düşünürleri tanıması İslam felse- fesiyle olmuştur. Raunt E) Felsefe 15. yy'da bilimsel bir kimlik kazanmıştır.