Soru:

&- 2.102 Bruun 5. Zayıf bir asit olan HX 'in saf su ile hazırlanan sulu ço- zeltisinin pOH '9 'dur. Bu çözeltinin 100 mL 'sinin

&- 2.102
Bruun
5. Zayıf bir asit olan HX 'in saf su ile hazırlanan sulu ço-
zeltisinin pOH '9 'dur. Bu çözeltinin 100 mL 'sinin
artansız tepkimesi için 0,005 mol Mg(OH)2 gerekmek-
tedir. 19
It ta
!
Buna göre, HX'in asitlik denge sabiti (K) kaçtır?
y
A) 10-9
B) 10-8
tood
D) 10-6
C) 10-7
E) 10-5
xx
ht
f
Hat to
tx
2

&- 2.102 Bruun 5. Zayıf bir asit olan HX 'in saf su ile hazırlanan sulu ço- zeltisinin pOH '9 'dur. Bu çözeltinin 100 mL 'sinin artansız tepkimesi için 0,005 mol Mg(OH)2 gerekmek- tedir. 19 It ta ! Buna göre, HX'in asitlik denge sabiti (K) kaçtır? y A) 10-9 B) 10-8 tood D) 10-6 C) 10-7 E) 10-5 xx ht f Hat to tx 2