Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Y (Tevriye) Bir gazele ait üç beyit şu şekildedir: 1. Söyle şol kan olacağı bize sunsun Bâki Nev-bahâr irdi gedâlar içecek demle

Y
(Tevriye)
Bir gazele ait üç beyit şu şekildedir:
1. Söyle şol kan olacağı bize sunsun Bâki
Nev-bahâr irdi gedâlar içecek demlerdür
II. Serv ile kametüne kimse dimez hem-serdür
Müntehâ kametün andan dahi bâlâ-terdür
III. Gül derin gülmez açılmaz bana ol g

Y (Tevriye) Bir gazele ait üç beyit şu şekildedir: 1. Söyle şol kan olacağı bize sunsun Bâki Nev-bahâr irdi gedâlar içecek demlerdür II. Serv ile kametüne kimse dimez hem-serdür Müntehâ kametün andan dahi bâlâ-terdür III. Gül derin gülmez açılmaz bana ol gonce-dehen Galibâ hep yüzine gül didügüme terdür Bu beyitlerin şiirde yer alma sırası aşağıdakilerin hangi- sinde doğru verilmiştir? A)-III-1 -B) |||-|-|| D) II-I-III- -C)|-||-|- ||||-||-| Diğer sayfaya geçiniz