Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Zim snevi 8. Aşağıdakilerin hangisinde nazım biçimiyle açıklama doğrudur? A) Kaside; aşk, şarap ve tabiat güzelliklerini dile ge

Zim
snevi
8. Aşağıdakilerin hangisinde nazım biçimiyle
açıklama doğrudur?
A) Kaside; aşk, şarap ve tabiat güzelliklerini dile getiren 5
ile 15 beyitten oluşan divan şiiri nazım şeklidir. Kafiye
örgüsü "aa, ba, ca, da "biçimindedir.
11
B) Tuyuğ, 17. yüzyılı

Zim snevi 8. Aşağıdakilerin hangisinde nazım biçimiyle açıklama doğrudur? A) Kaside; aşk, şarap ve tabiat güzelliklerini dile getiren 5 ile 15 beyitten oluşan divan şiiri nazım şeklidir. Kafiye örgüsü "aa, ba, ca, da "biçimindedir. 11 B) Tuyuğ, 17. yüzyılın sonlarından itibaren Türk şairlerinin ortaya koyduğu divan edebiyatı nazım şeklidir. Bestelenerek söylenen bu nazım biçimi, halk edebiyatındaki türkü nazım şeklinin divan edebiyatına uyarlanmasıyla oluşmuştur. Destan, âşık edebiyatının en uzun şiir biçimidir. Dörtlük sayısı ele alınan konuya göre farklılık gösterir. Savaş, göç, kahramanlık başlıca işlenen konulardır. D) Şarkı, bentler ve kavuştakları farklı özelliklere sahip bir nazım biçimidir. Hecenin 7, 8, 11'li kalıpları kullanılarak usüllü ve usülsüz olmak üzere farklı şekilleri bulunmaktadır. Çoğunlukla söyleyeni belli değildir. E) Terciibent, ölüm veya eleştiri konularında yazılır. Bu nazım biçiminde bent sayısı 7 ile 12 arasında değişir. Her bent 7 ile 10 beyit arasında değişebilir. Bentlerin arasındaki vasıta beyitleri değişir. 57