Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

ü ilk Mi- parfüm se mü- servet a öl- - ek uğu 28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? 0 A) Tezkire, bir me

ü ilk Mi-
parfüm
se mü-
servet
a öl-
- ek
uğu
28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu
vardır?
0
A) Tezkire, bir meslekten yetişmiş kişilerin biyografilerini
bir arada toplayan eserdir.
B) Seyahatname; gezip görülen yerlerle ilgili gözlem, ha-

ü ilk Mi- parfüm se mü- servet a öl- - ek uğu 28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? 0 A) Tezkire, bir meslekten yetişmiş kişilerin biyografilerini bir arada toplayan eserdir. B) Seyahatname; gezip görülen yerlerle ilgili gözlem, ha- tıra ve bilgileri aktaran eserdir. C) Hilye, Hz. Muhammet'in ve dört halifenin iç ve dış gü- zellikleriyle örnek davranışlarını anlatan eserdir. D) Sefaretname, Osmanlı Devleti'nin dış ülkelere gön- derdiği elçilerin orada yaptıklarişleri anlatan eserdir. E) Gazavatname, din yolunda yapılan cenkleri konu eden, nazım ya da nesirle yazılabilen eserdir. 31. Aşağ ğü ç lir? A) H B) C) D E