Atomun Yapısı Konu Anlatımı ve Örnek Soru Çözümü
Atomun Yapısı Konu Anlatımı ve Örnek Soru Çözümü
Atomun Yapısı konu anlatımı ve örnek soru çözümleri, Kunduz eğitmenimiz tarafından hazırlandı! Atomun Yapısı hakkında bilmen gerekenler bu yazıda!
Devamını Oku
İyonik Bağlı Bileşikler - Bileşikler Ders Notları
İyonik Bağlı Bileşikler - Bileşikler Ders Notları
Bileşiklerin Özellikleri, İyonik Bağlı Bileşikler, Kovalent Bağlı Bileşikler.... Bileşikler hakkında bilmen gerekenler ve soru çözüm ipuçları burada!
Devamını Oku
Kimyasal Bağlar 9. Sınıf Konu Anlatımı ve Soru Çözümü
Kimyasal Bağlar 9. Sınıf Konu Anlatımı ve Soru Çözümü
Kimyasal Bağlar konu anlatımı ve soru çözümleri, Kunduz eğitmenimiz tarafından hazırlandı! Kimyasal Bağlar hakkında bilmen gerekenler bu yazıda!
Devamını Oku
Konum İzomerliği - İzomerlik Ders Notları
Konum İzomerliği - İzomerlik Ders Notları
Zincir Dallama, Zincir Halka, Fonksiyonel Grup ve Konum İzomerliği... İzomerlik hakkında bilmen gerekenler ve soru çözüm ipuçları burada!
Devamını Oku
Benzen Halkası - Aromatik Bileşikler Konu Anlatımı
Benzen Halkası - Aromatik Bileşikler Konu Anlatımı
Benzen Halkası, Naftalin, Toluen, Antrasen... Aromatik Bileşikler hakkında bilmen gerekenler ve soru çözüm ipuçları burada!
Devamını Oku
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar Konu Anlatımı
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar Konu Anlatımı
Kimya Yasaları olan Katlı Oranlar, Birleşen Hacimler, Sabit Oranlar, Kütlenin Korunumu Kanunu hakkında bilmen gerekenler ve soru çözüm ipuçları burada!
Devamını Oku
Atom Modelleri Konu Anlatımı ve Örnekler
Atom Modelleri Konu Anlatımı ve Örnekler
Atom Modelleri konu anlatımı ve örnek soru çözümleri, Kunduz eğitmenimiz tarafından hazırlandı! Atom Modelleri hakkında bilmen gerekenler bu yazıda!
Devamını Oku
Gazlar Konu Anlatımı ve Örnek Soru Çözümü
Gazlar Konu Anlatımı ve Örnek Soru Çözümü
Gazlar konu anlatımı ve soru çözümleri, Kunduz eğitmenimiz tarafından hazırlandı! Gazlar hakkında bilmen gerekenler bu yazıda!
Devamını Oku
Simya - Simyadan Kimyaya Konu Anlatımı
Simya - Simyadan Kimyaya Konu Anlatımı
Simyadan Kimyaya konu anlatımı, Kunduz eğitmenimiz tarafından hazırlandı! Simya hakkında bilmen gerekenler bu yazıda!
Devamını Oku
Yükseltgenme Basamağı Konu Anlatımı
Yükseltgenme Basamağı Konu Anlatımı
Yükseltgenme Basamakları konu anlatımı, Kunduz eğitmenimiz tarafından hazırlandı! Yükseltgenme Basamakları ve periyodik tablonun hangi sütununda yükseltgenme basamağı nasıl olur hakkında bilmen gerekenler bu yazıda!
Devamını Oku
Kimyanın Sembolik Dili Konu Anlatımı ve Soru Çözümü
Kimyanın Sembolik Dili Konu Anlatımı ve Soru Çözümü
Kimyanın Sembolik Dili konu anlatımı Kunduz eğitmenimiz tarafından hazırlandı! Bilmen gereken tüm detaylar ve sorular bu yazımızda!
Devamını Oku
Tuz Köprüsü - Elektrokimyasal Piller Konu Anlatımı
Tuz Köprüsü - Elektrokimyasal Piller Konu Anlatımı
Tuz Köprüsü, Anot ve Katot Tarafı, Derişim Pilleri... Elektrokimyasal Piller hakkında bilmen gerekenler ve soru çözüm ipuçları burada!
Devamını Oku