Soru:

- - 2. - Bedir Savaşı'nın sonucunda ganimetin beşte biri devlete ayrılmış, kalanı savaşa katılanlar arasında eşit şekilde paylaş

-
-
2. - Bedir Savaşı'nın sonucunda ganimetin beşte biri
devlete ayrılmış, kalanı savaşa katılanlar arasında
eşit şekilde paylaştırılmıştır.
Hayber Kalesi'nin fethinden sonra şehirdeki gay-
rimüslim çiftçilerden ürün vergisi (harac) ve gayrı-
müslim erkeklerden güvenliklerinin sağlanması kar-
şılığında cizye vergisi alınmaya başlanmıştır.
Bu durumlara göre aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
A Savaşların hazine gelirlerine katkı sağladığı
B) İslam savaş hukukunun oluşmaya başladığı
Şeri vergi sisteminin uygulandığı
D) Gaza ve cihat faaliyetleriyle sınırların genişlediği
Halkın tamamına eşit haklar tanındığı

- - 2. - Bedir Savaşı'nın sonucunda ganimetin beşte biri devlete ayrılmış, kalanı savaşa katılanlar arasında eşit şekilde paylaştırılmıştır. Hayber Kalesi'nin fethinden sonra şehirdeki gay- rimüslim çiftçilerden ürün vergisi (harac) ve gayrı- müslim erkeklerden güvenliklerinin sağlanması kar- şılığında cizye vergisi alınmaya başlanmıştır. Bu durumlara göre aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? A Savaşların hazine gelirlerine katkı sağladığı B) İslam savaş hukukunun oluşmaya başladığı Şeri vergi sisteminin uygulandığı D) Gaza ve cihat faaliyetleriyle sınırların genişlediği Halkın tamamına eşit haklar tanındığı