Hücre

Canlılığın en küçük biriminin ne olduğunu hiç düşündün mü? Sorunun cevabı bu ünitede saklı. Hemen öğrenmeye başla!
TÜMÜNÜ GÖR
Geçmişten günümüze hücre teorisinin nasıl şekillendiğini, hücrenin içeriğini, ökaryot ve prokaryot hücre arasındaki farkları incelediğimiz konu anlatımı videolarımız şimdi seninle!
Hücre Teorisine Ait Çalışmalar

Hücre Teorisine Ait Çalışmalar

Hücre terimini ilk kez kullanan bilim insanı kimdir? Hücre görüntüleme teknikleri nelerdir?
Hücre

Hücre

Hücrede neler bulunur? Hücre çeşitleri nelerdir? Ökaryot hücre hangi canlılarda bulunur?
Hücre zarından tüm hücre elemanlarına, hücresel yapılardan hücresel yapıların görevlerine hücre ile ilgili her unsuru incelediğimiz video konu anlatımı serimiz seninle!
Hücre Zarı ve Hücre Çeperi

Hücre Zarı ve Hücre Çeperi

Hücre zarının yapısı ve görevleri nelerdir? Hücre duvarı hangi canlılarda bulunur?
Sitoplazma, Ribozom ve Sentrozom

Sitoplazma, Ribozom ve Sentrozom

Organeller zar yapısına göre nasıl sınıflandırılır? Ribozomda DNA ve RNA var mı? Sentrozom görevi nedir?
Mitokondri

Mitokondri

Mitokondrinin hücredeki önemi nedir? Mitokondri yapısında neler bulunur? Krista ne demektir?
Plastitler

Plastitler

Plastitler nedir, kaça ayrılır? Kloroplastın özellikleri nelerdir? Ksantofil ne renk verir?
Endoplazmik Retikulum, Golgi Aygıtı ve Lizozom

Endoplazmik Retikulum, Golgi Aygıtı ve Lizozom

Endoplazmik retikulum hangi hücrelerde bulunur? Golgi aygıtı ve ribozom görevleri nelerdir?
Hücre İskeleti

Hücre İskeleti

Hücre iskeleti elemanları nelerdir? Mikrotübül ne işe yarar? Hücre iskeleti prokaryotlarda var mı?
Koful ve Peroksizom

Koful ve Peroksizom

Koful çeşitleri ve görevleri nelerdir? Peroksizom hangi hücrelerde zengindir?
Çekirdek

Çekirdek

Hücre çekirdeğinin diğer bir ismi nedir? Çekirdek kaç bölümden oluşur? Her hücrede çekirdek bulunur mu?
Hayvan ve Bitki Hücrelerinin Karşılaştırılması

Hayvan ve Bitki Hücrelerinin Karşılaştırılması

Bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlikler ve farklar nelerdir? Hücre modelleriyle öğrenelim.
Difüzyon, osmoz, aktif taşıma, çözelti çeşitleri, endositoz, ekzositoz... Hepsi ve daha fazlası Hücre Zarı ve Madde Geçişleri konu anlatımlı video serimizde!
Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Difüzyon

Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Difüzyon

Basit difüzyon ile hangi maddeler taşınır? Difüzyon hızını etkileyen faktörler nelerdir?
Osmoz ve Çözelti Çeşitleri

Osmoz ve Çözelti Çeşitleri

Osmozda madde geçişi olur mu? Turgor basıncı ve osmotik basınç ne demektir?
Aktif Taşıma

Aktif Taşıma

Aktif taşıma hangi hücrelerde gerçekleşir? Aktif taşıma hangi ortamdan hangi ortama doğru olur?
Endositoz ve Ekzositoz

Endositoz ve Ekzositoz

Fagositoz ve pinositoz ne anlama gelir? Ekzositoz olayı nasıl gerçekleşir? Ekzositozda ATP harcanır mı?
TÜMÜNÜ GÖR
Hücre konu anlatımı videolarımızı izlediysen şimdi sıra soru çözümünde. Hücre konusunda 7 bölümden oluşan yeni nesil örnek soru çözümleri şimdi Kunduz'da seninle!
Hücre Örnek Sorular Bölüm 1

Hücre Örnek Sorular Bölüm 1

Hangi maddelerin hücre dışından hücre içine alınmasıyla ATP harcanabilir? Aktif taşıma sonucunda ne olur?
Hücre Örnek Sorular Bölüm 2

Hücre Örnek Sorular Bölüm 2

Endositoz ve ekzositoz olaylarının ortak özellikleri nedir? Fagositoz yapan canlı hakkında ne söylenebilir?
Hücre Örnek Sorular Bölüm 3

Hücre Örnek Sorular Bölüm 3

Bir hücrenin prokaryot veya ökaryot yapıda olduğu hangi özellikleriyle kanıtlanabilir?
Hücre Örnek Sorular Bölüm 4

Hücre Örnek Sorular Bölüm 4

Mitokondri ve kloroplast organellerinin ortak özellikleri nelerdir? Çekirdek yapısının özellikleri nedir?
Hücre Örnek Sorular Bölüm 5

Hücre Örnek Sorular Bölüm 5

Deplazmoliz ne demektir? Bitkinin kök hücresindeki osmotik basınç değişimi nasıl olur?
Hücre Örnek Sorular Bölüm 6

Hücre Örnek Sorular Bölüm 6

Sentrozom organeli nerelerde bulunur? Organellerin gerçekleştirdikleri hangi olaylar canlılarda ortaktır?
Hücre Yeni Nesil Sorular

Hücre Yeni Nesil Sorular

Hücre konusuna özel olarak derlediğimiz yeni nesil soruları artık sen de çözebileceksin.