Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Yanıt Yayır 2. Sorgulama, insanı araştırmaya, öğrenmeye ve bilgiye yö- nelten temel felsefi tavırdır. Cevaplar ve çözüm önerileri ise, felsefi görüşler veya kuramlar olarak ortaya konulur. Her gö- rüş

Yanıt Yayır
2. Sorgulama, insanı araştırmaya, öğrenmeye ve bilgiye yö-
nelten temel felsefi tavırdır. Cevaplar ve çözüm önerileri ise,
felsefi görüşler veya kuramlar olarak ortaya konulur. Her gö-
rüş veya kuram, insan, varlık ve değerler hakkında merakı-

Yanıt Yayır 2. Sorgulama, insanı araştırmaya, öğrenmeye ve bilgiye yö- nelten temel felsefi tavırdır. Cevaplar ve çözüm önerileri ise, felsefi görüşler veya kuramlar olarak ortaya konulur. Her gö- rüş veya kuram, insan, varlık ve değerler hakkında merakı- mızı gideren rasyonel bilgiler sunar. Böylece felsefe insanı; insana, doğaya, varlığa, iyiye, güzele, adalete, bilgiye yö- neltir. Felsefi bilgi ile donanan insan kendi yargı ve eylem- lerini, çevresinde olup bitenleri eleştirel bir tarzda değerlen- dirir; başkalarınca kolaylıkla yönlendirilmez, yanıltılmaktan kurtulur; kendini belirlemeyi ve rasyonel ilkelere dayalı bir yaşam sürmeyi başarır. Bu parçaya dayanarak felsefe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kesin bilgiye ulaşma yöntemidir. B) Özgür düşünme yöntemidir. C) Her türlü bilgiyi irdeler. - D) Entelektüel bir uğraştır. E) Dünyayı anlamlandırmaya çalışır.