Soru:

-0.....SI 2. Orta Çağ'da Avrupa Yeni Çağ'da Yakın Çağ'da • Nil'in sula birbirine k. sır'da.....(1 Misirlilar, mek için g raki ya

-0.....SI
2.
Orta Çağ'da
Avrupa
Yeni
Çağ'da
Yakın Çağ'da
• Nil'in sula
birbirine k.
sır'da.....(1
Misirlilar,
mek için g
raki yaşam
lar böyleli
• Feodalite
• Skolastik düşünce
• Sosyal sınıflara
ayrılmış toplum
...?...
(III).....bilin
• Milli egemenlik
Milliyetçilik
Eşitlik
Sanayi İnkılabi
Aydınlanma
Çağı
• Kilise ve papa
Metinde num
zilabilecek i
dogru olarak
baskısı
Tabloda verilenlere göre "?" ile boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi yazılırsa yanlış olur?
By
A) Mutlak monarşi B) Coğrafi Keşifler
O) Viyana Kongresi D) Westfalya Antlaşması
E) Rönesans
Ciftci
B)
Tüccar
c)
Esnat
D) Tüccar
E) Çiftçi

-0.....SI 2. Orta Çağ'da Avrupa Yeni Çağ'da Yakın Çağ'da • Nil'in sula birbirine k. sır'da.....(1 Misirlilar, mek için g raki yaşam lar böyleli • Feodalite • Skolastik düşünce • Sosyal sınıflara ayrılmış toplum ...?... (III).....bilin • Milli egemenlik Milliyetçilik Eşitlik Sanayi İnkılabi Aydınlanma Çağı • Kilise ve papa Metinde num zilabilecek i dogru olarak baskısı Tabloda verilenlere göre "?" ile boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa yanlış olur? By A) Mutlak monarşi B) Coğrafi Keşifler O) Viyana Kongresi D) Westfalya Antlaşması E) Rönesans Ciftci B) Tüccar c) Esnat D) Tüccar E) Çiftçi