Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Asitler ve Bazlar Soruları

5.
.. I. NH,
3(suda) + CH₂OH
(suda)NH+
4(suda) + CH30 (suda)
CH₂OH + NO™
2(suda)
II. HNO2(suda) + CH₂OH(suda)
+ CH₂OH(suda)
III. H₂CO3(suda) + H₂O(s) HCO3
2(suda)
3(suda) + H₂O (suda)
I, II ve III tepkimelerindeki maddelerle ilgili aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?
A) 1. tepkimede-CH₂OH, CH₂O nin konjuge (eşlenik) asi-
didir.
B) II. tepkimede CH₂OH baz gibi davranır.
tepkimede
eige
C) III. tepkime H₂CO₂, H₂O ya proton vermiştir.
Otepkimede NO2, HNO₂ nin konjuge (eşlenik) asididir.
E) 1. tepkimede NH, CH₂OH a karşı baz olarak davranır.
Kimya
Asitler ve Bazlar
5. .. I. NH, 3(suda) + CH₂OH (suda)NH+ 4(suda) + CH30 (suda) CH₂OH + NO™ 2(suda) II. HNO2(suda) + CH₂OH(suda) + CH₂OH(suda) III. H₂CO3(suda) + H₂O(s) HCO3 2(suda) 3(suda) + H₂O (suda) I, II ve III tepkimelerindeki maddelerle ilgili aşağıdakiler- den hangisi yanlıştır? A) 1. tepkimede-CH₂OH, CH₂O nin konjuge (eşlenik) asi- didir. B) II. tepkimede CH₂OH baz gibi davranır. tepkimede eige C) III. tepkime H₂CO₂, H₂O ya proton vermiştir. Otepkimede NO2, HNO₂ nin konjuge (eşlenik) asididir. E) 1. tepkimede NH, CH₂OH a karşı baz olarak davranır.
Lavoisier aynı deneyi kütleleri iki katına çıkararak
tekrarladığında kalay (II) oksidin kütlesinin kalay le
kullanılan oksijenin kütlesi toplamina eşit olduğunu
görmüştür.
kitapçığı
Lavoisier yaptığı bu deneyler sonucunda aşağıdaki
hangi yasayı açıklamıştır?
A) Kütlenin Korunumu Yasası
B) Katli Oranlar Yasası
Sabit Oranlar Yasası
D) Birleşen Hacim Oranlan Yasası
EX Gazların Difüzyonu Yasasi
14. 25 °C sıcaklıkta bir sulu çözelti ile ilgili,
I. H* iyon sayısı, OH iyon sayısından fazla ise pH <7
dir ve çözelti asidiktir.
II. H iyon sayısı, OH iyon sayısına eşit ise pH = 7 dir
ve çözelti nötrdür.
III. H iyon sayısı, OH iyon sayısından az ise pH >7
dir ve çözelti baziktir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II
A) Yalnız I
16. Doğal ekosistemlerde
için canlı gruplan ara
ilişkisi bulunur.
D) II ve III
TYT Deneme Sınavı - 6
E) I, II ve III
C) I ve Ill
Bu beslenn
lunan can
hangisi s
A) Prob
rüc
B) H
C) E
D
30
E
FOKUS
YAYINCILIK
Kimya
Asitler ve Bazlar
Lavoisier aynı deneyi kütleleri iki katına çıkararak tekrarladığında kalay (II) oksidin kütlesinin kalay le kullanılan oksijenin kütlesi toplamina eşit olduğunu görmüştür. kitapçığı Lavoisier yaptığı bu deneyler sonucunda aşağıdaki hangi yasayı açıklamıştır? A) Kütlenin Korunumu Yasası B) Katli Oranlar Yasası Sabit Oranlar Yasası D) Birleşen Hacim Oranlan Yasası EX Gazların Difüzyonu Yasasi 14. 25 °C sıcaklıkta bir sulu çözelti ile ilgili, I. H* iyon sayısı, OH iyon sayısından fazla ise pH <7 dir ve çözelti asidiktir. II. H iyon sayısı, OH iyon sayısına eşit ise pH = 7 dir ve çözelti nötrdür. III. H iyon sayısı, OH iyon sayısından az ise pH >7 dir ve çözelti baziktir. yargılarından hangileri doğrudur? B) I ve II A) Yalnız I 16. Doğal ekosistemlerde için canlı gruplan ara ilişkisi bulunur. D) II ve III TYT Deneme Sınavı - 6 E) I, II ve III C) I ve Ill Bu beslenn lunan can hangisi s A) Prob rüc B) H C) E D 30 E FOKUS YAYINCILIK
9.
Na₂CO3
(katı)
HCI (suda)
Erlenmayerde,
Na₂CO3 + 2HCI →→→ 2NaCl + CO₂ + H₂O
der klemine göre tepkime gerçekleşiyor. S
20
Yukarıda verilen düzenekte erlenmayer içine konulan
10,6 gram Na₂CO3 katısı üzerine aşırı HCI çözeltisi dökü-
lüyor.
A) Yalnız I
Tüpte toplanan CO₂ gazının normal koşullarda 0,448 L ha-
cim kapladığı belirleniyor.
Buna göre;
1. Tepkime verimi %20'dir.
11. Asit-baz tepkimesi gerçekleşir.
1. Na₂CO3 katısı bazik karakterli bir tuzdur.
yargılarından hangileri doğrudur?
(C=12, O=16, Na=23)
CO₂(g)
D) II ve III
Su
B) Yalnız II
1 mol
0₁ 02m01
eis
Yayınlanı
E) I, II ve III
224
0,044
C) Yalnız III
Kimya
Asitler ve Bazlar
9. Na₂CO3 (katı) HCI (suda) Erlenmayerde, Na₂CO3 + 2HCI →→→ 2NaCl + CO₂ + H₂O der klemine göre tepkime gerçekleşiyor. S 20 Yukarıda verilen düzenekte erlenmayer içine konulan 10,6 gram Na₂CO3 katısı üzerine aşırı HCI çözeltisi dökü- lüyor. A) Yalnız I Tüpte toplanan CO₂ gazının normal koşullarda 0,448 L ha- cim kapladığı belirleniyor. Buna göre; 1. Tepkime verimi %20'dir. 11. Asit-baz tepkimesi gerçekleşir. 1. Na₂CO3 katısı bazik karakterli bir tuzdur. yargılarından hangileri doğrudur? (C=12, O=16, Na=23) CO₂(g) D) II ve III Su B) Yalnız II 1 mol 0₁ 02m01 eis Yayınlanı E) I, II ve III 224 0,044 C) Yalnız III
6.
Oda koşullarında pH değeri bilinmeyen bir
çözeltinin 1 litresine 9 litre saf su eklendiğin-
de pH değeri 12 oluyor.
Buna göre başlangıçtaki çözeltinin pH de-
ğeri kaçtır?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 13
Kimya
Asitler ve Bazlar
6. Oda koşullarında pH değeri bilinmeyen bir çözeltinin 1 litresine 9 litre saf su eklendiğin- de pH değeri 12 oluyor. Buna göre başlangıçtaki çözeltinin pH de- ğeri kaçtır? A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 13
9.
Sulu çözeltisi asidik özellik gösteren bile-
şikler ile ilgili,
I. Yapılarında hidrojen atomu bulunmaya-
bilir.
II. 25 °C'de sulu çözeltilerinin pOH değeri
7'den küçüktür.
III. Sıvı halleri ve sulu çözeltileri elektrik akı-
mini iletir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Asitler ve Bazlar
9. Sulu çözeltisi asidik özellik gösteren bile- şikler ile ilgili, I. Yapılarında hidrojen atomu bulunmaya- bilir. II. 25 °C'de sulu çözeltilerinin pOH değeri 7'den küçüktür. III. Sıvı halleri ve sulu çözeltileri elektrik akı- mini iletir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
29
12. 25°C'de özdeş kaplarda bulunan eşit hacimli X ve Y sulu çözel-
2
tilerinin pH'leri,
şeklindedir.
Buna göre,
X(suda)
pH = 1
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
I. X, HNO3; Y ise KOH olabilir.
II. X ve Y sulu çözeltileri karıştırılırsa oluşan çözeltinin
25°C'deki pH'si 7 olabilir.
III. Al metali her iki çözelti ile de tepkime verebilir.
IV. Her iki çözeltiye de CaCO3 katısı atıldığında tepkime
gerçekleşir.
Krea de
Dve IV
Y(suda)
pH = 13
B) Il ve IV
AI
C) I, II ve
E) I, II, III ve TV
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Asitler ve Bazlar
29 12. 25°C'de özdeş kaplarda bulunan eşit hacimli X ve Y sulu çözel- 2 tilerinin pH'leri, şeklindedir. Buna göre, X(suda) pH = 1 yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II I. X, HNO3; Y ise KOH olabilir. II. X ve Y sulu çözeltileri karıştırılırsa oluşan çözeltinin 25°C'deki pH'si 7 olabilir. III. Al metali her iki çözelti ile de tepkime verebilir. IV. Her iki çözeltiye de CaCO3 katısı atıldığında tepkime gerçekleşir. Krea de Dve IV Y(suda) pH = 13 B) Il ve IV AI C) I, II ve E) I, II, III ve TV Diğer sayfaya geçiniz.
38
21.
A)
B)
C)
(D)
E
Hachil
Basıncı azaltmak
Hacmi azaltmak
Basıncı artırmak
Sisteme sabit sıcaklıkta
Qgazı eklemek
0,5 M
H₂SO,
çözeltisi
Sıcaklığı artırmak
Sıcaklığı azaltmak
Sıcaklığı azaltmak
Sıcaklığı artırmak
0,2 M
NaOH
çözeltisi
Yukarıda oda koşullarında bulunan H₂SO4 ve NaOH
çözeltileri ile ilgili,
D) II ve III
I. H₂SO4 çözeltisinin pH değeri 1'dir.
II. Çözeltiler eşit hacimde karıştırıldığında oluşan çö-
zeltinin oda sıcaklığında pH değeri 7'den düşük olur.
III. Çözeltilerin tam nötrleşebilmesi için alınması gere-
ken hacimler arasındaki oran
şeklinde
VH₂SO4 1
V NaOH 5
olmalıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Asitler ve Bazlar
38 21. A) B) C) (D) E Hachil Basıncı azaltmak Hacmi azaltmak Basıncı artırmak Sisteme sabit sıcaklıkta Qgazı eklemek 0,5 M H₂SO, çözeltisi Sıcaklığı artırmak Sıcaklığı azaltmak Sıcaklığı azaltmak Sıcaklığı artırmak 0,2 M NaOH çözeltisi Yukarıda oda koşullarında bulunan H₂SO4 ve NaOH çözeltileri ile ilgili, D) II ve III I. H₂SO4 çözeltisinin pH değeri 1'dir. II. Çözeltiler eşit hacimde karıştırıldığında oluşan çö- zeltinin oda sıcaklığında pH değeri 7'den düşük olur. III. Çözeltilerin tam nötrleşebilmesi için alınması gere- ken hacimler arasındaki oran şeklinde VH₂SO4 1 V NaOH 5 olmalıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III Diğer sayfaya geçiniz.
16. 25°C'de aşağıdaki kaplara HCI sulu çözeltisi yavaş yavaş
ekleniyor.
n
hot
S
NaOH(suda)
1. kap
A) Yalniz II
H₂O(s)
svjelise ab
2. kap
Vi evil D) II ve III
CH₂COOH(suda)
Bu deneyle ilgili,
I. 1. kaptaki çözeltide OH-iyonu kalmaz.
II. 2. kaptaki çözeltinin pH'si 7'den küçük olur.
III. 3. kaptaki çözeltinin iletkenliği artar.
yargılarından hangileri doğru olur? (CH3COOH zayıf,
HCI kuvvetli asittir.)
Vie B) I ve II
3. kap
VieE) II ve III
C) I've III
a
Gociniz
Kimya
Asitler ve Bazlar
16. 25°C'de aşağıdaki kaplara HCI sulu çözeltisi yavaş yavaş ekleniyor. n hot S NaOH(suda) 1. kap A) Yalniz II H₂O(s) svjelise ab 2. kap Vi evil D) II ve III CH₂COOH(suda) Bu deneyle ilgili, I. 1. kaptaki çözeltide OH-iyonu kalmaz. II. 2. kaptaki çözeltinin pH'si 7'den küçük olur. III. 3. kaptaki çözeltinin iletkenliği artar. yargılarından hangileri doğru olur? (CH3COOH zayıf, HCI kuvvetli asittir.) Vie B) I ve II 3. kap VieE) II ve III C) I've III a Gociniz
8
i
3.
5
11. HNO, çözeltisi bulunan cam kap içerisine M musluğu açı-
larak KOH çözeltisi yavaş yavaş ekleniyor.
HNO3 + KOH → KNO3 + H₂0
HNO3
çözeltisi
KOH
çözeltisi
Buna göre,
I.
II. Tepkime sonucu tuz ve su oluşur.
III. Tepkime sonucu oluşan çözelti elektrik akımını ilet-
mez.
Deneyde büret ve erlenmayer kullanılmıştır.
D) II ve III
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
(B) I ve II
C) I ve III
E)) I, II ve III
Kimya
Asitler ve Bazlar
8 i 3. 5 11. HNO, çözeltisi bulunan cam kap içerisine M musluğu açı- larak KOH çözeltisi yavaş yavaş ekleniyor. HNO3 + KOH → KNO3 + H₂0 HNO3 çözeltisi KOH çözeltisi Buna göre, I. II. Tepkime sonucu tuz ve su oluşur. III. Tepkime sonucu oluşan çözelti elektrik akımını ilet- mez. Deneyde büret ve erlenmayer kullanılmıştır. D) II ve III yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I (B) I ve II C) I ve III E)) I, II ve III
12. Günlük hayatta kullanılan bazı kimyasal malzemeler, insan
sağlığını olumsuz etkileyebilecek maddelerin oluşmasına ne-
den olmaktadır. Örneğin; çamaşır suyu ve tuz ruhu olarak ad-
landırılan malzemeler temizlik sırasında karıştırılırsa
NaOCI(suda) + HCl(suda) → NaOH(suda) + Cl₂(g)
denklemiyle gösterildiği gibi etkileşime girerek toksik etkiye sa-
hip olan Cl₂ gazının oluşmasına neden olur.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğru-
dur?
A) Asidik ve bazik özellik gösteren maddelerin etkileşimle-
ri sonucunda insan sağlığını olumsuz etkileyen kimyasal
maddeler oluşur.
B) Temizlik malzemeleri birbiriyle karıştırılamaz.
C) Çamaşır suyu veya tuz ruhu, evlerde temizlik için kullanıl-
mamalıdır.
D) Özelliği ve etkileri tam olarak bilinmeyen malzemeler birbir-
leriyle karıştırılmamalıdır.
Asidik ya da bazik özellik gösteren maddeler insan sağlığı
açısından zararlıdır.
Kimya
Asitler ve Bazlar
12. Günlük hayatta kullanılan bazı kimyasal malzemeler, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek maddelerin oluşmasına ne- den olmaktadır. Örneğin; çamaşır suyu ve tuz ruhu olarak ad- landırılan malzemeler temizlik sırasında karıştırılırsa NaOCI(suda) + HCl(suda) → NaOH(suda) + Cl₂(g) denklemiyle gösterildiği gibi etkileşime girerek toksik etkiye sa- hip olan Cl₂ gazının oluşmasına neden olur. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğru- dur? A) Asidik ve bazik özellik gösteren maddelerin etkileşimle- ri sonucunda insan sağlığını olumsuz etkileyen kimyasal maddeler oluşur. B) Temizlik malzemeleri birbiriyle karıştırılamaz. C) Çamaşır suyu veya tuz ruhu, evlerde temizlik için kullanıl- mamalıdır. D) Özelliği ve etkileri tam olarak bilinmeyen malzemeler birbir- leriyle karıştırılmamalıdır. Asidik ya da bazik özellik gösteren maddeler insan sağlığı açısından zararlıdır.
ens Yayınları
9
13.
Kanın diyaliz ile arındırılması
1 mol NaOH
1 mol H₂SO4
Oda sıcaklığında bulunan ve 1 mol H₂SO4 içeren bir
sulu çözeltiye 1 mol NaOH içeren sulu çözelti yuka-
rıdaki gibi ekleniyor.
Buna göre oluşan çözeltiyle ilgili aşağıdaki yar-
gilardan hangisi yanlış olur?
A) pH değeri 7'den küçük olur.
1 mol Na₂SO4 tuzu içerir.
C) Elektriği iletir.
D) 1 mol daha NaOH eklenirse çözelti nötr olur.
E) H* iyonu sayısı OH sayısından fazla olur. ✓
Kimya
Asitler ve Bazlar
ens Yayınları 9 13. Kanın diyaliz ile arındırılması 1 mol NaOH 1 mol H₂SO4 Oda sıcaklığında bulunan ve 1 mol H₂SO4 içeren bir sulu çözeltiye 1 mol NaOH içeren sulu çözelti yuka- rıdaki gibi ekleniyor. Buna göre oluşan çözeltiyle ilgili aşağıdaki yar- gilardan hangisi yanlış olur? A) pH değeri 7'den küçük olur. 1 mol Na₂SO4 tuzu içerir. C) Elektriği iletir. D) 1 mol daha NaOH eklenirse çözelti nötr olur. E) H* iyonu sayısı OH sayısından fazla olur. ✓
NH CN tuzu bazik özellik gösterir.
Örnek-4
KI(suda)
1
yonik asit) ile oluşturduğu
A) I > I > III
NaF(suda)
D) II > III > I
||
Oda sıcaklığında KI, NaF ve NH₂l tuzları ile hazır-
lanılan sulu çözeltilerin pH değerleri hangi seçe-
nekte doğru kıyaslanmıştır?
B) II >> III
NH I(suda)
C) III > | > ||
E) I > III > II
AYT KIMYA VIDEO ANLATIM FASIKÜLLERİ
Örna
XY to
ken,
Bun
I.
II.
III.
yarg
A) Y.
Kimya
Asitler ve Bazlar
NH CN tuzu bazik özellik gösterir. Örnek-4 KI(suda) 1 yonik asit) ile oluşturduğu A) I > I > III NaF(suda) D) II > III > I || Oda sıcaklığında KI, NaF ve NH₂l tuzları ile hazır- lanılan sulu çözeltilerin pH değerleri hangi seçe- nekte doğru kıyaslanmıştır? B) II >> III NH I(suda) C) III > | > || E) I > III > II AYT KIMYA VIDEO ANLATIM FASIKÜLLERİ Örna XY to ken, Bun I. II. III. yarg A) Y.
8
8.
AP
E)
sıvıları Özkütle farkı kullanarak ay
için kullanılır.
Yukarıdaki deneyde kullanılan laboratuvar malzemesi
ile ilgili
Asit veya baz çözeltilerinin titrasyonu işlemi ile deri-
şimlerinin belirlenmesi deneyinde kullanılır.
II. Sivilar için hassas hacim ölçümü yapılabilir.
Çözelti hazırlama, saklama, kristallendirme için kulla-
nılabilen, ağız kısmına doğru genişleyen cam malze-
medir.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yanız 1
11
D) I ve III
B)
TYT KİMYA
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Temel Laboratuvar Malzemeleri
Kimya
Asitler ve Bazlar
8 8. AP E) sıvıları Özkütle farkı kullanarak ay için kullanılır. Yukarıdaki deneyde kullanılan laboratuvar malzemesi ile ilgili Asit veya baz çözeltilerinin titrasyonu işlemi ile deri- şimlerinin belirlenmesi deneyinde kullanılır. II. Sivilar için hassas hacim ölçümü yapılabilir. Çözelti hazırlama, saklama, kristallendirme için kulla- nılabilen, ağız kısmına doğru genişleyen cam malze- medir. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yanız 1 11 D) I ve III B) TYT KİMYA C) Yalnız III E) I, II ve III Temel Laboratuvar Malzemeleri
42. MgO, Al₂O3 ve SO3 oksitleri ile ilgili;
I. MgO'nun sulu çözeltisi baziktir.
C
2. Al2O3 hem HCI, hem de NaOH sulu çözeltisi ile tepkime
verir.
Aurdik
III. SO3'ün sulu çözeltisinde OH derişimi, H3O+
derişimlerinden fazladır.
K
yas
yargılarından hangileri doğrudur? (80, 12Mg, 13 Al, 16S)
A) Yalnız I
C) ve II
D) I ve T
Sonne
B) Yalnız II
E) I ve III
Kimya
Asitler ve Bazlar
42. MgO, Al₂O3 ve SO3 oksitleri ile ilgili; I. MgO'nun sulu çözeltisi baziktir. C 2. Al2O3 hem HCI, hem de NaOH sulu çözeltisi ile tepkime verir. Aurdik III. SO3'ün sulu çözeltisinde OH derişimi, H3O+ derişimlerinden fazladır. K yas yargılarından hangileri doğrudur? (80, 12Mg, 13 Al, 16S) A) Yalnız I C) ve II D) I ve T Sonne B) Yalnız II E) I ve III
5. Aşağıdaki çözeltilere belirtilen metaller atıdığında üç
kapta da gaz çıkışı gözleniyor.
Cu
X
A) HNO3
B) HCI
C) HNO3
D) HCI
E) NaOH
AI
X çözeltisi
Y çözeltisi
Z çözeltisi
Buna göre X, Y ve Z çözeltileri aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
Y
NaOH
NaOH
HCI
HNO3
HCI
Mg
Z
HCOOH
HNO3
NaOH
NaOH
HNO3
Bu
Kimya
Asitler ve Bazlar
5. Aşağıdaki çözeltilere belirtilen metaller atıdığında üç kapta da gaz çıkışı gözleniyor. Cu X A) HNO3 B) HCI C) HNO3 D) HCI E) NaOH AI X çözeltisi Y çözeltisi Z çözeltisi Buna göre X, Y ve Z çözeltileri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Y NaOH NaOH HCI HNO3 HCI Mg Z HCOOH HNO3 NaOH NaOH HNO3 Bu
3. X maddesi ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor:
HCI çözeltisine atıldığında CO₂ gazı oluşur.
Suda iyonlaşarak çözünür.
Buna göre, X maddesi,
1. CaCO3
II. H₂CO3
III. Na2CO3
bileşiklerinden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
115
Kimya
Asitler ve Bazlar
3. X maddesi ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor: HCI çözeltisine atıldığında CO₂ gazı oluşur. Suda iyonlaşarak çözünür. Buna göre, X maddesi, 1. CaCO3 II. H₂CO3 III. Na2CO3 bileşiklerinden hangileri olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) Yalnız III E) II ve III 115