Çevre Kimyası Konu Anlatımı ve Örnek Soru Çözümü
Çevre Kimyası Konu Anlatımı ve Örnek Soru Çözümü
Çevre Kimyası konu anlatımı ve soru çözümleri, Kunduz eğitmenimiz tarafından hazırlandı! Çevre Kimyası hakkında bilmen gerekenler bu yazıda!
Devamını Oku
Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler Konu Anlatımı
Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler Konu Anlatımı
Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler başlığı altında Fosil Yakıtlar, Alternatif Enerji Kaynakları, Sürdürülebilirlik ve Nanoteknoloji hakkında bilmen gerekenler bu yazıda!
Devamını Oku
Karbon Kimyası: Doğada Karbon, Basit Formül, Molekül Formülü
Karbon Kimyası: Doğada Karbon, Basit Formül, Molekül Formülü
Karbon Kimyasına Giriş konu anlatımı, Kunduz eğitmenimiz tarafından hazırlandı! Doğada Karbon, Basit Bileşik Formülü ve Molekül Formülü hakkında bilmen gerekenler bu yazıda!
Devamını Oku
Derişim Birimleri Konu Anlatımı ve Örnekler
Derişim Birimleri Konu Anlatımı ve Örnekler
Derişim Birimleri konu anlatımı, Kunduz eğitmenimiz tarafından hazırlandı! Molarite, Molalite ve PPM hakkında bilmen gerekenler bu yazıda!
Devamını Oku
Çözücü Çözünen Etkileşimleri Konu Anlatımı
Çözücü Çözünen Etkileşimleri Konu Anlatımı
Çözücü Çözünen Etkileşimleri konu anlatımı, Kunduz eğitmenimiz tarafından hazırlandı! Van der Waals Bağı, Hidrojen Bağı ve London Kuvvetleri hakkında bilmen gerekenler bu yazıda!
Devamını Oku
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri Konu Anlatımı
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri Konu Anlatımı
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri konu anlatımı, Kunduz eğitmenimiz tarafından hazırlandı! Nötralleşme, aktif metal, pasif metal gibi kavramlar hakkında bilmen gerekenler bu yazıda!
Devamını Oku
Homojen ve Heterojen Karışımlar Konu Anlatımı
Homojen ve Heterojen Karışımlar Konu Anlatımı
Karışımlar konu anlatımı, Kunduz eğitmenimiz tarafından hazırlandı! Homojen Karışım, Heterojen Karışım, Çözelti hakkında bilmen gerekenler bu yazıda!
Devamını Oku
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Konu Anlatımı
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Konu Anlatımı
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar konu anlatımı, Kunduz eğitmenimiz tarafından hazırlandı! Artan Madde, Tepkimede Verim, Tepkimeye Girmeyen Maddeler hakkında bilmen gerekenler bu yazıda!
Devamını Oku
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği konu anlatımı, Kunduz eğitmenimiz tarafından hazırlandı! Kimya uygulamalarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve güvenlik sembolleri hakkında bilmen gerekenler bu yazıda!
Devamını Oku
Redoks Tepkimeleri ve İstemlilik Konu Anlatımı
Redoks Tepkimeleri ve İstemlilik Konu Anlatımı
Asidik ve Bazik Redoks, Elektrokimya, Redoks Reaksiyonları... İstemlilik hakkında bilmen gerekenler ve soru çözüm ipuçları burada!
Devamını Oku
Amorf ve Kristal Katılar Konu Anlatımı
Amorf ve Kristal Katılar Konu Anlatımı
Amorf Katılar, Kristal Katılar, Viskozite, Buhar Basıncı... Katılar ve Sıvılar hakkında bilmen gerekenler ve soru çözüm ipuçları burada!
Devamını Oku
Mol Kavramı Konu Anlatımı ve Örnek Sorular
Mol Kavramı Konu Anlatımı ve Örnek Sorular
Mol Kavramı konu anlatımı, Kunduz eğitmenimiz tarafından hazırlandı! Mol Kavramı, Avogadro Sayısı, Atomik Kütle Birimi, Molar Hacim, Bağıl Atom Kütlesi hakkında bilmen gerekenler bu yazıda!
Devamını Oku