Köklü Sayılarda İşlemler Gerçek Hayat Problemleri

Merhabalar arkadaşlar, şimdi köklü sayılarla  alakalı gerçek hayat problemleri ve farklı soru   tarzlarından birkaç tane çözmüş olacağız.
Şimdi  bakalım, yukarıda 3 adet tahta blok verilmiştir.   Bakınız bunlarda mavi olan kök 32 santimetre,  yeşil olan kök 50 santimetre ve sarı olan da kök   şekle getirilmiş.
Yani ne yapmış?
Maviyle sarıyı   yan yana koymuş ve alt tarafına yeşili koyup arada  da bir boşluk oluştuğunu söylemiş ve bu x'in kaç   santimetre olduğunu soruyor.
Şimdi o zaman demek  ki bizim burada bir işlem yapabilmemiz için   bunları birazcık daha düzenlememiz lazım.
Yani  kök 32'nin ben şöyle yazılabildiğini biliyorum:   bakınız bu 16x2'dir.
16 da dışarıya çıktığında biz  bunu 4 kök 2 olarak yazabiliriz.
Daha sonra burada   kök 50 var, bu da aynı şekilde 25x2 olduğu için  dışarıya çıktığında 5 kök 2 olarak yazılacaktır   ve bunu da 49x2 olduğundan dolayı dışarıya 7  olarak çıkartacağız ve burada kök 2 kalacak.   Şimdi o zaman demek ki bakınız ne yapmış burada?
4  kök 2'yi buraya koymuş, daha sonra yanına buraya 7   kök 2 koymuş ve alt tarafa da 5 kök 2 koymuş.
O  zaman demek ki biz buradaki işlemi şöyle yapmaz   mıyız?
4 kök 2 ile 7 kök 2 toplarız ve daha sonra  uzunluğunu bulmuş oluruz.
4 kök 2 ile 7 kök 2'yi  toplandığında burada 11 kök 2 yapacak ve buradan   da 5 kök 2'yi çıkarttığımızda biz buradan x'e  ulaşmış olacağız.
11'den 5'i çıkarttığımızda 6 kök   kök 2 santimetre olacak.
Peki diğer bir örneğimiz,   gerçek sayılar kümesi üzerinde burada bir şekil  içine x koyduğumuzda ok işaretleri yukarı doğru   gösteriyor.
Burada da ok işaretleri aşağı doğru  gösteriyor.
Şimdi ok işaretleri yukarı doğru   gösterdiğinde x'in karekökünden büyük olan  en küçük tam sayıyı yazacağız.
Burada ise   aşağıya doğru gösterdiğinde x'in karekökünden  küçük olan en büyük tamsayıyı alacağız.
Şimdi   burayı inceleyeceğiz.
Bu şekilde tanımlanmış,  buna göre burada belli başlı sayılar ve şekil   içine koyulmuş.
Bu işlemin sonucu soruluyor.
Şimdi  arkadaşlar burada aslında demeye çalıştığı şey şu:   mesela ben x'in yerine bir sayı yazmak istiyorum,  buradan ne yazayım?
8 yazmış olayım ve bu şekilde   ok işaretleri yukarıya doğru göstersin.  Yani şunu demeye çalışıyorum, 8'den büyük,   yani 8'in karekökünden büyük olan en küçük tam  sayı.
Bakınız bunun karekökünden büyük olan en   küçük tam sayı kök 9 değil midir?
Dışarıya 3 diye  çıkar.
Aslında bunu söylemeye çalışıyorum.
8 şöyle   olsaydı, yani içeride olsaydı bu sefer, yani aşağı  doğru baksaydı ok işaretleri, bu sefer 8'den küçük   olacak en büyük tamsayı oluşturmaya çalışacağız  ve kök 8'den küçük olan en büyük tamsayı kök 4'te   var.
Kök 4 de dışarıya nasıl çıkacak?
2 olarak  çıkacak.
Aslında bizim istediğimiz bu.
Şimdi o   zaman demek ki buradan onu çıkarmaya çalışalım.  Şimdi 30'dan büyük olan en küçük tam sayı, kök30,   kök36'dır değil mi?
Çünkü kök 36 kök 30'dan  büyüktür.
Kök 36 da 6 olarak çıkar.
Artı,   şimdi 89 dan küçük olacak ve en büyük tamsayı  oluşturacağız.
89'dan küçük olan 81 vardır kök   böyle diyorum.
Kök 42, kök 42 den büyük olacak en   küçük 49 vardır.
49 da dışarıya 7 olarak çıkar.  Eksi var arada, 22'den küçük en büyük tam sayı,   tabii kök 22'den küçük, bu sefer o da kök  sonra 6 ile 9'u topladığımızda 15 ve 7'den 4  çıkarttığımızda 3.
15/3'ten burada cevabımızın   şimdi burada kutular var, zemin var, iki buçuk   metre olduğunu söylüyor mavinin ve sarının da 0,5  metre olduğunu söylüyor.
Daha sonra burada bir   yıldız şekli var.
"Yan tarafta verilen şekilde  bir zemin üstüne koyulmuş 2 adet kutu ve yıldız   şekli verilmiştir.
Yıldız şeklinin zeminden  yüksekliği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
"   Şimdi arkadaşlar zeminden yüksekliği yani şuradaki  yüksekliği arıyoruz biz.
Onu nasıl bulabiliriz?
   Şimdi bakınız 2,5 metreden kesinlikle büyük,  değil mi?
Ama 3 metreden de küçük çünkü 2,5 ile   yarımı topladığımızda yani 0,5'i topladığınızda 3  yapıyor.
O zaman demek ki 2,5'tan büyük, 3'ten de   küçük olanı alacağız.
Ama köklü sayı olarak  var.
Ben şunu anlatmak istiyorum burada,   bakınız kök 1 dışarıya 1 olarak çıkar.
Kök 2'yi  çıkartamazsınız yani o bir virgüllü bir sayıdır.   Kök 3 çıkartamazsınız, yani o da 1 virgüllü bir  şey.
Ama kök 4'ü çıkartırsınız ve dersiniz ki   bu 2'dir.
O zaman demek ki buradaki kök 2 ile  kök 3 var ya o zaman onların 1 ile 2 arasındaki   bir sayı olduğunu söylersiniz.
Şimdi işte  bu mantıkla gittiğinizde buraya en yakın   gelen bundan sonraki tam sayı kök 9'dur.
O da  dışarıya 3 diye çıkar.
O zaman aradaki ne ifade   varsa ondan 2 ile 3 arasındadır dersiniz.  Peki şimdi o zaman demek ki biz yıldızın   ne istiyoruz?
2,5'tan büyük 3'ten küçük.
Yani  aslında şu aralıkta bir şey olmasını istiyoruz,   değil mi?
O zaman demek ki inceleyeceğiz.  Bakınız kök 2 olmaz çünkü bu 1 virgül bir şey,   kök 3 de aynı şekilde.
Kök 4 2'dir, o daha  yetişemedi.
Yani olma ihtimali yok.
Kök 7   olabilir çünkü kök 7 kök 4'ten büyük kök 9'dan  küçük.
Kök 10, o da bakınız kök 9'u geçiyor.   Yani bu artık 3 virgüllü bir sayı olur.
Bu da  olamaz.
Demek ki olabilirlerden bir tanesi kök   ne diyor?
"Ahmet yan tarafta bulunan 8 santimetre   uzunluğundaki çiviyi bölme uzunlukları verilen  kutuya çakacaktır.
Yani yukarıdan aşağıya doğru   vuracak burada.
Çivinin üst yüzeyi A bölmesinin  üst yüzeyi ile aynı hizaya gelecek kadar çakma   işlemi devam ettiğine göre sivri olan uç  kutunun hangi bölmesine kadar gelir diyor.   Yani arkadaşlar mesela buradan vurduk biz bunu,  en son tepesi buraya değecek.
Yani tamamının   aslında girmiş olduğundan bahsediyor burada.
Şimdi  bakınız bu 8 santimetre uzunluğunda ama buradaki   bölmelerin uzunlukları içleri bile farklı ve köklü  sayı.
Kök12, kök7, kök10, kök 3.
Şimdi burada   içleri aynı olsa biz onlara göre aslında daha  kolay bir işlemle çözebilirdik bu işi, ama içleri   farklı.
Şimdi 8'i biz burada takribî olarak nereye  kadar getirebiliyoruz ona bakacağız.
Direkt olarak   toplayamadığımız için de bunların hangi aralığa  düştüğüne bakacağız.
Bakınız burada kök 12,   kök 12'yi şöyle yazabilirim: kök 12 bu aralıkta  bir yerde, 3 ile 4 arasında.
Kök 7 nerede?
O   da 2 ile 3 arasındadır arkadaşlar, kök 7,  daha sonra buraya 3 yazdık.
Bakınız alt alta   topladığımızda da minimum 5 yapmış oldunuz.
Ben  bunu 8'e kadar getireceğim.
Kök 10'a bakıyorum,   kök 10 da 3'ten büyüktür ve 4'ten küçüktür.  Şimdi bakınız bunları topladığınızda 3, 5,   şey minimum 8 değil midir?
Buradaki orta taraftaki   ifade ve biz minimum 8'i burada elde ediyoruz.
O  zaman minimum 8'i burada elde ediyorsak demek ki   bu çiviyi çaktığımızda bu çivi takribî artık  buradaki C bölmesinin bir yerinde biter.
O   yüzden biz burada hangi bölmeye kadar geldiğini  söyleriz?
C bölmesine kadar geldiğini söyleriz.