Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

YAYINLARI LİMİT 12. Joseph Fouché, Fransız Devrimi'nden sonra karmaşa döneminde, monarşide, Napolyon'un yanında, mecliste; diğer

YAYINLARI
LİMİT
12. Joseph Fouché, Fransız Devrimi'nden sonra karmaşa
döneminde, monarşide, Napolyon'un yanında,
mecliste; diğer herkes değişim sırasında yok olurken
var olabilmiş bir siyaset adamı, politikacıdır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu parçada

YAYINLARI LİMİT 12. Joseph Fouché, Fransız Devrimi'nden sonra karmaşa döneminde, monarşide, Napolyon'un yanında, mecliste; diğer herkes değişim sırasında yok olurken var olabilmiş bir siyaset adamı, politikacıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu parçadaki altı çizili sözü görevi bakımından karşılayan bir sözcük kullanılmamıştır? A) Büyük şair lise eğitimine başlayıncaya kadar annesi ve babası, eğitimini özel ders aldırarak evde tamamlatmıştır. B) Boris Pasternak, devrimi her şeye rağmen destekliyordu çünkü yazar, kurulan yeni sistemi acımasızca buluyordu. C) Kızkardeşimin Yaşamı adlı şiir kitabı "samizdat" dedikleri yöntemle yurt dışına kaçırılıp daha geniş bir kitleye tanıtıldı. D) Ekologlara göre çevre, "Canlıların içinde yaşadığı ortam." biçiminde algılanmakta ve tanımlanmaktadır. E) Samizdat, Sovyet blokunu oluşturan ülkelerdeki kaçak yayınları ve bu yayınların el altından dağıtılmasını kapsayan terime denir.