Kimya Konuları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
1.
VSEPR modeline göre AX₂E₂ şeklinde gösterilen bi-
leşik için,
1. Polardır.
11. Merkez atom üzerinde 2 çift ortaklanmamış elektron
bulunur.
III. Merkez atomda 2 tane-bağlayıcı elektron vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız !
D) Il ve Ill
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Organik Kimyaya Giriş
1. VSEPR modeline göre AX₂E₂ şeklinde gösterilen bi- leşik için, 1. Polardır. 11. Merkez atom üzerinde 2 çift ortaklanmamış elektron bulunur. III. Merkez atomda 2 tane-bağlayıcı elektron vardır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ! D) Il ve Ill B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
X(g) + 2Y(g)
reaksiyonunda 4 dakikalık zaman aralığında Y(g) nin derişimi
6,4 mol/L den 1,6 mol/L ye düşüyor.
Buna göre, tepkimenin ortalama hızı kaç mol/L.s dir?
3.
A) 0,01
Z(g)
D) 0,16
B) 0,02
E) 0,64
C) 0,04
6
Kimya
Tepkime Hızları
X(g) + 2Y(g) reaksiyonunda 4 dakikalık zaman aralığında Y(g) nin derişimi 6,4 mol/L den 1,6 mol/L ye düşüyor. Buna göre, tepkimenin ortalama hızı kaç mol/L.s dir? 3. A) 0,01 Z(g) D) 0,16 B) 0,02 E) 0,64 C) 0,04 6
23
www.deltakitap.com
D) Sivi sabun
E) Sivi çamaşır deterjanı
Metallerin oksijenli bileşikleri suda çözündüklerinde
genelde bazik özellik gösterirler.
Ametallerin oksijence zengin bileşiklerinin sulu
çözeltileri asidik özellik gösterirler.
Buna göre,
1. CO
II. Na₂O
III. SO₂
IV. MgO
V. N₂O5
yukarıda verilen oksitlerin kaç tanesinin sulu
çözeltisinde pH değeri 7'den büyük olur?
B) 2
A) 1
C) 3
D) 4
E) 5
Delta Kültür Yayınevi
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
23 www.deltakitap.com D) Sivi sabun E) Sivi çamaşır deterjanı Metallerin oksijenli bileşikleri suda çözündüklerinde genelde bazik özellik gösterirler. Ametallerin oksijence zengin bileşiklerinin sulu çözeltileri asidik özellik gösterirler. Buna göre, 1. CO II. Na₂O III. SO₂ IV. MgO V. N₂O5 yukarıda verilen oksitlerin kaç tanesinin sulu çözeltisinde pH değeri 7'den büyük olur? B) 2 A) 1 C) 3 D) 4 E) 5 Delta Kültür Yayınevi
9. NH iyonu aşağıdaki anyonlarla bileşik oluşturdu-
ğunda aşağıdakilerden hangisi ile elde edilen bileşik
4
en fazla sayıda atom içerir?
NO
C) Nitrat
20
A) Karbonat
B) Fosfat
+
D) Hidroksit
104
E) Sülfat
Kimya
Güçlü Etkileşimler
9. NH iyonu aşağıdaki anyonlarla bileşik oluşturdu- ğunda aşağıdakilerden hangisi ile elde edilen bileşik 4 en fazla sayıda atom içerir? NO C) Nitrat 20 A) Karbonat B) Fosfat + D) Hidroksit 104 E) Sülfat
değişimlerinden hangilerinin olması be
Ortalama bağ
enerjisi (kj/mol)
946
436
391
sındaki bağ enerjilerine göre,
966 +1308
= 2254
şimi kaç kj'dür?
6
D) +46
6.391
=2346
E) +92
Cive it
An X ka
80°C'ta 50 gram su ile hazırlanan 59 gr
caklığı kaç santigrad dereceye düşürülürse doygun çö-
zelti elde edilir?
60
A) O
B) 10
D) 30
6. Mglk) + 2HCl(suda) →→→ MgCl,(suda) + Hg) AH-100 kkal
H₂(g)
400
200 mililitre HCI çözeltisi yukarıdaki tepkimeye göre yeteri
kadar Mg ile etkileştirildiği zaman 50 kkal ısı açığa çıkıyor.
Buna göre, HCl çözeltisinin derişimi kaç molardır?
A) 0,25
B) 0,5 C)1
D)2
ONLL
E) 40
E5
00 kkal
50
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
değişimlerinden hangilerinin olması be Ortalama bağ enerjisi (kj/mol) 946 436 391 sındaki bağ enerjilerine göre, 966 +1308 = 2254 şimi kaç kj'dür? 6 D) +46 6.391 =2346 E) +92 Cive it An X ka 80°C'ta 50 gram su ile hazırlanan 59 gr caklığı kaç santigrad dereceye düşürülürse doygun çö- zelti elde edilir? 60 A) O B) 10 D) 30 6. Mglk) + 2HCl(suda) →→→ MgCl,(suda) + Hg) AH-100 kkal H₂(g) 400 200 mililitre HCI çözeltisi yukarıdaki tepkimeye göre yeteri kadar Mg ile etkileştirildiği zaman 50 kkal ısı açığa çıkıyor. Buna göre, HCl çözeltisinin derişimi kaç molardır? A) 0,25 B) 0,5 C)1 D)2 ONLL E) 40 E5 00 kkal 50
Ayrımsal Damitma => SIUI-SIVI HOMOJEN
24. Aşağıda bazı karışımlar ve bu karışımları ayırma yöntemleri
Damitma => TUZ+SU
Damirma
verilmiştir.
Karışım oluşturan
maddeler
1. katı ve SIVI
2.
Ⓒve sivi
3.
SIVI
a.
& Ove
Kat Kat
Buna göre,
SIVI
Karışımı ayırma yöntemi
Damitma
Ayrımsal damıtma
Ayrımsal kristallendirme
X ve T katı hâlde, Y ve Z ise sıvı hâldedi
1. ve 2. karışım kaynama noktası farkıyla ayrıştırılır.
bewonsom Shremes
Dit ve tit
TN. 3. karışımda katılardan biri sıvıda yüzer, diğeri ise çöker.
SE NE
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız +
B) Yalnız H
V
OF)
E) I, II ve III
€)Ivetl
Kimya
Karışımları Ayırma Teknikleri
Ayrımsal Damitma => SIUI-SIVI HOMOJEN 24. Aşağıda bazı karışımlar ve bu karışımları ayırma yöntemleri Damitma => TUZ+SU Damirma verilmiştir. Karışım oluşturan maddeler 1. katı ve SIVI 2. Ⓒve sivi 3. SIVI a. & Ove Kat Kat Buna göre, SIVI Karışımı ayırma yöntemi Damitma Ayrımsal damıtma Ayrımsal kristallendirme X ve T katı hâlde, Y ve Z ise sıvı hâldedi 1. ve 2. karışım kaynama noktası farkıyla ayrıştırılır. bewonsom Shremes Dit ve tit TN. 3. karışımda katılardan biri sıvıda yüzer, diğeri ise çöker. SE NE yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız + B) Yalnız H V OF) E) I, II ve III €)Ivetl
miş
KİMYA TESTİ
www.deltakitap.com
24
22x2+ yüklü tanecik ile ilgili
1 - protonu 12'dir.
2- nötronu 12'dir.
3- elektronu 10'dur.
A)
B)
DENEME 21
D)
E)
bilgileri veriliyor.
Buna göre Thomson, Rutherford ve Bohr atom
modellerinde belirtilen taneciklerden hangilerine
yer verilmiştir?
Thomson
1,3
1
1,3
1,2
3
+-
Rutherford
1,3
1, 2, 3
1, 2, 3
2.3
1
-
Bohr
1,3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1,3
4 Bir kimya öğretmeni dersinde "Kimyasal Türler
Kimya
Atomun Yapısı
miş KİMYA TESTİ www.deltakitap.com 24 22x2+ yüklü tanecik ile ilgili 1 - protonu 12'dir. 2- nötronu 12'dir. 3- elektronu 10'dur. A) B) DENEME 21 D) E) bilgileri veriliyor. Buna göre Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerinde belirtilen taneciklerden hangilerine yer verilmiştir? Thomson 1,3 1 1,3 1,2 3 +- Rutherford 1,3 1, 2, 3 1, 2, 3 2.3 1 - Bohr 1,3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1,3 4 Bir kimya öğretmeni dersinde "Kimyasal Türler
5. Aşağıda atom ve moleküllerin arasında oluşan
etkileşimler tire (-) ile gösterilmiş ve etkileşim adları
karşılarına yazılmıştır.
Hangi etkileşim yanlış adlandırılmıştır?
Jual
(₁H, N, O, F, 10Ne)
8
A) F₂-F₂
B) K-CI
C) Ne-Ne
D) H-F
E) NH3-NH₂
Delta Kültür Yayınevi
Apolar kovalent bağ
İyonik bağ
London kuvvetleri
Polar kovalent bağ
Hidrojen bağı
Kimya
Zayıf Etkileşimler
5. Aşağıda atom ve moleküllerin arasında oluşan etkileşimler tire (-) ile gösterilmiş ve etkileşim adları karşılarına yazılmıştır. Hangi etkileşim yanlış adlandırılmıştır? Jual (₁H, N, O, F, 10Ne) 8 A) F₂-F₂ B) K-CI C) Ne-Ne D) H-F E) NH3-NH₂ Delta Kültür Yayınevi Apolar kovalent bağ İyonik bağ London kuvvetleri Polar kovalent bağ Hidrojen bağı
14. R, E, N, A, S elementlerinin periyodik cetveldeki yer-
leri aşağıda verilmiştir.
R
E
N
A
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
S
A) R, ametaldir.
N, bileşiklerinde (+) ve (-) değerlikler alabilir.
C) E ve A arasında EA₂ bileşiği oluşur.
D) S, doğada atomik yapıda bulunur.
E) E ve N metaldir.
Kimya
Periyodik Sistem
14. R, E, N, A, S elementlerinin periyodik cetveldeki yer- leri aşağıda verilmiştir. R E N A Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? S A) R, ametaldir. N, bileşiklerinde (+) ve (-) değerlikler alabilir. C) E ve A arasında EA₂ bileşiği oluşur. D) S, doğada atomik yapıda bulunur. E) E ve N metaldir.
wor.
deltakitap.com
7.
Maddenin gaz hali ile ilgili verilen aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A Bas
Basınç birimi mmHg veya atm dir. Gazın miktan
ve sıcaklığı sabitken hacmi yarıya indirilirse
basıncı 2 katına çıkar.
B) Sabit hacimli bir kapta gazın sıcaklığı 20°C
dereceden 40°C çıkarılırsa basıncı 2 katına
çıkar.
C) Sabit basınçlı bir kapta gazın miktarı artarsa
hacmi de artar.
D) Gazların kinetik enerjisi mutlak sıcaklık ile doğru
orantılıdır.
E) Miktar birimi olarak mol kullanılır.
punkt
T
Kimya
Gaz Yasaları
wor. deltakitap.com 7. Maddenin gaz hali ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A Bas Basınç birimi mmHg veya atm dir. Gazın miktan ve sıcaklığı sabitken hacmi yarıya indirilirse basıncı 2 katına çıkar. B) Sabit hacimli bir kapta gazın sıcaklığı 20°C dereceden 40°C çıkarılırsa basıncı 2 katına çıkar. C) Sabit basınçlı bir kapta gazın miktarı artarsa hacmi de artar. D) Gazların kinetik enerjisi mutlak sıcaklık ile doğru orantılıdır. E) Miktar birimi olarak mol kullanılır. punkt T
1. Periyodik cetvelin 3. periyot 2. elementi olan X ele-
menti ile 7. elementi olan Y nin oluşturacağı bileşik ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bileşiğin Lewis yapısı [Y] X²+ [Y] şeklindedir.
B) Sulu çözeltisi iletkendir.
C) Bileşiğin formülü X₂Y dir
D) Bileşik elektrostatik çekim kuvveti ile oluşur.
E) İyonik yapılı bir kristaldir.
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
1. Periyodik cetvelin 3. periyot 2. elementi olan X ele- menti ile 7. elementi olan Y nin oluşturacağı bileşik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bileşiğin Lewis yapısı [Y] X²+ [Y] şeklindedir. B) Sulu çözeltisi iletkendir. C) Bileşiğin formülü X₂Y dir D) Bileşik elektrostatik çekim kuvveti ile oluşur. E) İyonik yapılı bir kristaldir.
TYT/Kimya
5. X
X maddesi; H
●
2
Tuz ruhu ile tepkimesinden CaCl, tuzu
oluşur.
Üç tür atom içerir.
Yaygın olarak inşaatlarda bağlayıcı olarak
kullanılır.
Sulu çözeltisinin pH değeri 7 den büyüktür.
Buna göre, X maddesi aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A) CaSO4
B) CaCO3
D) Ca(OH)₂
C) CaO
E) Ca(OCI) ₂
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
TYT/Kimya 5. X X maddesi; H ● 2 Tuz ruhu ile tepkimesinden CaCl, tuzu oluşur. Üç tür atom içerir. Yaygın olarak inşaatlarda bağlayıcı olarak kullanılır. Sulu çözeltisinin pH değeri 7 den büyüktür. Buna göre, X maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) CaSO4 B) CaCO3 D) Ca(OH)₂ C) CaO E) Ca(OCI) ₂
için kullanılan ilaç for-
ni kolaylaştırmak için
nieY (A
rmudur 3
formları aşağıda-
iştir?
Ampul
Ampul
Merhem
14. 2S atomu ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden han-
16
gisi yanlıştır?
7
A) Atom numarası 16'dır.
B) Nükleon sayısı 32'dir.
C) Elektron sayısı 16'dır.
D) -2 yüklü iyonu 8A grubundadır.
E) 3. periyot elementidir.
Q
iligil ell aynol sbnailuy
They Xansio (1) 19
obist xissio gilney ob sy upob holipi
ww
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
için kullanılan ilaç for- ni kolaylaştırmak için nieY (A rmudur 3 formları aşağıda- iştir? Ampul Ampul Merhem 14. 2S atomu ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden han- 16 gisi yanlıştır? 7 A) Atom numarası 16'dır. B) Nükleon sayısı 32'dir. C) Elektron sayısı 16'dır. D) -2 yüklü iyonu 8A grubundadır. E) 3. periyot elementidir. Q iligil ell aynol sbnailuy They Xansio (1) 19 obist xissio gilney ob sy upob holipi ww
69% Ⓒ
09:34
WhatsApp LTE
Hoffman voltametresinde bir miktar su elektroliz edildiğin-
de devreden 0,8 mol elektron geçmektedir.
X
Buna göre, anot ve katotta toplanan toplam gaz miktarı
normal koşullarda kaç litre hacim kaplar?
B) 4,48
A) 2,24
-1₂
DY 8,96
8,96
E) 13,44
C76,72
20-2
Değerlendirme ve Sınav
Oleme.
Kimya
Elektroliz
69% Ⓒ 09:34 WhatsApp LTE Hoffman voltametresinde bir miktar su elektroliz edildiğin- de devreden 0,8 mol elektron geçmektedir. X Buna göre, anot ve katotta toplanan toplam gaz miktarı normal koşullarda kaç litre hacim kaplar? B) 4,48 A) 2,24 -1₂ DY 8,96 8,96 E) 13,44 C76,72 20-2 Değerlendirme ve Sınav Oleme.
X
10. Aşağıdaki periyodik tabloda X, Y, Z, K, L, M elementleri
verilmiştir.
0
XYM
YZ
K
L
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) X, Y, M elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir.
B) K elementi bileşiklerinde (-1, +7) arasında değişen
değerlikler alabilir.
C) Z'nin oksijenle yapmış olduğu bileşik asidik karak-
terlidir.
D) Y ve Z iyonik bağlı bileşik oluşturur.
E) lyonlaşma enerjisi en büyük olan element L'dir.
Kimya
Periyodik Sistem
X 10. Aşağıdaki periyodik tabloda X, Y, Z, K, L, M elementleri verilmiştir. 0 XYM YZ K L Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A) X, Y, M elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir. B) K elementi bileşiklerinde (-1, +7) arasında değişen değerlikler alabilir. C) Z'nin oksijenle yapmış olduğu bileşik asidik karak- terlidir. D) Y ve Z iyonik bağlı bileşik oluşturur. E) lyonlaşma enerjisi en büyük olan element L'dir.
7.
10. sınıf öğrencisi Kazım okula giderken çöplerden
plastik toplayan bir kişiyi gözlemliyor. ToplayıcI
plastikleri ayrı ayrı torbalara koyuyor ve bazılarını
almıyor. Bu konuyu merak eden Kazım okula
gider gitmez kimya kitabına bakıyor ve polimerler
konusunu okuyor. Daha sonra günlük yaşamdaki
tüm eşyaları düşünerek polimer adları ile
eşleştiriyor.
Hangi seçenekte yaptığı eşleştirme yanlıştır?
A) Plastik su şişesi
- PET
B) Su şişesi kapağı
- PE-HD
C) Köpük bardak
- PS
D) Teflon tencere yüzeyi
- PE-LD
E) Pencere çerçevesi
- PVC
Kimya
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
7. 10. sınıf öğrencisi Kazım okula giderken çöplerden plastik toplayan bir kişiyi gözlemliyor. ToplayıcI plastikleri ayrı ayrı torbalara koyuyor ve bazılarını almıyor. Bu konuyu merak eden Kazım okula gider gitmez kimya kitabına bakıyor ve polimerler konusunu okuyor. Daha sonra günlük yaşamdaki tüm eşyaları düşünerek polimer adları ile eşleştiriyor. Hangi seçenekte yaptığı eşleştirme yanlıştır? A) Plastik su şişesi - PET B) Su şişesi kapağı - PE-HD C) Köpük bardak - PS D) Teflon tencere yüzeyi - PE-LD E) Pencere çerçevesi - PVC