Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

TYT / TÜRKÇE 37.- 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevapla- yınız. Değişik bir ölçme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen bi

TYT / TÜRKÇE
37.- 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevapla-
yınız.
Değişik bir ölçme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen
bir çalışmada bebeklerin doğar doğmaz ana dillerini ta-
nıdıkları ve yabancı bir başka dili de öğrenmeye meyilli
oldukları belirle

TYT / TÜRKÇE 37.- 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevapla- yınız. Değişik bir ölçme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen bir çalışmada bebeklerin doğar doğmaz ana dillerini ta- nıdıkları ve yabancı bir başka dili de öğrenmeye meyilli oldukları belirlendi. Araştırmada 7 saatlik ve 3 günlük, yeni doğmuş, ABD'li, Fransız, Alman ve İsveçli bebek- ler kullanılmış. Her bir bebeğe özel olarak tasarlanmış ve kabloyla bilgisayara bağlı emzikler verilmiş. Bebek emziği emmeye başladığı anda bilgisayar bazen İngilizce bazen de İsveççe sesli harf sesleri çıkaracak şekilde program- lanmış. Bebeklerin kulaklarına yerleştirilen kulaklık saye- sinde bebeklerin sesleri duyması sağlanmış. Sesli harf sesi bebek emziğini emmeyi bırakana kadar tekrarlan- mış. Tekrar emziğini emmeye başladığında ise bebeğe başka bir sesli harfin sesi dinletilmiş. Emme davranışı bebeğin sese gösterdiği tepkiyi belirlemek için bir ölçüt olarak kullanılmış. Uzmanlara göre bebeğin daha fazla emme refleksi göstermesi, o sese karşı daha ilgili olduğu anlamına geliyor. Tüm bebekler ana dillerinden farklı ses- ler duyduklarında emziklerini daha uzun süre emmiş. energre D) I ve II vanovun 39 y Öt uz te 38. Parçada sözü edilen araştırmada; 1. Bebeklere uygun araç ve gereçler kullanılması, II. Farklı milletlerden çocuklar üzerinde çalışması, III. Bebeklerin kendi dillerindeki ve yabancı dillerdeki seslere tepkilerinin ölçülmesi dillerdeki etkenlerinden hangileri araştırmanın genellenebilir sonuçlar, vermesine yardımcı olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalniz III E) II ve III ya b 39. b C