Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İslamiyet'in Doğuşu Soruları

2.
Hz. Muhammed (s.a.v.)'den sonra İslamiyet'in yeni ya-
yıldığı bölgelere peygamberlik iddiasında bulunanlar ve
dinden çıkmalar görülmüştür.
Bu durumun nedeni;
Mevali politikasının güdülmesi,
II. İslamiyet'in tam öğrenilmemesi,
III. Halifeliğin saltanata dönüşmesi
durumlarından hangileri ile açıklanamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
ve III
www.doktrinkitap.com
E) II ve III
C) I ve II
56
Doktrin Yayınları
S
A)
4.
44
45
46
A
Ca
B
BG
le
A
B)
Tarih
İslamiyet'in Doğuşu
2. Hz. Muhammed (s.a.v.)'den sonra İslamiyet'in yeni ya- yıldığı bölgelere peygamberlik iddiasında bulunanlar ve dinden çıkmalar görülmüştür. Bu durumun nedeni; Mevali politikasının güdülmesi, II. İslamiyet'in tam öğrenilmemesi, III. Halifeliğin saltanata dönüşmesi durumlarından hangileri ile açıklanamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II ve III www.doktrinkitap.com E) II ve III C) I ve II 56 Doktrin Yayınları S A) 4. 44 45 46 A Ca B BG le A B)
2.
Hz. Muhammed hayattayken kendisinden sonra ki-
min devlet başkanı olacağını belirtmemişti. Bu nedenle
Hz. Muhammed'in vefatından sonra kimin halife olacağı
tartışma yaratmıştır. Bazı Müslümanlar, Hz. Muham-
med'in cenazesi ile ilgilenirken bazı Müslümanlar da
Hz. Muhammed'in yerine devleti kimin yöneteceğini be-
lirlemeye çalışıyordu. Durumu öğrenen Hz. Ebu Bekir ve
Hz. Ömer, Müslümanların toplandığı yere gittiler. Sözü
alan Hz. Ömer heyecanla Hz. Ebu Bekir'e dönerek "Sen,
ona hepimizden daha yakınsın. Biz seni halife kabul
ediyoruz." dedi. Diğer Müslümanlar da bunu kabul etti.
Bundan sonra Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali bu şekil-
de halife oldular. Bu uygulamalar Emevilere kadar böyle
devam etti.
Bu bilgilerde,
1. Dört Halife Dönemi, neden "Cumhuriyet Dönemi"
olarak adlandırılır?
V
II. Halifelik ne zaman saltanata dönüşmüştür? X
III. Hz. Muhammed ölmeden önce kimi halife tayin et-
miştir?
sorularından hangilerinin cevabının yer aldığı söy-
lenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
625
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
İslamiyet'in Doğuşu
2. Hz. Muhammed hayattayken kendisinden sonra ki- min devlet başkanı olacağını belirtmemişti. Bu nedenle Hz. Muhammed'in vefatından sonra kimin halife olacağı tartışma yaratmıştır. Bazı Müslümanlar, Hz. Muham- med'in cenazesi ile ilgilenirken bazı Müslümanlar da Hz. Muhammed'in yerine devleti kimin yöneteceğini be- lirlemeye çalışıyordu. Durumu öğrenen Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer, Müslümanların toplandığı yere gittiler. Sözü alan Hz. Ömer heyecanla Hz. Ebu Bekir'e dönerek "Sen, ona hepimizden daha yakınsın. Biz seni halife kabul ediyoruz." dedi. Diğer Müslümanlar da bunu kabul etti. Bundan sonra Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali bu şekil- de halife oldular. Bu uygulamalar Emevilere kadar böyle devam etti. Bu bilgilerde, 1. Dört Halife Dönemi, neden "Cumhuriyet Dönemi" olarak adlandırılır? V II. Halifelik ne zaman saltanata dönüşmüştür? X III. Hz. Muhammed ölmeden önce kimi halife tayin et- miştir? sorularından hangilerinin cevabının yer aldığı söy- lenebilir? A) Yalnız I D) I ve II 625 B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
6. Müslümanlar, uzun süre Sasani ve Bizans
3. X MÜS
paralarını kullandılar. Emevi halifelerinden
Abdülmelik Dönemi'nde ise ilk altın ve gümüş
paralar bastırıldı.
Buna göre, Emeviler Dönemi ile ilgili;
I. İlk Arap parası basılmıştır.
II.
III.
Ulusçu bir politiką izlenmiştir.
Bizans ve Sasani paralarının Emevi ülke-
sinde değişim aracı olarak kullanımı sür-
müştür.
yargılarından hangilerine, ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
0
●
●
de olus
dilmişti
Hz. Ali De
Fetihle
rin you
arasın
tiği bir
UNDUZ
Kur'an
önemli
rilmişti
Hz.0
sonucu
findan
Tarih
İslamiyet'in Doğuşu
6. Müslümanlar, uzun süre Sasani ve Bizans 3. X MÜS paralarını kullandılar. Emevi halifelerinden Abdülmelik Dönemi'nde ise ilk altın ve gümüş paralar bastırıldı. Buna göre, Emeviler Dönemi ile ilgili; I. İlk Arap parası basılmıştır. II. III. Ulusçu bir politiką izlenmiştir. Bizans ve Sasani paralarının Emevi ülke- sinde değişim aracı olarak kullanımı sür- müştür. yargılarından hangilerine, ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 0 ● ● de olus dilmişti Hz. Ali De Fetihle rin you arasın tiği bir UNDUZ Kur'an önemli rilmişti Hz.0 sonucu findan
X
E
İslâmiyet öncesi Arap Yarımadası'nda
1. halkın büyük çoğunluğunun "Bedevi"
denilen göçebelerden oluşması
s
II. yaygın olan putperestliğin yanı sıra Hıris-
tiyanlık, Musevilik ve Hanif gibi tek tanrılı
inançların görülmesi
III. putperestlerin yıllık hac görevi için kabe-
yi ziyaret etmeleri
gelişmelerinden hangileri, Arap Yarımada-
sı'nda "dinsel birlik" olmadığını gösterir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
KUNG) Yalnız III
D) I ve Il
D
KUND
E) II ve III
NDUZ
Tarih
İslamiyet'in Doğuşu
X E İslâmiyet öncesi Arap Yarımadası'nda 1. halkın büyük çoğunluğunun "Bedevi" denilen göçebelerden oluşması s II. yaygın olan putperestliğin yanı sıra Hıris- tiyanlık, Musevilik ve Hanif gibi tek tanrılı inançların görülmesi III. putperestlerin yıllık hac görevi için kabe- yi ziyaret etmeleri gelişmelerinden hangileri, Arap Yarımada- sı'nda "dinsel birlik" olmadığını gösterir? A) Yalnız I B) Yalnız II KUNG) Yalnız III D) I ve Il D KUND E) II ve III NDUZ
16 Dört Halife'nin sonuncusu olan Hz. Ali
Dönemi'nde;
Cemel Vak'ası (Deve Olayı)
19
Siffin Savaşı
Hakem Olayı
KUN
15. F
gibi iç sorunlar yaşanması;
1. Fetih ve gaza nitelikli savaşların yaşan-
masi
KUNDU Z
II. Müslümanlar arasında anlaşmazlıklar ve
çatışmaların yaşanması
III. Halifeliğin babadan oğula geçen saltanat
biçimine dönüşmesi X
durumlardan, hangilerini desteklediği söy-
lenebilir?
B) Yalnız II
D) I ve ll
KUNDU E), Il ve Ill (KUNDU Z
A) Yalmz1
C) Yalnız III
16. B
Tarih
İslamiyet'in Doğuşu
16 Dört Halife'nin sonuncusu olan Hz. Ali Dönemi'nde; Cemel Vak'ası (Deve Olayı) 19 Siffin Savaşı Hakem Olayı KUN 15. F gibi iç sorunlar yaşanması; 1. Fetih ve gaza nitelikli savaşların yaşan- masi KUNDU Z II. Müslümanlar arasında anlaşmazlıklar ve çatışmaların yaşanması III. Halifeliğin babadan oğula geçen saltanat biçimine dönüşmesi X durumlardan, hangilerini desteklediği söy- lenebilir? B) Yalnız II D) I ve ll KUNDU E), Il ve Ill (KUNDU Z A) Yalmz1 C) Yalnız III 16. B
2. Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinde yaşanan aşağıdaki
gelişmelerden hangisi merkezi otorite açısından olumsuz
bir durum ortaya çıkarmıştır?
A) Göçebelerin yerleşik hayata geçirilmesi
B) Ahilerden ve bazı tarikatlardan destek alınması
C) Osman Bey zamanındaki birliklerin aşiret askerlerinden
oluşturulması
D) I. Murat Dönemi'nde Rumeli Beylerbeyliği'nin oluşturulma-
SI
E) Orhan Bey'in devlet merkezini Bursa'ya taşıması
Tarih
İslamiyet'in Doğuşu
2. Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinde yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi merkezi otorite açısından olumsuz bir durum ortaya çıkarmıştır? A) Göçebelerin yerleşik hayata geçirilmesi B) Ahilerden ve bazı tarikatlardan destek alınması C) Osman Bey zamanındaki birliklerin aşiret askerlerinden oluşturulması D) I. Murat Dönemi'nde Rumeli Beylerbeyliği'nin oluşturulma- SI E) Orhan Bey'in devlet merkezini Bursa'ya taşıması
1. Aydınlanma çağında,
1. Toplumsal yaşamın ve düşüncenin akla göre şekil-
lenmesi
II. Skolastik düşüncenin yaygınlık kazanması
III. Deney ve gözlemin ön plana çıkması
gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı söylenebi-
lir?
A) Yalnız III
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Tarih
İslamiyet'in Doğuşu
1. Aydınlanma çağında, 1. Toplumsal yaşamın ve düşüncenin akla göre şekil- lenmesi II. Skolastik düşüncenin yaygınlık kazanması III. Deney ve gözlemin ön plana çıkması gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı söylenebi- lir? A) Yalnız III B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
3.
Abbasîler, ülkelerinde yaşayan Türklere idari ve mali
görevlerin yanı sıra askerî alanda önemli görevler
vermişlerdir.
Abbasîlerin bu tutumları:
1.
Arap ve İranlılara karşı Türkleri bir denge unsuru
olarak kullanma,
ülke savunmasını ve fetih hareketlerini
kolaylaştırma,
III. İslam dünyasındaki mezhep ayrılıklarını sonlandırma
nedenlerinden hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız I
\II.
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
6.
E) Is
Avru
adla
Tipt
Sim
ok
B
Tarih
İslamiyet'in Doğuşu
3. Abbasîler, ülkelerinde yaşayan Türklere idari ve mali görevlerin yanı sıra askerî alanda önemli görevler vermişlerdir. Abbasîlerin bu tutumları: 1. Arap ve İranlılara karşı Türkleri bir denge unsuru olarak kullanma, ülke savunmasını ve fetih hareketlerini kolaylaştırma, III. İslam dünyasındaki mezhep ayrılıklarını sonlandırma nedenlerinden hangileriyle açıklanabilir? A) Yalnız I \II. D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III 6. E) Is Avru adla Tipt Sim ok B
İslamiyet öncesi dönemde Mekke şehri, Arap kabi-
leleri için önem taşıyan ve kabilelerin en önemli
putlarının da bulunduğu yer olan Kabe dolayısıyla
hem bir dini merkez hem de ticari bir merkezdi.
Bu bilgilere göre;
1.
Kabe İslamiyet ile birlikte kutsal kabuledilmiştir.
II. Mekke kenti putperest Araplar için dini bir mer-
kezdir.
III. Kabile yaşantısı Mekke şehrinin önemini artır-
mıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) YalnızT
B) Yalnız II
D) Lve
C) Yalnız III
E) Lve til
Tarih
İslamiyet'in Doğuşu
İslamiyet öncesi dönemde Mekke şehri, Arap kabi- leleri için önem taşıyan ve kabilelerin en önemli putlarının da bulunduğu yer olan Kabe dolayısıyla hem bir dini merkez hem de ticari bir merkezdi. Bu bilgilere göre; 1. Kabe İslamiyet ile birlikte kutsal kabuledilmiştir. II. Mekke kenti putperest Araplar için dini bir mer- kezdir. III. Kabile yaşantısı Mekke şehrinin önemini artır- mıştır. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A) YalnızT B) Yalnız II D) Lve C) Yalnız III E) Lve til
unması
I'nda
şrikler,
gesi
n
pinay dati
8. Hz. Osman zamanında Horasan ve Azerbaycan ele
geçirilerek İslam hâkimiyeti Gürcistan ve Dağıstan'a kadar
genişletilmiştir.
Bu durumun;
I. donanmanın oluşturulması,
II. ilk ayrılıkların başlaması,
III. hazine gelirlerinin artması
sonuçlarından hangilerine yol açtığı savunulabilir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
11. Emev
şunla
I.
II.
|||
IN
Bu
öze
A)
Tarih
İslamiyet'in Doğuşu
unması I'nda şrikler, gesi n pinay dati 8. Hz. Osman zamanında Horasan ve Azerbaycan ele geçirilerek İslam hâkimiyeti Gürcistan ve Dağıstan'a kadar genişletilmiştir. Bu durumun; I. donanmanın oluşturulması, II. ilk ayrılıkların başlaması, III. hazine gelirlerinin artması sonuçlarından hangilerine yol açtığı savunulabilir? B) Yalnız II A) Yalnız I D) II ve III C) Yalnız III E) I, II ve III 11. Emev şunla I. II. ||| IN Bu öze A)
2.
Hz. Muhammed Dönemi'nde hazırlanan Medine Sözleşme-
si'yle toplumdaki bireylerin birbirleriyle ve yabancılarla olan
ilişkileri, din ve vicdan hürriyeti, hak ve sorumlulukları belir-
li esaslara bağlanmıştır.
Prf Yayır
Bu bilgiye dayanarak Hz. Muhammed'in Medine Sözleş-
mesi'yle;
I. Araplar arasında siyasi birliğin sağlanması,
II. vatandaşlık duygularının pekiştirilmesi,
III. nanç özgürlüğünün sağlanması
✓
durumlarından hangilerini amaçladığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
11
Tarih
İslamiyet'in Doğuşu
2. Hz. Muhammed Dönemi'nde hazırlanan Medine Sözleşme- si'yle toplumdaki bireylerin birbirleriyle ve yabancılarla olan ilişkileri, din ve vicdan hürriyeti, hak ve sorumlulukları belir- li esaslara bağlanmıştır. Prf Yayır Bu bilgiye dayanarak Hz. Muhammed'in Medine Sözleş- mesi'yle; I. Araplar arasında siyasi birliğin sağlanması, II. vatandaşlık duygularının pekiştirilmesi, III. nanç özgürlüğünün sağlanması ✓ durumlarından hangilerini amaçladığı savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 11
B
31. "İslamiyet'in doğuşu sıralarında dünyada hüküm süren
bazı siyasi güçler vardı." ifadesini kullanan bir tarihçi;
Türk Dili ve Edebiyatı -
Sosyal Bilimler-1 Testi
I. Habeş,
II. Sasani,
III. Batı Roma
devletlerinden hangilerini buna örnek gösterebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız
C) Yalnız III
D) I ve II
9
E) I, II ve III
Tarih
İslamiyet'in Doğuşu
B 31. "İslamiyet'in doğuşu sıralarında dünyada hüküm süren bazı siyasi güçler vardı." ifadesini kullanan bir tarihçi; Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 Testi I. Habeş, II. Sasani, III. Batı Roma devletlerinden hangilerini buna örnek gösterebilir? A) Yalnız I B) Yalnız C) Yalnız III D) I ve II 9 E) I, II ve III
2. 1. Hak ve hürriyetler,
II. suçluların cezalandırılması,
III. can ve mal güvenliğinin sağlanması
ifadelerinden hangileri "Medine Sözleşmesi'nde"
yer almıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III -1, 11
EXI, II ve III
Tarih
İslamiyet'in Doğuşu
2. 1. Hak ve hürriyetler, II. suçluların cezalandırılması, III. can ve mal güvenliğinin sağlanması ifadelerinden hangileri "Medine Sözleşmesi'nde" yer almıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III -1, 11 EXI, II ve III
B
CAP/TYT-4
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din K-
lak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müf
toplam 25 soru vardır.
1.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmı
GOYA
●
B
Hz. Muhammed, vefatından kısa süre önce yapmış
olduğu hac ibadeti sırasında "Veda Hutbesi"ni oku-
muştur.
Bu hutbede;
●
SOSYAL BİLİMLER
●
.
Arab'ın Arap olmayana; Arap olmayanın da
Arap olana bir üstünlüğünün olmadığını,
İnsanların birbirlerinin mallarını çalmalarının
yasak olduğunu,
Kan davasının yasaklandığı ve bir kişiyi öldü-
renin tüm insanları öldürmüş gibi olacağını,
Kimseye zulmedilmemesi ve zulme uğranılma-
ması gerektiğini,
belirtmiştir.
Veda Hutbesi'nin bu özelliklerine bakılarak aşağı-
dakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Irkçılığa karşı olunduğuna
Malin güvence altına alınmasının amaçlandığına
C) İnsan Hakları Bildirgesi niteliğinde olduğuna
D) Yönetimde vatandaşlara eşit haklar tanındığına
E) Yaşama hakkının kutsal sayılıp korunduğuna
2. 24
te
CAP
Tarih
İslamiyet'in Doğuşu
B CAP/TYT-4 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din K- lak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müf toplam 25 soru vardır. 1. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmı GOYA ● B Hz. Muhammed, vefatından kısa süre önce yapmış olduğu hac ibadeti sırasında "Veda Hutbesi"ni oku- muştur. Bu hutbede; ● SOSYAL BİLİMLER ● . Arab'ın Arap olmayana; Arap olmayanın da Arap olana bir üstünlüğünün olmadığını, İnsanların birbirlerinin mallarını çalmalarının yasak olduğunu, Kan davasının yasaklandığı ve bir kişiyi öldü- renin tüm insanları öldürmüş gibi olacağını, Kimseye zulmedilmemesi ve zulme uğranılma- ması gerektiğini, belirtmiştir. Veda Hutbesi'nin bu özelliklerine bakılarak aşağı- dakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Irkçılığa karşı olunduğuna Malin güvence altına alınmasının amaçlandığına C) İnsan Hakları Bildirgesi niteliğinde olduğuna D) Yönetimde vatandaşlara eşit haklar tanındığına E) Yaşama hakkının kutsal sayılıp korunduğuna 2. 24 te CAP
32. Abbasiler, Emevilerin aksine Türklere ve Arap olmayan
Müslümanlara karşı iyi davrandı.
Abbasilerde görülen bu tutum değişikliğine bağlı
olarak;
-mins
1. Türklerin İslamiyet'e geçişinin hızlanması,
II. Türklerin Abbasi devlet makamlarına ve ordu komu-
tanlıklarına getirilmesi,
III. şuubiye akımının güçlenmesi
durumlarından hangilerinin ortaya çıktığı savunu-
labilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
EXI, II ve III
33. İslamiyetten önceki Türk devletleri ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?
A) Ülke sorunlarının görüşüldüğü meclis kurdukları
B) Töre adı verilen yazılı olmayan hukuk kurallarını uy-
guladıkları
Tarih
İslamiyet'in Doğuşu
32. Abbasiler, Emevilerin aksine Türklere ve Arap olmayan Müslümanlara karşı iyi davrandı. Abbasilerde görülen bu tutum değişikliğine bağlı olarak; -mins 1. Türklerin İslamiyet'e geçişinin hızlanması, II. Türklerin Abbasi devlet makamlarına ve ordu komu- tanlıklarına getirilmesi, III. şuubiye akımının güçlenmesi durumlarından hangilerinin ortaya çıktığı savunu- labilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III EXI, II ve III 33. İslamiyetten önceki Türk devletleri ile ilgili aşağıda- kilerden hangisi söylenemez? A) Ülke sorunlarının görüşüldüğü meclis kurdukları B) Töre adı verilen yazılı olmayan hukuk kurallarını uy- guladıkları
Hz. Muhammed hayattayken kendisinden sonra ki-
min devlet başkanı olacağını belirtmemişti. Bu nedenle
Hz. Muhammed'in vefatından sonra kimin halife olacağı
tartışma yaratmıştır. Bazı Müslümanlar, Hz. Muham-
med'in cenazesi ile ilgilenirken bazı Müslümanlar da
Hz. Muhammed'in yerine devleti kimin yöneteceğini be-
lirlemeye çalışıyordu. Durumu öğrenen Hz. Ebu Bekir ve
Hz. Ömer, Müslümanların toplandığı yere gittiler. Sözü
alan Hz. Ömer heyecanla Hz. Ebu Bekir'e dönerek "Sen,
ona hepimizden daha yakınsın. Biz seni halife kabul
ediyoruz." dedi. Diğer Müslümanlar da bunu kabul etti.
Bundan sonra Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali bu şekil-
de halife oldular. Bu uygulamalar Emevilere kadar böyle
devam etti.
Bu bilgilerde,
1. Dört Halife Dönemi, neden "Cumhuriyet Dönemi"
olarak adlandırılır?
II. Halifelik ne zaman saltanata dönüşmüştür?
III. Hz. Muhammed ölmeden önce kimi halife tayin et-
miştir?
sorularından hangilerinin cevabının yer aldığı söy-
lenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalniz II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
D
Tarih
İslamiyet'in Doğuşu
Hz. Muhammed hayattayken kendisinden sonra ki- min devlet başkanı olacağını belirtmemişti. Bu nedenle Hz. Muhammed'in vefatından sonra kimin halife olacağı tartışma yaratmıştır. Bazı Müslümanlar, Hz. Muham- med'in cenazesi ile ilgilenirken bazı Müslümanlar da Hz. Muhammed'in yerine devleti kimin yöneteceğini be- lirlemeye çalışıyordu. Durumu öğrenen Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer, Müslümanların toplandığı yere gittiler. Sözü alan Hz. Ömer heyecanla Hz. Ebu Bekir'e dönerek "Sen, ona hepimizden daha yakınsın. Biz seni halife kabul ediyoruz." dedi. Diğer Müslümanlar da bunu kabul etti. Bundan sonra Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali bu şekil- de halife oldular. Bu uygulamalar Emevilere kadar böyle devam etti. Bu bilgilerde, 1. Dört Halife Dönemi, neden "Cumhuriyet Dönemi" olarak adlandırılır? II. Halifelik ne zaman saltanata dönüşmüştür? III. Hz. Muhammed ölmeden önce kimi halife tayin et- miştir? sorularından hangilerinin cevabının yer aldığı söy- lenebilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalniz II C) Yalnız III E) I, II ve III D