Beylikten Devlete Osmanlı
Konu Anlatımı Yazıları
Tarih
Uncategorized
YKS

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) Konu Anlatımı

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti konu anlatımı Kunduz eğitmenimiz tarafından hazırlandı! Bilmen gereken tüm detaylar ve sorular bu yazımızda!

12 dakikalık okuma
Kunduz Eğitmen tarafından yazıldı, 12.04.2022
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) Konu Anlatımı

Hesap Oluştur

Ücretsiz kaydol, sınırsız video içerikler ve soru çözümleri ile sınava hazırlan!

ÜCRETSİZ KAYDOL

 

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti konu anlatımı Kunduz eğitmenimiz tarafından hazırlandı! Bilmen gereken tüm detaylar ve sorular bu yazımızda!

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) konusu TYT ve AYT Tarih için oldukça önemli ve soru gelen konulardan biri. Bu yazı, Beylikten Devlete geçiş başlığı altında; XIV. Yüzyıl Başlarında Yakın Doğu ve Avrupa, Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi, İlk Osmanlı Fetihleri, Balkan Fetihleri ve Fetret Devri (1402-1413) konularını içeriyor. Kunduz Tarih eğitmenimiz Nihal Hoca tarafından senin için hazırlandı! Şimdi beraber bu konuyu keşfedelim!

XIV. Yüzyıl Başlarında Yakın Doğu ve Avrupa

Yakın Doğu, Hindistan ve Akdeniz arasındaki güneybatı Asya ülkelerini tanımlamakta kullanılan tabirdir. Aynı zamanda Orta Doğu‘yu da kapsar.

 • Türkiye Selçukluları, Kösedağ Savaşı ile yıkılış sürecine girmişti (1243).
 • Bu süreçte uç bölgelerde yaşayan Türk beyleri bulundukları yörelerde bağımsız hareket etmeye başlamıştır.

İlhanlılar:

 • Moğol İmparatorluğu’nun parçalanması ile ortaya çıkan İlhanlılar zamanla Moğol-Türk devleti kimliğine bürünmüştür.
 • Hülagü tarafından İran merkezli olarak kurulan bu devlet Türkiye Selçuklularını mağlup ederek Anadolu’yu egemenlik altına almıştır (Kösedağ Savaşı).

Bizans İmparatorluğu:

 • XIV. yüzyıl itibarıyla elinde İstanbul, Bursa, İznik, İzmit gibi şehirler kalan Trakya’ya sıkışan Bizans’ta merkezi otoritenin yeterince güçlü olmaması, Tekfur olarak bilinen valilerin bağımsız hareket etmelerine yol açtı.
 • Tahtı ele geçirmek amacıyla hanedanlar arasında yaşanan mücadeleler, Bizans Devleti’nin etkinliğini azaltmıştır.

Memlükler:

 • Eyyubi ordusunda görev yapan Türk komutanlar tarafından Mısır’da kurulan Memlükler, XIV. yüzyılda Yakın Doğu’nun etkin devletlerinden biri durumundaydı.
 • Memlükler, Abbasi Devleti’nin yıkılmasını izleyen dönemde halifeyi himaye etmiştir.

Altın Orda Devleti:

 • Batu Han tarafından Karadeniz’in kuzeyinde kurulan Altın Orda Devleti, Timur tarafından XIV. yüzyılın sonunda yıkılmıştır. Bu gelişme Rus prensliklerinin güçlenerek Karadeniz’e inmesine yol açmıştır.

Avrupa’nın Durumu:

 • Papa, Avrupa devletleri üzerinde büyük bir etkiye sahipti.
 • Deniz ticareti ile uğrasan Venedikliler güçlü bir donanmaya sahipti. Karadeniz kıyılarında ve İstanbul’da Venedik ve Ceneviz’in ticaret kolonileri bulunmaktaydı.
 • XIV. Yüzyıl, İngiltere ve Fransa’nın Yüzyıl Savaşları ile uğraştığı bir dönemdir.
 • Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, bu dönemde Avrupa’da var olan devletler içinde en güçlü olanıydı.

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi

 • Osmanoğulları Oğuzların Kayı boyuna mensuptur. Kayıların bir bölümü Malazgirt Savaşı’nın ardından Anadolu topraklarına gelmiştir.
 • İlk yerleştikleri bölge Ahlat’tır. Sonra Ankara yakınlarında Karacadağ bölgesine, en son ise Bizans sınırın da Söğüt ve Domaniç bölgelerine yerleşmişlerdir.
 • Bu dönemde Osmanoğulları’nın başında Ertuğrul Gazi bulunuyordu. Ertuğrul Gazi’nin ardından beyliğin başına Osman Bey geçmiştir.

Osmanlı Devleti’nin Yayılışını Hızlandıran Faktörler

 • Anadolu’da güçlü bir merkezî otoritenin bulunmaması
 • Bizans’ın merkezî otoritesinin zayıf olması
 • Balkanlar’da siyasi birlik olmaması
 • Elverişli bir coğrafi konuma sahip olunması
 • Nitelikli devlet adamlarına sahip olunması
 • Cihan hakimiyeti anlayışına sahip olunması
 • İskan politikası uygulanması (yerleştirme)
 • İstimalet politikası (hoşgörü) uygulaması
 • Müdara (dost görünme) politikası uygulaması

İlk Osmanlı Fetihleri

 • Osmanoğulları Beyliği 1291’e kadar bir uç beyliği (sınır koruma beyliği) olarak yaşamıştır. Osman Bey Dönemi’nde Bizans tekfurlarının kontrolündeki yerleşim birimleri fethedilmeye çalışılmıştır.
 •  Bilecik, İnegöl, Yenişehir fethedilmiş, beyliğin merkezi Bilecik’e taşınmıştır.
 • Osman Bey, Ahi Teşkilatı (esnaf) lideri Şeyh Edebali’nin kızı ile evlenmiş, ekonomik ve sosyal etkinliğe sahip ahilerin desteğini elde etmeye çalışmıştır.
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)

Bizans’la İlk Savaş: Koyunhisar Savaşı

 • Osmanlıların ilerleyişinden endişe eden Bizans yönetiminin gönderdiği birliklerle Koyunhisar Savaşı yapılmıştır (1302). Bizans’la yapılan ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı Osmanlıların galibiyeti ile sonuçlanmıştır.

Koyunhisar (Bapheus) Savaşının Önemi:

 • Osman Bey Bizans’a karşı gücünü göstermiştir.
 • Osman Bey Bizans tekfurlarının güçlü ordusunu yenerek zaten zayıflamış olan Bizans’ın gücünü iyice zayıflatmıştır.
 • Bursa’nın kuzeyi hariç üç tarafı Osmanlı topraklarıyla çevrilmiştir.
 •  Osman Gazi’nin ününe ün katmıştır ve Anadolu’nun dört bir yanından gönüllüler Osman Gazi komutasındaki Osmanlı ordusuna katılmışlardır.

Not: Osman Bey Dönemi’nde Anadolu beylikleriyle herhangi bir siyasi mücadeleye girişilmemiştir.

 • Osman Bey döneminde Osmanlılar bir aşiret olmaktan çıkıp başkenti, sınırları ve yerleşik halkı olan bir beyliğe dönüşmüştür.

Bursa’nın Fethi (1326)

 • 1321’de başlayıp yedi yıl süren iç savaş Bizans’ı oldukça hırpalamış, bu ara da Osman Bey’in yerine geçen oğlu Orhan Bey bir aydır sıkı bir şekilde kuşattığı Bursa’yı anlaşma şartlarıyla 6 Nisan 1326’da fethetti.
 • Bursa’nın fethi Osmanlı Beyliği’nin gerçek anlamda kuruluşunun tamamlanmasına vesile olmuştur. Ayrıca Bizanslılar için Bitinya (Bursa-İzmit-Bilecik) Bölgesinin tamamen kaybı anlamına da gelmiştir.
 • Orhan Bey’in istiklal(bağımsızlık) alameti olarak bu fetihten sonra para bastırmış olması onun artık bağımsız ve güçlü bir lider konumuna geldiğini de göstermektedir.
 • Fetihten sonra Orhan Bey bulunduğu bölgede Marmara kıyılarına kadar uzanarak Osmanlı beyliğini genişletmeye başlamıştır.

Palekanon (Maltepe) Savaşı (1329)

 • Maltepe Savaşı, Osmanlıların Kocaeli Yarımadası’ndaki fetihleri ve İznik’i kuşatmaları sebebiyle 1329 tarihinde Bizans İmparatoru III. Andronikos ile Osmanlı hükümdarı Orhan Bey arasında yapıldı.
 •  Savaş Osmanlıların zaferiyle sonuçlandı. O güne kadar dikkat çekmeyen Osmanlılar ön plana çıktı.
 • İznik’in fethi kolaylaştı.
 • Bizans’ın Anadolu’daki topraklarıyla bağlantısı kesildi.
 • Kocaeli Yarımadası’nın fethi tamamlandı.

İznik’in Fethi (1331)

 • Palekanon Savaşı sırasında Osmanlı Devleti ve Bizans arasındaki mücadele Osmanlılara İznik ve İzmit yolunu açarken, Orhan Bey’e de halkı ve diğer Türkmen beyleri arasında büyük şöhret kazandırdı. Bu başarının önemli bir sonucu olarak 2 Mart 1331’de İznik de fethedildi.
 • İznik’in alınmasından sonra Bizans imparatoru bu durumu kabullenip 1333’te Orhan Bey ile anlaşmak zorunda kalmıştı. Hatta Bitinya (Bursa/İzmit kesimi) bölgesinde elinde kalmış birkaç şehir için haraç ödemeyi kabul etmişti.

İzmit’in Fethi (1337)

 • Osmanlı kuvvetleri, 1331 İznik’in fethinden sonra şehri kuşatmışlarsa da Bizans İmparatoru VI. Andronikos’un yardıma gelmesi üzerine Orhan Bey, imparatorla anlaşarak kuşatmayı kaldırmıştı. Orhan Bey, bu kuşatmadan altı sene sonra (1337) şehri şiddetli bir şekilde tekrar kuşattı. Bu kuşatma üzerine dışarıdan yardım alamayan şehir, teslim olmak zorunda kaldı.
 • İzmit’in fethi ile Kocaeli Yarımadası’nın tamamı Osmanlıların eline geçti.
 • Orhan Gazi, İzmit ve havalisinin(çevresinin) idaresini oğlu Gazi Süleyman Paşa’ya verdi. Gazi Süleyman Paşa’nın halka karşı din ve milliyet farkı gözetmeden adil bir şekilde davranması ve çevrelerinin tamamen Osmanlılar ile kuşatılmış olmasından dolayı civarda bulunan birçok kale (Taraklı Yenicesi, Göynük, Mudurnu) de birer birer teslim oldu.
 • İzmit Körfezi’ndeki Gemlik, Armutlu gibi mevkiler tasıyla Orhan Bey kuvvetlerinin eline geçti.

İlk Türk Beyliğinin Alınması: Karesi Beyliği’nin Alınması (1345)

 • Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlama yolunda ilk adımı Orhan Bey Karesioğullarını alarak atmıştır.
 • Karesi Beyliğinin alınmasıyla Osmanlı donanma sahibi olmuştur.
 • Osmanlı Beyliği’nin Rumeli yakasına geçişi, 1345’te Karesi Beyliği’nin tamamıyla Osmanlı idaresi altına girmesiyle başlar. Osmanlılar bu beyliği kendi idareleri ile bütünleştirdiklerinde, Edremit Körfezi ve Marmara Denizi’nin güneybatı kıyılarına kadar uzanmış oluyorlardı. Böylece bu yöre Osmanlılar için yeni bir uç bölgesi haline gelmiş bulunuyordu.

Rumeli’ye İlk Geçiş: Çimpe Kalesi’nin Alınması (1353)

 • Orhan Bey, Bizans imparatoru olmak isteyen Kantakuzenos’a oğlu Gazi Süleyman Paşa’nın komutasında 20.000 asker göndererek yardım etti ve bunun karşılığında 1353’te Çimpe Kalesi’ni aldı.
 • Çimpe Kalesi’nin alınmasıyla Osmanlılar ilk kez Rumeli’ye geçildi.
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)

Balkan Fetihleri

Sazlıdere Savaşı ve Edirne’nin Fethi (1363)

 • Murat zamanında, Balkan fetihleri hızla devam etti ve bu Balkan fetihlerini durdurmak isteyen Bizans ve Bulgarlar birleşerek Sazlıdere’de Osmanlı ordusunu durdurmak istediler ve Osmanlı Devleti ile Bizans ve Bulgar ittifakı arasında yapılan savaşı kazanan Osmanlı ordusu Edirne’yi fethetti.
 • Savaş sonucunda Bizans İmparatorluğu’nun Avrupa ve Balkanlar ile kara bağlantısı kesildi.
 • Edirne’nin alınması sonucunda Osmanlı tehlikesini görmeye başlayan Avrupa, Haçlı Seferleri’ni yeniden başlattı.
 • 1. Murat Gümülcine ve Filibe’yi fethederek Meriç vadisine hakim oldu.
 • Dedeağaç, Dimetoka, Lüleburgaz, Kırklareli, Çorlu alındı.

Haçlılarla İlk Karşılaşma: Sırpsındığı Savaşı (1364)

 • Osmanlıların yaptığı ilk Haçlı savaşıdır.

Savaşın Nedenleri

 • Sırpsındığı Savaşı, 1364 yılında, Sırp, Macar, Bulgar ve Eflaklardan oluşan Haçlı İttifakı’nın, Osmanlıları Balkanlar’dan atmak istemeleri,
 • Türklerin Edirne’yi alması ve Rumeli’ye yerleşmeleri üzerine Sırp kralının Papa’dan yardım istemesi,
 • Macar kralının öncülüğü ve Papa V. Urban’ın çağrısıyla Sırp, Macar, Eflak, Bulgar kuvvetlerinden hazırlanan Haçlı ordusunun harekete geçmesidir.

Savaşın Sonucu

 • İstanbul dışında Trakya’nın büyük kısmı Osmanlı egemenliğine alınmıştır.
 • Macarlarla Türkler ilk defa bu savaşta karşılaşmışlardır.
 • Makedonya ticaret yolları Türklere açılmıştır.
 • Haçlı ordusuna ilk önemli darbe indirilmiş ve Haçlıların Türkleri Balkanlar’dan atma konusundaki ilk girişimleri boşa çıkarılmıştır.
 • Osmanlılar başkenti Edirne’ye taşımışlardır.

Çirmen Muharebesi (1371)

 • Sırpsındığı Savaşı’nın intikamını almak isteyen Sırp kuvvetleri ile yaşanmıştır.
 • 1371’de Çirmen Savaşı Osmanlı galibiyeti ile sonuçlandı.
 • Osmanlılara Makedonya’nın yolları açıldı.
 • Makedonya’daki Sırp Prensleri, Bulgar Kralı ve Bizans İmparatoru, Osmanlı hâkimiyetini tanıdılar.
 • Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’daki fetihleri kolaylaştı.
 • Sırbistan Osmanlı Devleti’ne bağlılığını bildirmek zorunda kaldı.

Ploşnik Bozgunu (1381)

 • Sırp ve Bosna ordusu Lala Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunu Ploşnik Savaşı’nda yendi.
 • Osmanlı ordusunun bu önemli bozgun sonrası ilerlemesi yavaşladı ve bu zafer Sırpları ve Boşnakları cesaretlendirdi ve diğer Balkan uluslarının da desteği ile Papa’dan yardım istediler. Papa bu yardım talebini kabul edince Büyük bir Balkan ittifakı oluştu.

I.Kosova Savaşı (1389)

 • Bu ittifak ile Osmanlı I. Murat komutasındaki Osmanlı ordusu I. Kosova’da karşılaştılar.
 • I. Kosova Savaşı, 1389 yılında Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında Sırbistan’da Üsküp’ün kuzeyinde meydana gelmiştir.
 • Savaşı Osmanlı Ordusu kazanmıştır.
 • Savaşın tarihteki önemi I. Murat’ın savaş alanında dolaşırken yaralı Miloş Obiliç adında bir Sırp tarafından şehit edilmesidir. Savaş meydanında şehit olan ilk ve tek padişahtır.

I. Kosova Savaşı’nın sonuçları

 • Sırp Despotu Lazar tutsak edilmiştir.
 • Tuna Nehri’ne kadar olan topraklar Osmanlı Devleti’nin eline geçmiştir.
 • I. Murat’ın şehit edilmesi üzerine Yıldırım Bayezid hükümdar olmuştur.

Niğbolu Savaşı (1396)

Savaşın Sebepleri

 • Haçlı ordusu I. Kosova Savaşı’nın intikamını almak istemiştir.
 • Bizans İmparatorluğu Osmanlıların İstanbul kuşatması üzerine Avrupa’dan yardım istemiştir.
 • Papanın teşviki ile Osmanlı kuşatması altında bulunan İstanbul’un kurtarılması ve Osmanlıların Avrupa’dan atılması için Macar Kralı komutasında yeni bir Haçlı Ordusu kurulmuştur.
 • Yıldırım Bayezid İstanbul kuşatmasını kaldırıp Balkanlara yöneldi ve Haçlı ordusunu yendi.

Savaşın Sonuçları

 • Balkanlar’da Osmanlı Devleti’nin yenilemeyeceği anlaşılmıştır.
 • Eflak ve Boğdan Osmanlı üstünlüğünü tanımıştır.

Anadolu’daki Gelişmeler

 • İstanbul kuşatmasının kolaylaştırmak için Anadolu Hisarı (Güzelcehisar) inşa etmiştir.
 • Yıldırım Beyazıt Anadolu Türk beyliklerinden Karamanoğulları, Germiyanoğuluları, Candaroğulları, Saruhanoğulları, Menteşeoğulları, Aydınoğulları ve Hamitoğulları Beyliklerini alarak Kütahya merkezli Anadolu Beylerbeyliğini kurmuştur.

Ankara Savaşı (1402)

Savaşın Nedenleri

 • XV. yüzyılın başında iki Türk devleti (Osmanlı – Timur) arasında rekabetin başlaması,
 • Timur’un Yıldırım’ın oğullarından birini rehin olarak istemesi,
 • Timur’un Çin’e yapacağı sefer için batı sınırlarını güvenceye almak istemesi,
 • Anadolu Türk beyliklerinin beylerinin Timur’a, Bağdat hükümdarı Kara Yusuf ve Karakoyunlu hükümdarı Ahmet Celayir’in Yıldırım Bayezid’e sığınmaları ve kışkırtmaları,
 • Aralarında hakaretlere varan mektuplar göndermeleri,
 • Timur’un Sivas’ı yağmalamasıdır.

Anakara Çubuk ovasında yapılan savaşı fillerin desteğindeki Timur ordusu kazandı. Savaş sırasında Kara Tatarların ihaneti, Anadolu beylerinin askerlerinin Timur’a katılmaları ve Şehzadelerin savaş alanından çekilmeleri savaşı Osmanlının kaybetmesinde etkili olmuştur.

Savaşın Sonuçları

 • Yıldırım Bayezit ve oğlu Mustafa Çelebi Timur’a esir düştü.
 • Anadolu Türk birliği bozuldu. Anadolu beylikleri yeniden kuruldu.
 • Bizans’ın ömrü 50 yıl kadar uzadı, İstanbul’un fethi gecikti.
 • Rumeli’de bazı küçük yerler elden çıktı.
 • Osmanlı tarihinde 11 yıl sürecek olan Fetret Devri başladı.

Not: Rumeli’de Balkanlar’da herhangi bir isyan çıkmamıştır. Bunun sebebi Osmanli’nin iskân ve istimalet siyasetidir. İstimalet politikası hoşgörü politikası demektir. Bu politikayla devlet gayrimüslimleri kendine daha çabuk bağlamıştır.

konu anlatımı Kunduz eğitmenimiz tarafından hazırlandı! Bilmen gereken tüm detaylar ve sorular bu yazımızda!

Fetret Devri (1402-1413)

 • Ankara Savaşı’ndan sonra Timur Osmanlı Devleti’ni Yıldırım’ın dört oğlu arasında paylaştırdı. Her birini ayrı bir yere hükümdar yaptı. Amacı şehzadeleri birbirlerine düşürerek Osmanlı’nın çöküşünü hızlandırmaktı.

Mehmet Çelebi – Amasya

Musa Çelebi – Bursa

İsa Çelebi – Balıkesir

Süleyman Çelebi – Edirne’ye hükümdar yapıldı.

Not: I. Mehmed dağılma tehlikesi geçiren devleti yeniden toparladı. Bu nedenle I. Mehmet, Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak kabul edilmektedir.

I. Mehmed (Çelebi) Dönemi

 • Anadolu’da siyası birliği sağlamak için fethettiği ilk beylik Saruhanoğulları’dır.
 • İlk Venedik-Osmanlı Savaşı (1416) yapılmıştır (Çalı Bey Savaşı). Çalı Bey komutasındaki Osmanlı ordusu yenilmiştir.
 • Şeyh Bedreddin isyanı çıkmıştır. Bu isyan Osmanlı’da çıkan ilk dini ve sosyal nitelikli isyanıdır. Osmanlılar bu isyanı güçlükle bastırdılar.
 • I. Mehmet Dönemi’nde Yıldırım’ın oğlu Mustafa Çelebi, Ankara Savaşı’nda Timur tarafından esir düşmüştü. Timur ölünce serbest bırakılmıştır. Anadolu’ya gelen Şehzade Mustafa, Eflak prensi ve Bizans İmparatoru’ndan Mehmet Çelebi’ye karşı yardım istemiştir. Bu arada Rumeli’de bulunan Niğbolu Sancak Bey’i Cüneyd Bey kendisine katılmıştır. Selanik yakınlarında Mehmet Çelebi’ye yenilen Şehzade Mustafa Bizans’a sığınır. İmparator Mehmet Çelebi’den yılda 300 bin akçe verilmesi karşılığında şehzadeyi gözaltında tutacağı sözünü vermiştir.

Düzmece Mustafa Olayı

Mehmet Çelebi öldükten sonra Bizans Mustafa Çelebi’yi yeniden sahaya çıkartır. Bir Osmanlı ordusunu yenerek Edirne’ye girer. Burada tahta çıkar ve adına para bastırır. Bütün Rumeli beyleri yanında olmak üzere 1422’de Anadolu’ya geçer. Ancak kuvvetleri dağılınca Rumeli’ye kaçar. II. Murat’ın kuvvetleri tarafından yakalanır ve sıradan bir insan gibi açıkta asılarak idam edilir.

Not: II. Murat’ın Anadolu’da Karamanoğulları ailesi ile uğraştığı sırada Erdel Beyi Yanoş komutasındaki Haçlı ordusuna yenilmesi sonucunda 1444 yılında Macarlarla Edirne-Segedin Antlaşması’nı imzaladı. Antlaşma sonrası II. Murat tahtı küçük yaştaki oğlu şehzade Mehmet’e bıraktı.

Bu antlaşmaya göre;

Tuna nehri iki taraf arasında sınır olacaktır. Sırp ve Eflak Osmanlıya vergi verecektir. İki hükümdar antlaşmaya uyacaklarına dair yemin etmişlerdir.

Varna Muharebesi (1444)

Savaşın Sebepleri

 • II. Murad, 12 yaşındaki oğlunu tahta çıkararak Manisa’ya çekildi. Çocuk yaşta bir padişahın tahta geçmesini fırsat bilen Avrupalılar Papa’nın teşvikiyle Macar hükümdarı önderliğinde yeniden bir Haçlı ordusu meydana getirdi.
 • Durumu fırsat bilerek Edirne-Segedin Antlaşması’na uymaktan vazgeçen Macarlar Haçlı ordusuyla Osmanlı Devleti’ne savaş açtılar.
 • II. Mehmet’in ısrarı üzerine Osmanlı Devleti’nin başına tekrar geçen II. Murat, Osmanlı ordusu ile Varna’ya doğru harekete geçti. 1444 yılında Varna’da karşılaşan iki ordu arasında meydana gelen savaşı Osmanlı Devleti kazandı.

Savaşın Sonuçları

 • Osmanlı Devleti’nin savaşı kazanması, Ankara Savaşı ile kaybettiği gücünü yeniden topladığını göstermiştir.
 • Türklerin Rumeli’deki etkinliği artmıştır.
 • Varna Savaşı ile Mora ve Sırbistan yeniden Osmanlı Devleti egemenliğini tanımıştır.

II. Kosova Savaşı (1448)

Savaşın Sebepleri

 • Varna Savaşı’ndan sonra II. Murat tahtı tekrar II. Mehmet’e bırakmıştır. Varna Savaşı ile yeniden Osmanlı Devleti egemenliğini tanıyan Mora ve Sırbistan, II. Mehmet’in tahta geçmesiyle durumu fırsat bilerek tekrar Osmanlı egemenliğinden çıkmak istemişlerdir.
 • Mora Despotu, bazı Osmanlı topraklarını tekrar ele geçirmeye çalıştı. Varna yenilgisini hazmedemeyen Macar kralı Osmanlı Devleti’ne karşı yeniden bir ittifak kurmaya başladı. Varna yenilgisinin intikamı alıp Osmanlı Devleti’ni Balkanlar’dan atmayı planlayan Haçlı ordusu, Erdel Voyvodası, Eflak, Leh ve Almanlardan oluşturduğu Haçlı ordusu ile Sırbistan’ı işgal etti ve Osmanlı topraklarına girdi.
 • Yeniden tahta geçen II. Murat, Mora’yı geri aldıktan sonra Osmanlı Devleti’ni uğraştıran Arnavutların üzerine yürüdü ve Akçahisar’ı kuşattı.

Savaşın Sonuçları

 • Avrupa Devletleri’nin Osmanlı Devleti’ne karşı Haçlı zaferi kazanma ümitleri kalmamıştır.
 • Balkanlardaki Türk egemenliği kesinleşmiştir.
 • Haçlıların İstanbul’u kurtarmak için yaptıkları son Haçlı Seferi olmuştur.
 • Savaştan sonra Avrupalılar savunmaya Türkler ise taarruza(saldırı) geçmişlerdir.
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)

Not: II. Murat şiddetli baş ağrısı nedeniyle yatağa düştü ve üç gün sonra 3 Şubat 1451’de vefat etti. Yerine oğlu şehzade II. Mehmet (Fatih) geçti (1451).

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) Örnek Soru Çözümü

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecine ait gelişmelerden biri değildir?

TARİH

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETE

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecine ait gelişmelerden biri değildir?

10. sınıf Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) konusunu tam olarak anlamak için senin de tahmin edeceğin üzere bol bol soru çözümü yapmak da çok önemli. Çünkü bilgileri öğrendikten sonra, soruların içinde nasıl yer aldığını görerek konuyu pekiştirmen gerekiyor. Kendi kaynaklarına ek olarak MEB tarafından yayınlanan Kazanım Testlerini de çözmeni tavsiye ediyoruz. Kunduz’da şu ana kadar, 10. sınıf konusu olan Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) konulu binlerce soru alanında uzman Tarih eğitmenleri tarafından çözüldü. Daha fazla Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) sorusu ve detaylı çözümlerini görmek istersen, aşağıdaki butona tıklayabilirsin!

☀️☀️☀️

Her ders için değişmeyen kilit nokta bol bol soru çözümü ile pratik yapmak. Çözemediğin sorulara yanıt bulmak istiyorsan sınava hazırlık sürecinde Kunduz hep yanında! Profesyonel eğitmenler tarafından hazırlanan Soru Çözümü, binlerce soru ve çözümden oluşan Soru Bankası hizmetlerimizden faydalanabilirsin.
Uygulamada senin için hazırlanmış , tüm konuları öğrenebileceğin premium içerik ders videolarını incelemeyi unutma!

Sınava hazırlanmanın en kolay yolu

Sınırsız video içerikler ve soru çözümleri ile sınava hazırlan

ÜCRETSİZ KAYDOL