Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kimya Soruları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
3. 4 gram XO ve yeterince HNO3;
XO + 2HNO3-
X(NO3)2 + H₂O
denklemine göre tepkimeye girerek 14,8 gram
X(NO3)2 oluşturuyor.
Buna göre;
1. X in mol kütlesi 24 g/mol dür.
II. Tepkime sonucu oluşan H₂O 3,6 gramdır.
III. XO molekülü kütlece %40 X içerir.
yargılarından hangileri yanlıştır? (: 1, O: 16, N: 14)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
6
69
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
3. 4 gram XO ve yeterince HNO3; XO + 2HNO3- X(NO3)2 + H₂O denklemine göre tepkimeye girerek 14,8 gram X(NO3)2 oluşturuyor. Buna göre; 1. X in mol kütlesi 24 g/mol dür. II. Tepkime sonucu oluşan H₂O 3,6 gramdır. III. XO molekülü kütlece %40 X içerir. yargılarından hangileri yanlıştır? (: 1, O: 16, N: 14) A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) Yalnız III E) I, II ve III 6 69
5.
HCl(suda)<
Şekildeki kapta,
A) 1.10-3
Zn(k)+
Zn(k) + 2HCl(suda) → ZnCl₂(suda) + H₂(g)
tepkimesine göre 13 gram Zn metalí 200 saniyede
tamamen tepkimeye girdiğine göre, tepkime hızı
kaç mol/s'dir? (Zn = 65)
B) 1.10-2
D) 2,6.10-2
C) 1,3.10-2
E) 0,26.10-2
Kimya
Tepkime Hızları
5. HCl(suda)< Şekildeki kapta, A) 1.10-3 Zn(k)+ Zn(k) + 2HCl(suda) → ZnCl₂(suda) + H₂(g) tepkimesine göre 13 gram Zn metalí 200 saniyede tamamen tepkimeye girdiğine göre, tepkime hızı kaç mol/s'dir? (Zn = 65) B) 1.10-2 D) 2,6.10-2 C) 1,3.10-2 E) 0,26.10-2
X
TEST 65
-HOOBr
1. Basamak: HBr + O₂
2. Basamak: HBr + HOOBr
(Yavas)
<->2HOBr
(Hızlı)
3. Basamak: 2HBr + 2HOBr -2H₂O + Br₂ (En hızlı)
Yukarıdaki basamaklardan oluşan tepkime gaz fazında ger-
çekleşmektedir. Buna göre, aşağıdaki 1.-8. soruları cevap-
layınız.
SORU 1
Tepkimenin hız ifadesi nedir?
A) TH=k.(HBr].[0₂]
BYTH=k.[HBr].[HOOBr]
CTH=k.[HBr]2.[HOBr]2
D) TH=k.[HBr]4.[0₂]
E) TH=k.[HBr]2.[0₂]
KİMYASAL TEPKİMELE
SORU 3
-yeve, besonen.
SORU 2
Tepkimenin hızı kaçıncı derecedendir?
A) 1
B) 2
C) 3
göre
Tepkimenin moleküleritesi kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
TH= k. [MBr]. [0₂]'
= 2. derecper
D) 4
D) 4
E) 5
E) 5
A
-bital Yayınları
7
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
X TEST 65 -HOOBr 1. Basamak: HBr + O₂ 2. Basamak: HBr + HOOBr (Yavas) <->2HOBr (Hızlı) 3. Basamak: 2HBr + 2HOBr -2H₂O + Br₂ (En hızlı) Yukarıdaki basamaklardan oluşan tepkime gaz fazında ger- çekleşmektedir. Buna göre, aşağıdaki 1.-8. soruları cevap- layınız. SORU 1 Tepkimenin hız ifadesi nedir? A) TH=k.(HBr].[0₂] BYTH=k.[HBr].[HOOBr] CTH=k.[HBr]2.[HOBr]2 D) TH=k.[HBr]4.[0₂] E) TH=k.[HBr]2.[0₂] KİMYASAL TEPKİMELE SORU 3 -yeve, besonen. SORU 2 Tepkimenin hızı kaçıncı derecedendir? A) 1 B) 2 C) 3 göre Tepkimenin moleküleritesi kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 TH= k. [MBr]. [0₂]' = 2. derecper D) 4 D) 4 E) 5 E) 5 A -bital Yayınları 7
T
10. Bazı elementlerin metalik ve ametalik aktiflikleri ile ilgili
Metalik aktiflik sırası: Zn > Ni>Ag
Ametalik aktiflik sırası: F> CI
bilgileri veriliyor.
Ergimiş Znl, AgCl ve NiF₂ karışımı elektroliz edilirs
anotta ve katotta ilk önce hangi maddeler toplanır?
ff0bf
Anot
1₂
Cl₂
F2
12₂
F₂
Katot
2 252 2
Ni
Ag
Zn
id teisine t
Ag
KİMY
Ag
Metelik aletatik
Kimya
Elektroliz
T 10. Bazı elementlerin metalik ve ametalik aktiflikleri ile ilgili Metalik aktiflik sırası: Zn > Ni>Ag Ametalik aktiflik sırası: F> CI bilgileri veriliyor. Ergimiş Znl, AgCl ve NiF₂ karışımı elektroliz edilirs anotta ve katotta ilk önce hangi maddeler toplanır? ff0bf Anot 1₂ Cl₂ F2 12₂ F₂ Katot 2 252 2 Ni Ag Zn id teisine t Ag KİMY Ag Metelik aletatik
oluşturur.
A)
C)
Tube
D)
E)
(if sinley (8
lilov ICT (3)
X
NaCl
NaCl
Grafit
Grafit
NaCl
1. X, Y ve Z kristal katılarıyla ilgili şu bilgiler veriliyor:
• X katısı elektriği iletmezken suda çözündüğünde ve
eritildiğinde elektriği iletmektedir.
Nets-19800
• Y katısında molekülleri bir arada tutan çekim kuvveti
London etkileşimleridir.
ametel - anmetel
. Z katısında atomların elektronlarını ortaklaşa
kullanması sonucunda, katı boyunca her yöne uzanan
bir ağ yapısı vardır.
GV
non nobhhelobati
Buna göre X, Y ve Z katıları aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
Y
Elmas
Xebe
12
12
Elmas
levi (d
1/sinteY (A
Z
12
Elmas
Elmas
12
Cam
Kimya
Katılar
oluşturur. A) C) Tube D) E) (if sinley (8 lilov ICT (3) X NaCl NaCl Grafit Grafit NaCl 1. X, Y ve Z kristal katılarıyla ilgili şu bilgiler veriliyor: • X katısı elektriği iletmezken suda çözündüğünde ve eritildiğinde elektriği iletmektedir. Nets-19800 • Y katısında molekülleri bir arada tutan çekim kuvveti London etkileşimleridir. ametel - anmetel . Z katısında atomların elektronlarını ortaklaşa kullanması sonucunda, katı boyunca her yöne uzanan bir ağ yapısı vardır. GV non nobhhelobati Buna göre X, Y ve Z katıları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Y Elmas Xebe 12 12 Elmas levi (d 1/sinteY (A Z 12 Elmas Elmas 12 Cam
11. 1 mol NaOH katısının 1 L saf suda çözünmesi sonucu oluşan çözeltinin derişimi 1 molardır.
12. Bir sulu çözeltide 1 molal tanecik kaynamaya başlama noktasını a °C artırıyorsa aynı koşullarda
2 molal tanecik 2a °C artırır.
coureltik çözeltive gecisine osmoz denir.
Kimya
Koligatif Özellikler
11. 1 mol NaOH katısının 1 L saf suda çözünmesi sonucu oluşan çözeltinin derişimi 1 molardır. 12. Bir sulu çözeltide 1 molal tanecik kaynamaya başlama noktasını a °C artırıyorsa aynı koşullarda 2 molal tanecik 2a °C artırır. coureltik çözeltive gecisine osmoz denir.
I
Aktif Öğrenme Y
4
12.
Madde
(X)
AY
Z
Yoğunluk
(g/mL)
0,7
1,5
0,9
Kayna-
ma noktası
(°C)
62
104
(83)
82
Çözünürlük
D) II ve III
Z'de çözünür
X ve Z'de çözün-
mez
X'te çözünür
X, Y ve Z sıvılarının bazı özellikleri yukarıdaki tabloda ve-
rilmiştir.
Buna göre X, Y ve Z Sıvılarından oluşan karışıma sırasıyla,
1. Ayırma hunisi ile ayırma
2. Ayrımsal damitma ile ayırma
işlemleri uygulanıyor.
Buna göre,
1. işlem sonucunda toplama kabında ilk önce Y toplanır.
H. 2. işlem sonucunda toplama kabında ilk önce X toplanır.
f. X ve Z'nin molekül yapıları benzer olabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
E) I, II ve III
Sve Ill
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Karışımları Ayırma Teknikleri
I Aktif Öğrenme Y 4 12. Madde (X) AY Z Yoğunluk (g/mL) 0,7 1,5 0,9 Kayna- ma noktası (°C) 62 104 (83) 82 Çözünürlük D) II ve III Z'de çözünür X ve Z'de çözün- mez X'te çözünür X, Y ve Z sıvılarının bazı özellikleri yukarıdaki tabloda ve- rilmiştir. Buna göre X, Y ve Z Sıvılarından oluşan karışıma sırasıyla, 1. Ayırma hunisi ile ayırma 2. Ayrımsal damitma ile ayırma işlemleri uygulanıyor. Buna göre, 1. işlem sonucunda toplama kabında ilk önce Y toplanır. H. 2. işlem sonucunda toplama kabında ilk önce X toplanır. f. X ve Z'nin molekül yapıları benzer olabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II E) I, II ve III Sve Ill Diğer sayfaya geçiniz.
ak
17. Lityum iyon pilleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?
Anotta kullanılan lityumun katyonunun standart indirgenme
potansiyeli son derece düşüktür.
B) Katotta titanyum (IV) sülfür kullanılır.
C) 3,6V'ye kadar çıkabilen gerilim üretebilirler.
D) Tekrar şarj edilerek defalarca kullanılabilirler.
E) Karbondioksit salınımları yüksektir.
Kimya
Elektrot Potansiyelleri
ak 17. Lityum iyon pilleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Anotta kullanılan lityumun katyonunun standart indirgenme potansiyeli son derece düşüktür. B) Katotta titanyum (IV) sülfür kullanılır. C) 3,6V'ye kadar çıkabilen gerilim üretebilirler. D) Tekrar şarj edilerek defalarca kullanılabilirler. E) Karbondioksit salınımları yüksektir.
6. .
H₂O(s) için standart koşullarda oluşum
ISISI - 285 kJ/mol'dür.
H₂O(g) için standart koşullarda yoğunlaşma ısısı
- 40 kJ/mol'dür.
Buna göre,
H₂(g) + 1/2O2(g) → H₂O(g)
tepkimesinin standart koşullardaki AH değeri kaç
kJ'dir?
A)-925
B)-245
C) 245
D) 325
E) 365
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
6. . H₂O(s) için standart koşullarda oluşum ISISI - 285 kJ/mol'dür. H₂O(g) için standart koşullarda yoğunlaşma ısısı - 40 kJ/mol'dür. Buna göre, H₂(g) + 1/2O2(g) → H₂O(g) tepkimesinin standart koşullardaki AH değeri kaç kJ'dir? A)-925 B)-245 C) 245 D) 325 E) 365
8.
Yukarıdaki risk sembolü ile ilgili;
Radyoaktif maddeyi ifade eder.
II. Patlamaya neden olabilecek kimyasalların üze-
rinde yer alır.
II Sembolü içeren madde tutuşturucu kaynaklar-
dan uzak tutulmalıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I ve III
C) II ve III
E) I, II ve III
10
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
8. Yukarıdaki risk sembolü ile ilgili; Radyoaktif maddeyi ifade eder. II. Patlamaya neden olabilecek kimyasalların üze- rinde yer alır. II Sembolü içeren madde tutuşturucu kaynaklar- dan uzak tutulmalıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) I ve III C) II ve III E) I, II ve III 10
23. Sabit hacimli kapalı bir kapta belirli sıcaklıkta gerçekle-
şen;
PCI 5(g) PCI3(g) + Cl2(g)
tepkimesi 4 atm basınçtaki PCI, gazı ile başlatılıyor.
Aynı sıcaklıkta kurulan dengede toplam gaz basıncı 6
atm olduğuna göre,
1. Kısmi basınçlar türünden denge sabiti (K) değeri
2'dir.
II. Dengeye ulaşıldığında PCI,, PCI3 ve Cl₂ gazlarının
kısmi basınçları eşittir.
III. Aynı sıcaklıkta Kp ile K arasındaki ilişki Kp = K şek-
lindedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Kp = Kısmi basınçlar türünden denge sabiti, Kc = Deri-
şimler türünden denge sabiti)
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) II ve III
Gociniz
Kimya
Kimyasal Denge
23. Sabit hacimli kapalı bir kapta belirli sıcaklıkta gerçekle- şen; PCI 5(g) PCI3(g) + Cl2(g) tepkimesi 4 atm basınçtaki PCI, gazı ile başlatılıyor. Aynı sıcaklıkta kurulan dengede toplam gaz basıncı 6 atm olduğuna göre, 1. Kısmi basınçlar türünden denge sabiti (K) değeri 2'dir. II. Dengeye ulaşıldığında PCI,, PCI3 ve Cl₂ gazlarının kısmi basınçları eşittir. III. Aynı sıcaklıkta Kp ile K arasındaki ilişki Kp = K şek- lindedir. yargılarından hangileri doğrudur? (Kp = Kısmi basınçlar türünden denge sabiti, Kc = Deri- şimler türünden denge sabiti) A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) II ve III Gociniz
18.
1 mol
CH4
1 mol
He
V, T°K
Hacim ve sıcaklığı aynı olan şekildeki kaplarda bulu-
nan birer mol CH4 ve He ideal gazları için,
V, TºK
1. Taneciklerin ortalama kinetik enerjileri
II. Kaba uyguladıkları basınç
III. Özkütleleri
B) Yalnız II
dug
numaralandırılmış niceliklerinden hangileri aynıdır?
(He = 4 g/mol, CH4 = 16 g/mol)
BITS,
A) Yalnız I
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
hubungob holigned nephissliowy
Kimya
Gaz Karışımları
18. 1 mol CH4 1 mol He V, T°K Hacim ve sıcaklığı aynı olan şekildeki kaplarda bulu- nan birer mol CH4 ve He ideal gazları için, V, TºK 1. Taneciklerin ortalama kinetik enerjileri II. Kaba uyguladıkları basınç III. Özkütleleri B) Yalnız II dug numaralandırılmış niceliklerinden hangileri aynıdır? (He = 4 g/mol, CH4 = 16 g/mol) BITS, A) Yalnız I D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III hubungob holigned nephissliowy
15.
K
L
P
M
A) I. K, L
II. P
III. [18 Ar]4s²3d6
IV. 17
Kimya sınavında öğretmen yukarıdaki periyodik sistemi
çizerek öğrencilerine numaralandırılmış soruları yönelt-
miştir.
C) I. K, L
II. O
III. [18Ar]4s²3d6
IV. 9
A
SORULAR
1. Hangisi s blok elementidir?
II. İç geçiş metali olan element hangisidir?
III. M elementinin temel hal elektron dizilimi nasıldır?
IV. N elementinin 1 olan orbitallerinde toplam kaç
=
elektron bulunur?
N
Öğrencilerin sorulara verdiği cevaplar seçeneklerde
belirtildiğine göre, hangi seçenekteki cevapların ta-
mamı doğrudur? (= Açısal momentum kuantum sayısı)
E) I. K, L, M
II. N
O
III. [18Ar]4s²3d4
IV. 35
B) I. K, L, M
II. L
III. [18 Ar]4s ¹3d5
IV. 17
D) I. O, N
II. P
III. [18Ar]4s²3d6
IV.35
Kimya
Atomun Kuantum Modeli
15. K L P M A) I. K, L II. P III. [18 Ar]4s²3d6 IV. 17 Kimya sınavında öğretmen yukarıdaki periyodik sistemi çizerek öğrencilerine numaralandırılmış soruları yönelt- miştir. C) I. K, L II. O III. [18Ar]4s²3d6 IV. 9 A SORULAR 1. Hangisi s blok elementidir? II. İç geçiş metali olan element hangisidir? III. M elementinin temel hal elektron dizilimi nasıldır? IV. N elementinin 1 olan orbitallerinde toplam kaç = elektron bulunur? N Öğrencilerin sorulara verdiği cevaplar seçeneklerde belirtildiğine göre, hangi seçenekteki cevapların ta- mamı doğrudur? (= Açısal momentum kuantum sayısı) E) I. K, L, M II. N O III. [18Ar]4s²3d4 IV. 35 B) I. K, L, M II. L III. [18 Ar]4s ¹3d5 IV. 17 D) I. O, N II. P III. [18Ar]4s²3d6 IV.35
21. Kimyasal tepkimelerde entalpi değişimi konusunu pekiş-
tirmek isteyen bir öğretmen laboratuvar koşullarında üç
farklı deney düzeneği hazırlıyor.
1. düzenekte başlangıç koşulları sağlandıktan sonra tep-
kimenin kendiliğinden devam ettiği gözleniyor.
2. düzenekte termometre ortam sıcaklığının düştüğünü
ölçüyor.
3. düzenekte tepkimenin gerçekleştiği kap ısınıyor.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) 3. tepkime organik bir maddenin yanma tepkimesi ola-
bilir.
B) 1. tepkime bir asit ve bir bazın nötrleşme tepkimesi
olabilir.
C) 2. tepkime analiz tepkimesi olabilir.
D) 1. tepkimede ürünlerin potansiyel enerjisi girenlerin-
kinden büyüktür.
E) 2. tepkimede entalpi değişimi (AH) işareti pozitiftir.
Kimya
Tepkime Hızları
21. Kimyasal tepkimelerde entalpi değişimi konusunu pekiş- tirmek isteyen bir öğretmen laboratuvar koşullarında üç farklı deney düzeneği hazırlıyor. 1. düzenekte başlangıç koşulları sağlandıktan sonra tep- kimenin kendiliğinden devam ettiği gözleniyor. 2. düzenekte termometre ortam sıcaklığının düştüğünü ölçüyor. 3. düzenekte tepkimenin gerçekleştiği kap ısınıyor. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) 3. tepkime organik bir maddenin yanma tepkimesi ola- bilir. B) 1. tepkime bir asit ve bir bazın nötrleşme tepkimesi olabilir. C) 2. tepkime analiz tepkimesi olabilir. D) 1. tepkimede ürünlerin potansiyel enerjisi girenlerin- kinden büyüktür. E) 2. tepkimede entalpi değişimi (AH) işareti pozitiftir.
20.
NH3(g)
NH3(suda)
A) I ve II
Sürtünmesiz ideal pistonlu kapta, sabit sıcaklıkta, NH3
sulu çözeltisi ve çözünmemiş NH3 gazı dengededir.
Dengedeki bu sisteme,
Sürtünmesiz
hareketli piston
5
1. Sabit sıcaklık ve basınçta kaba NH3 gazı eklemek
II. Sabit basınçta kabı ısıtmak
III. Sabit sıcaklıkta piston üzerine ağırlık koymak
IV. Sabit sıcaklık ve basınçta kaba He gazı eklemek
etkilerinden hangilerinin ayrı ayrı uygulanması çözün-
müş NH3 gazı derişimini azaltır?
B) II ve III
D) I, II ve IV
C) II ve IV
E) I, III ve IV
22.
Kimya
Çözünürlük
20. NH3(g) NH3(suda) A) I ve II Sürtünmesiz ideal pistonlu kapta, sabit sıcaklıkta, NH3 sulu çözeltisi ve çözünmemiş NH3 gazı dengededir. Dengedeki bu sisteme, Sürtünmesiz hareketli piston 5 1. Sabit sıcaklık ve basınçta kaba NH3 gazı eklemek II. Sabit basınçta kabı ısıtmak III. Sabit sıcaklıkta piston üzerine ağırlık koymak IV. Sabit sıcaklık ve basınçta kaba He gazı eklemek etkilerinden hangilerinin ayrı ayrı uygulanması çözün- müş NH3 gazı derişimini azaltır? B) II ve III D) I, II ve IV C) II ve IV E) I, III ve IV 22.
17. I. Karbondioksit bileşiğindeki karbonun yükseltgenme
basamağı
II. Oksijenin peroksit bileşiklerindeki yükseltgenme ba-
samağı
III. Hidrojenin ametallerle oluşturduğu bileşiklerdeki de-
ğerliği
IV. Oksijenin flor ile yaptığı bileşikte aldığı değerlik
Yukarıdaki ifadeler ile yükseltgenme basamakları eş-
leştirildiğinde hangi değerlik açıkta kalır?
A) -2
B) -1
C) +1
D) +2
E) +4
34
Kimya
Yükseltgenme Basamakları
17. I. Karbondioksit bileşiğindeki karbonun yükseltgenme basamağı II. Oksijenin peroksit bileşiklerindeki yükseltgenme ba- samağı III. Hidrojenin ametallerle oluşturduğu bileşiklerdeki de- ğerliği IV. Oksijenin flor ile yaptığı bileşikte aldığı değerlik Yukarıdaki ifadeler ile yükseltgenme basamakları eş- leştirildiğinde hangi değerlik açıkta kalır? A) -2 B) -1 C) +1 D) +2 E) +4 34