Soru:

- 7. Otuz Yil Savaşları'nı sona erdiren Westphalia Antlaşması, bir- çok devlet temsilcisinin bir araya gelip imzaladıkları tek b

-
7. Otuz Yil Savaşları'nı sona erdiren Westphalia Antlaşması, bir-
çok devlet temsilcisinin bir araya gelip imzaladıkları tek bir
antlaşma değildir
. Habsburg elçilerinin Fransa ve İsveç'le ay-
ri ayrı imzaladıkları ikili antlaşmalara verilen genel bir isimdir.
Avrupa devletleri arasındaki sorunların ikili antlaşmalar
yoluyla çözülmesi anlayışı, aşağıdakilerin hangisinde ilk
kez uygulanan “Konferans Diplomasisi" için esin kayna-
ğı olmuştur?
A) Berlin Kongresi (1878)
B) Viyana Kongresi (1815)
C) Paris Konferansı (1856)
DJ Londra Boğazlar Konferansı (1841)
E) İstanbul (Tersane) Konferansı (1876)

- 7. Otuz Yil Savaşları'nı sona erdiren Westphalia Antlaşması, bir- çok devlet temsilcisinin bir araya gelip imzaladıkları tek bir antlaşma değildir . Habsburg elçilerinin Fransa ve İsveç'le ay- ri ayrı imzaladıkları ikili antlaşmalara verilen genel bir isimdir. Avrupa devletleri arasındaki sorunların ikili antlaşmalar yoluyla çözülmesi anlayışı, aşağıdakilerin hangisinde ilk kez uygulanan “Konferans Diplomasisi" için esin kayna- ğı olmuştur? A) Berlin Kongresi (1878) B) Viyana Kongresi (1815) C) Paris Konferansı (1856) DJ Londra Boğazlar Konferansı (1841) E) İstanbul (Tersane) Konferansı (1876)