Tarih ve Zaman Konu Anlatımı – Soru Çözümü

Tarih ve Zaman konu anlatımı Kunduz eğitmenimiz tarafından hazırlandı! Bilmen gereken tüm detaylar ve sorular bu yazımızda!

5 dakikalık okuma
Kunduz Eğitmen tarafından yazıldı, 29.06.2021
Tarih ve Zaman Konu Anlatımı – Soru Çözümü

Hesap Oluştur

Ücretsiz kaydol, sınırsız video içerikler ve soru çözümleri ile sınava hazırlan!

ÜCRETSİZ KAYDOL

 

Tarih ve Zaman konu anlatımı Kunduz eğitmenimiz tarafından hazırlandı! Bilmen gereken tüm detaylar ve sorular bu yazımızda!

Tarih ve Zaman konusu TYT ve AYT Tarih için önemli ve soru gelen konulardan biri. Bu yazı, Tarih ve Zaman başlığı altında; Tarih ve Bilim, Tarihin Diğer Bilimlerle İlişkisi ve Zaman ve Takvim konularını içeriyor. Kunduz Tarih eğitmenimiz Ayşenur Hoca tarafından senin için hazırlandı! Şimdi beraber bu konuyu keşfedelim!

Tarih Bilimi

Tarih, toplumların başından geçen olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bunların sebep ve sonuçlarını ele alan sosyal bir bilimdir. Geçmiş ve şimdiki zamandaki insan tecrübesinin tamamı tarihin konusu içine girer. İnsanı her yönüyle ve bütün olarak inceler.

Fikir Adamlarına Göre Tarih

 • Herodot (MÖ 484-425): Kaydetme
 • İbn-i Haldun (1334-1406): Sebepler ve ilkeleri
 • Leopold von Ranke (1795-1886): Belge
 • Ahmet Cevdet Paşa (1822-1895): Ders almaktır
 • Halil İnalcık (1916-2016): Kaynakları tenkit

Tarihin Konusu

 • İnsanoğlunun meydana getirdiği faaliyetler, değişimler ve eserlerdir. Bu konu siyasi, askerî, sosyal, ekonomik, kültürel, dinî, mimari olabilir.
 • Olay: Kısa sürede, somut, yer ve zamanı ve başlangıç ve bitişi belli
 • Olgu: Uzun sürede, genel
 • Tarihî olaylar biriciktir, özgündür, tekrarlanamaz. Tarihî olgu ise geneldir ve tekrar edilebilir. Örneğin Malazgirt Savaşı olay, Anadolu’nun Türkleşmesi olgudur.

Tarihin Yöntemi

 • Olayların aydınlatılmasında en önemli unsur belgelerdir.
 • Deney ve gözlem uygulanamaz.
 • Kesin kanunları yoktur.

Kaynaklar

 • Birinci El Kaynaklar (Ana Kaynak): Olayın geçtiği döneme ait kitabe, abide, arkeolojik buluntu, para vb.
 • İkinci El Kaynaklar: Olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından faydalanılarak meydana getirilen eserlerdir.
 • Sözlü Kaynaklar: efsaneler, destanlar, menkıbeler…
 • Yazılı Kaynaklar: tabletler, kitabeler, fermanlar…
 • Sesli ve Görüntülü Kaynaklar: resimler, fotoğraflar, filmler, videobantları…
 • Gerçek Eşya ve Nesneler: arkeolojik buluntular, tarihî eşya ve nesneler…

Tarih ve Diğer Bilimler

 • Kronoloji: Zaman bilimidir. Tarihsel olayları geçmişten günümüze sıralayarak olaylar arasında sebep- sonuç bağlantısının kurulmasını kolaylaştırır.                                       
 • Coğrafya: Yeryüzünde oluşan fiziksel, yaşamsal ve insanı ilgilendiren olayları araştırıp açıklayan bilim dalıdır. Olayların geçtiği yerin tespiti, toplumsal faaliyetlerde iklim şartlarının etkisi gibi konularda tarihe yardımcı olur.
 • Diplomasi: Her türlü siyasi belgeyi inceleyerek tarihe yardımcı olur.
 • Sosyoloji: Toplumu ve toplumsal olayları inceler.
 • İstatistik: Verilerin toplanması, sınıflandırılması, sunulması ve yorumlanmasını gerçekleştirir.
 • Arkeoloji: Kazı bilimidir. Yerin ve suların altında kalan kalıntıların ortaya çıkarılmasını sağlar. Özellikle yazının icat edilmediği dönemlerin aydınlatılmasında tarihe yardımcı olur.
 • Heraldik: Arma bilimidir. Armalarda yer alan semboller ve işaretler, devletler ve toplumlar hakkında bilgi verir.
 • Etnografya: Kültür bilimidir. Toplumların örf, adet, gelenek ve göreneklerini inceler.
 • Antropoloji: İnsanlara ait kafatası ve iskeletleri inceleyerek ırklarının tespitinin yapılmasını sağlar.
 • Nümizmatik: Para bilimidir. Her türlü parayı inceleyerek devletin hükümdarı, yönetim şekli, ekonomik gücü vb. hakkında bilgi verir.
 • Paleografya: Eski yazıları ve alfabeleri inceleyerek bunların günümüz dillerine çevrilmesini sağlar.
 • Filoloji: Dil bilimidir. Diller arasındaki bağlantıları inceleyerek toplumların birbirleriyle etkileşimlerini ortaya koyar.
 • Epigrafi: Kitabe bilimidir. Anıtlar üzerindeki yazıları, sembolleri vb. inceler.

Neden Tarih?

 • Milletlerin ortak hafızası olan tarih millî ve toplumsal kimliğin inşasında rol oynar.
 • Toplumsal kimlik, ahlaki ve tarihî değerlerin etkisiyle oluşur.
 • Tarih, bireylere yaşadığı toplumun geçmişini öğreterek kişinin kendi milletine aidiyet duygusuyla bağlanmasını sağlar.
 • Millî ve toplumsal kimlik için toplumlarda tarih bilincinin oluşması bir zorunluluktur.
 • Tarih bilincine sahip kişiler, tarihle ilgili bilgileri eleştirel değerlendirir.
 • Tarih, uyguladığı yöntem gereği bireylerde araştırma ve kanıt kullanma becerisini artırır.
 • Çok yönlü düşünme yeteneğini geliştirir.
 • Geçmişin ışığında bugünün anlaşılmasını ve yarına yön verilmesini sağlar.
 • Toplumdaki manevi değerlerin gelişmesinde önemli rol oynar.
 • Tarihî olaylar kendi döneminin şartlarına göre değerlendirilmelidir. Tarihçi, geçmişe ait bir bilgiyi gerçeği anlamak için kullanır. Belgeler, yoruma muhtaçtır.

Zamanın Taksimi

Tarihin Dönemlendirilmesi

 • Asır, çağ, devir gibi terimler kullanılır.
 • Yazının keşfi bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Yazıdan önceki zamanlar tarih öncesi, yazıdan sonraki zamanlar tarihî dönemler olarak değerlendirilir.

Takvim Sistemleri

 • Ay veya Güneş yılı esas alınarak oluşturulmuşlardır.
 • Ay yılı, Ay’ın Dünya etrafındaki dönüşünü esas alır, 12 tur dönüşü 1 yıla denk gelir. 1 yıl 354 gündür. İlk defa Sümerler kullanmıştır.
 • Güneş yılı, Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüşünü esas alır. 1 tur dönüşü 1 yıla eşittir. 1 yıl 365 gün 6 saattir. İlk defa Mısırlılar kullanmıştır.
 • Her toplum kendi takvimini oluştururken yaşamlarını en çok etkileyen olayı takvimlerinin başlangıcı olarak kabul etmiştir. Örneğin Müslümanlar MS 622’de Hz. Muhammed’ in Mekke’den Medine’ ye hicretini, Yunanlılar ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı MÖ 776’yı, Hristiyanlar Hz. İsa’nın doğumu olan sıfırı takvimlerinin başlangıcı olarak kabul etmişlerdir.

Türklerin Kullandığı Takvimler

On İki Hayvanlı Türk Takvimi

 • Türklerin kullandığı ilk takvimdir.
 • Güneş yılı esaslıdır.
 • Kök Türkler ve Uygurlar kullanmıştır.
 • 12 yılda bir devir yapan bu takvimde yıllar, hayvan adları ile gösterilir.

Hicrî Takvim

 • Türkler, İslamiyet’ i kabul ettikten sonra kullanmışlardır.
 • Hz. Ömer döneminde oluşturulmuştur.
 • Ay yılı esaslıdır.
 • Bir yıl 354 gün 8 saat 48 dakikadır.
 • Diğer ismi Kamerî takvimdir.
 • Dinî günler bu takvime göre belirlenir.

Celâli Takvim

 • Büyük Selçuklu Sultanı Melikşâh’ın emriyle Ömer Hayyam başkanlığında kurulan bir astronomi heyetince hazırlanmıştır.
 • Başlangıcı 1079 yılıdır.
 • Güneş yılı esaslıdır.

Rûmî Takvim

 • Osmanlı Devleti’nde mali işlerin düzenlenmesi amacıyla kullanılmıştır.
 • Güneş yılı esaslıdır.
 • 1839’ dan itibaren mart ayı mali yılbaşı olarak kabul edilmiştir.

Miladi Takvim

 • Günümüzde kullanılan en yaygın takvimdir.
 • Bir yıl 365 gün 6 saattir.
 • Başlangıcı, Hz. İsa’nın doğumundan 1 hafta sonrası yani 1 Ocak’tır.
 • Kökeni Mısırlılara dayanır. Romalılar geliştirmiştir. Papa 13. Gregorius son şeklini vermiştir.
 • Ülkemizde 1 Ocak 1926’ dan itibaren kullanılmaya başlanmıştır.

Yüzyılların Sınıflandırılması

Verilen tarih bir veya iki basamaklı ise 1. yüzyıldır. Üç basamaklı sayıdan oluşuyor ise yüzler basamağına 1 eklenir. Dört basamaklı sayıdan oluşuyor ise binle ve yüzler basamağındaki sayılar iki basamaklı kabul edilir ve bu sayıya 1 eklenir.

Tarih ve zaman

Örneğin 1453 yılı

Son iki rakamı çıkarılır. 14’ e 1 eklenir. Yani 15. yüzyıldır.

53 sayısı ise yüzyılın 2. yarısı ve 3. çeyreğini ifade eder.

Buna göre 1453 yılı 15. yüzyılın ikinci yarısının üçüncü çeyreğidir.

Tarih ve Zaman Örnek Soru Çözümü

Amasya Genelgesi'nin Milli Mücadele'nin temel taşı olarak değerlendirilmesinde aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

TARİH

TARİH VE ZAMAN

Amasya Genelgesi’nin Milli Mücadele’nin temel taşı olarak değerlendirilmesinde aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

Tarih ve Zaman konusunu tam olarak anlamak için senin de tahmin edeceğin üzere bol bol soru çözümü yapmak da çok önemli. Çünkü bilgileri öğrendikten sonra, soruların içinde nasıl yer aldığını görerek konuyu pekiştirmen gerekiyor. Kendi kaynaklarına ek olarak MEB tarafından yayınlanan Kazanım Testlerini de çözmeni tavsiye ediyoruz. Kunduz’da şu ana kadar, Tarih ve Zaman konulu binlerce soru alanında uzman Tarih eğitmenleri tarafından çözüldü. Daha fazla Tarih ve Zaman sorusu ve detaylı çözümlerini görmek istersen, aşağıdaki butona tıklayabilirsin!

☀️☀️☀️

Her ders için değişmeyen kilit nokta bol bol soru çözümü ile pratik yapmak. Çözemediğin sorulara yanıt bulmak istiyorsan sınava hazırlık sürecinde Kunduz hep yanında! Profesyonel eğitmenler tarafından hazırlanan Soru Çözümü, binlerce soru ve çözümden oluşan Soru Bankası hizmetlerimizden faydalanabilirsin.
Uygulamada senin için hazırlanmış , tüm konuları öğrenebileceğin premium içerik ders videolarını incelemeyi unutma!

Sınava hazırlanmanın en kolay yolu

Sınırsız video içerikler ve soru çözümleri ile sınava hazırlan

ÜCRETSİZ KAYDOL