Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ! B) I ve II D) il ve il Çift yarıkla yapı- lan Young dene- yinde, yarıklar arası uz

yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız !
B) I ve II
D) il ve il
Çift yarıkla yapı-
lan Young dene-
yinde, yarıklar
arası uzaklık d, ışık
şiddeti I olan nok-
tasal ışık kay-
nağının yarıklar
düzlemine uzaklı-
) Yalnız I
K
iy, ekranın ya-
ıklar düzlemin

yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ! B) I ve II D) il ve il Çift yarıkla yapı- lan Young dene- yinde, yarıklar arası uzaklık d, ışık şiddeti I olan nok- tasal ışık kay- nağının yarıklar düzlemine uzaklı- ) Yalnız I K iy, ekranın ya- ıklar düzlemine uzaklığı L'dir. Yarıklar düzlemi D) d ve L E) 1, Il ve Il Buna göre ekrandaki iki aydınlık saçak arasındaki uzaklık aşağıdakilerden hangisinin değişiminden et- cilenmez? B) Ivey C) I ve ill Ekran C) d ve y E) d, y ve L