Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Soruları

ürecinde Savaşçılar ve Askerler
10. I. Mehmet Dönemi'nde başlatılan devşirme sisteminin 3-5
yılda bir yapılması, evlilerin ve tek çocukların alınmaması,
Yahudi, Rus ve çingenelerin alınmaması gibi kurallar çer-
çevesinde işlemekteydi.
Buna göre devşirme sistemiyle ilgili,
1. Sistematik şekilde uygulanmıştır.
II. Çok yönlü düşünülerek oluşturulmuştur.
III. Ulusal bir ordu kurulma süreci hızlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
ürecinde Savaşçılar ve Askerler 10. I. Mehmet Dönemi'nde başlatılan devşirme sisteminin 3-5 yılda bir yapılması, evlilerin ve tek çocukların alınmaması, Yahudi, Rus ve çingenelerin alınmaması gibi kurallar çer- çevesinde işlemekteydi. Buna göre devşirme sistemiyle ilgili, 1. Sistematik şekilde uygulanmıştır. II. Çok yönlü düşünülerek oluşturulmuştur. III. Ulusal bir ordu kurulma süreci hızlanmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız I B) Yalnız III D) I ve III E) II ve III C) I ve II
3.
Osmanlı Devleti'ne ait aşağıdaki seçeneklerden hangi-
sinin sınırların genişlemesi sonucu ortaya çıktığı savu-
nulamaz?
A) Asker sayısının çoğaltılması
B) Divan üyelerinin sayısının artırılması
C) Eyalet sayısının artması
D) Bakır paranın bastırılması
E) İmparatorluk hâline gelinmesi
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
3. Osmanlı Devleti'ne ait aşağıdaki seçeneklerden hangi- sinin sınırların genişlemesi sonucu ortaya çıktığı savu- nulamaz? A) Asker sayısının çoğaltılması B) Divan üyelerinin sayısının artırılması C) Eyalet sayısının artması D) Bakır paranın bastırılması E) İmparatorluk hâline gelinmesi
1-A
9.
E) I, II ve Ill
Balkanlarda uygulanan Devşirme Kanunu'nun özellik-
leri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Ailenin tek erkek çocuğunun devşirilememesi
B) Ailede yüz kızartıcı suç işleyen varsa o çocuğun dev-
şirilememesi
2-C
C) Hristiyan ailelerin çocuklarının devşirilememesi
D) Devşirileceklerin yaşlarının 8 ila 20 arasında olması
E) Sağlık açısından devşirilecek kişinin kusursuz olması
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
1-A 9. E) I, II ve Ill Balkanlarda uygulanan Devşirme Kanunu'nun özellik- leri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Ailenin tek erkek çocuğunun devşirilememesi B) Ailede yüz kızartıcı suç işleyen varsa o çocuğun dev- şirilememesi 2-C C) Hristiyan ailelerin çocuklarının devşirilememesi D) Devşirileceklerin yaşlarının 8 ila 20 arasında olması E) Sağlık açısından devşirilecek kişinin kusursuz olması
5.
Osmanlı devlet teşkilatındaki sancaklarda önemli
bir rol oynayan kadıların görev ve yükümlülükleri
arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?
Vakıfların işleyişinin ve çalışmalarının kontrol edilmesi
B) Evlenme, boşanma, veraset işlemlerinin halledilmesi
Asayiş kuvvetlerinin ve belediye hizmetlerinin
denetlenmesi
Hacip
DY Merkezden gelen emirlerin tasdiki ve halka bildirilmesi
EX Sancak beyine bağlı bir memur olarak işlerin
yürütülmesi
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
5. Osmanlı devlet teşkilatındaki sancaklarda önemli bir rol oynayan kadıların görev ve yükümlülükleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır? Vakıfların işleyişinin ve çalışmalarının kontrol edilmesi B) Evlenme, boşanma, veraset işlemlerinin halledilmesi Asayiş kuvvetlerinin ve belediye hizmetlerinin denetlenmesi Hacip DY Merkezden gelen emirlerin tasdiki ve halka bildirilmesi EX Sancak beyine bağlı bir memur olarak işlerin yürütülmesi
İLİMLER TESTİnd
afya (6-10), Felsefe Grubu (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20)
asal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için
oplam 20 soru vardır.
Insoy milt
Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
plu-
-üş-
nda
azla
cleri
ne-
ket
OV-
min
ek
</-
Ş-
AP
eomlin
ulnunca
-Am
3. "Tarih, geçmişte meydana gelen olayları ve bu olayların
sonuçlarını inceler." ifadesi tarihin konusunun belirlen-
mesi için yeterli değildir. Zira, geçmişte meydana gelen
olayların hepsi insan tarafından ortaya çıkarılmamıştır.
Bir de tabiat olayları vardır ki bunların ortaya çıkışında
insanın etkisi yoktur. Tarih ise insanların faaliyetleri so-
000
nucunda meydana gelen olaylarla ilgilenir. Başka bir ifa-
deyle tarih, olaylar dizini değil, insanların düşüncelerinin
ifadesi olan ve zamanla ortaya çıkan olayları; insanların
yönlendirdiği sosyal gelenekleri konu edinir. Bunları şe-
ekillendiren kanunları bulmayı, gelişme-çöküş, olgunlaş-
leomma-yozlaşma şartlarını ve safhalarını araştırıp açıklamayı
kendisine görev edinir.
-altalbing
nevel
-elvol
len Bu bilgiye göre tarih bilimi ile ilgili; vas netav (A
leem. Geçmişin bilimi olsa da geçmişten günümüze uza-
nan süreçte meydana gelen olayların hepsi tarihin
konusu içerisinde yer almaz.
lcemiünön trele riemen in
II. Olayları belirli amaçlara ulaşmak için inceler ve in-
DO AND FUT
sanların bilgisine sunar.
obniemi vont and bott Ivoriem
im nimia 0
III. Doğal afetlerin ortaya çıkış nedenleri tarih biliminin
inceleme alanı içine girmez.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
nusulon ble
atgimus
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
Sev Maksbo
annallox revient limoncle
4. Cumhuriyetçilik; devlet yönetiminde milli egemenliği,
milli iradeyi ve özgür secimi esas kabul eden ilkenin adı-
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
İLİMLER TESTİnd afya (6-10), Felsefe Grubu (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) asal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için oplam 20 soru vardır. Insoy milt Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. plu- -üş- nda azla cleri ne- ket OV- min ek </- Ş- AP eomlin ulnunca -Am 3. "Tarih, geçmişte meydana gelen olayları ve bu olayların sonuçlarını inceler." ifadesi tarihin konusunun belirlen- mesi için yeterli değildir. Zira, geçmişte meydana gelen olayların hepsi insan tarafından ortaya çıkarılmamıştır. Bir de tabiat olayları vardır ki bunların ortaya çıkışında insanın etkisi yoktur. Tarih ise insanların faaliyetleri so- 000 nucunda meydana gelen olaylarla ilgilenir. Başka bir ifa- deyle tarih, olaylar dizini değil, insanların düşüncelerinin ifadesi olan ve zamanla ortaya çıkan olayları; insanların yönlendirdiği sosyal gelenekleri konu edinir. Bunları şe- ekillendiren kanunları bulmayı, gelişme-çöküş, olgunlaş- leomma-yozlaşma şartlarını ve safhalarını araştırıp açıklamayı kendisine görev edinir. -altalbing nevel -elvol len Bu bilgiye göre tarih bilimi ile ilgili; vas netav (A leem. Geçmişin bilimi olsa da geçmişten günümüze uza- nan süreçte meydana gelen olayların hepsi tarihin konusu içerisinde yer almaz. lcemiünön trele riemen in II. Olayları belirli amaçlara ulaşmak için inceler ve in- DO AND FUT sanların bilgisine sunar. obniemi vont and bott Ivoriem im nimia 0 III. Doğal afetlerin ortaya çıkış nedenleri tarih biliminin inceleme alanı içine girmez. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I nusulon ble atgimus D) II ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II Sev Maksbo annallox revient limoncle 4. Cumhuriyetçilik; devlet yönetiminde milli egemenliği, milli iradeyi ve özgür secimi esas kabul eden ilkenin adı-
ta
rak
asi
ük
dinde
Cag
kald
nac
Save
ir?
etire
6.
Osmanlı Devleti diğer Türk devletlerinden farklı
olarak merkeziyetçiliğe büyük önem vererek var-
lığını uzun süre devam ettirebilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin bu duruma olumlu
bir katkıda bulunduğu söylenemez?
A) Veraset sisteminin kesinleştirilmesine yönelik
uygulamalar yapılmasının
B) Düzenli bir ordu teşkilatının kurulmasının
C) Feodal bir yapının oluşmasının engellenmeye
çalışılmasının
D) Ülkenin idari birimlere ayrılmasının
E) Sınırların batı yönünde genişletilmesinin
8.
S
H
k
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
ta rak asi ük dinde Cag kald nac Save ir? etire 6. Osmanlı Devleti diğer Türk devletlerinden farklı olarak merkeziyetçiliğe büyük önem vererek var- lığını uzun süre devam ettirebilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinin bu duruma olumlu bir katkıda bulunduğu söylenemez? A) Veraset sisteminin kesinleştirilmesine yönelik uygulamalar yapılmasının B) Düzenli bir ordu teşkilatının kurulmasının C) Feodal bir yapının oluşmasının engellenmeye çalışılmasının D) Ülkenin idari birimlere ayrılmasının E) Sınırların batı yönünde genişletilmesinin 8. S H k
LER TESTİ
B
Bilgisi (25-30) alanlarına ait toplam 30 soru vardır.
işaretleyiniz.
A) Yalnız I
4. Orta Çağ'da, Avrupa'da 1347-1351 yılları arasında
etkili olan kara veba, Avrupa nüfusunun yarısına
yakınının ölümüne neden olmuştur.
Buna göre kara vebanın Avrupa'da;
1. ticari ve dinî hayatın duracak noktaya gelmesi,
II. sosyal ilişkilerin zayıflaması,
III. demografik yapının değişmesi
durumlarından hangilerine neden olduğu söy-
lenebilir?
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve Ill
B
E) I, II ve III
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
LER TESTİ B Bilgisi (25-30) alanlarına ait toplam 30 soru vardır. işaretleyiniz. A) Yalnız I 4. Orta Çağ'da, Avrupa'da 1347-1351 yılları arasında etkili olan kara veba, Avrupa nüfusunun yarısına yakınının ölümüne neden olmuştur. Buna göre kara vebanın Avrupa'da; 1. ticari ve dinî hayatın duracak noktaya gelmesi, II. sosyal ilişkilerin zayıflaması, III. demografik yapının değişmesi durumlarından hangilerine neden olduğu söy- lenebilir? B) Yalnız II D) II ve III C) I ve Ill B E) I, II ve III
10. Osmanlı Devleti'nde, malikâne sistemi ile ekonomik olarak güç
lenen kişiler, Anadolu'da başıboş sekban, sarıca ve levent gibi
askerî grupları da bünyelerine katarak ekonomik güçlerinin ya.
nı sıra askerî güce de sahip olmuştur.
Bu durumun Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkardığı sistem
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İskan
D.) Ayanlık
B) İltizam
E) İstimalet
C) Tima
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
10. Osmanlı Devleti'nde, malikâne sistemi ile ekonomik olarak güç lenen kişiler, Anadolu'da başıboş sekban, sarıca ve levent gibi askerî grupları da bünyelerine katarak ekonomik güçlerinin ya. nı sıra askerî güce de sahip olmuştur. Bu durumun Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkardığı sistem aşağıdakilerden hangisidir? A) İskan D.) Ayanlık B) İltizam E) İstimalet C) Tima
Raunt Üniversite Hazırlık Deneme X
t.com/proxy/RNPlayer_v1.0.515/index.html?uc=none#trialExamsListing
E-Doğa Sunucu | exaroton ...
7. DOĞA TYT DENEME SINAVI
-3.
- soru
+
Sunucu | Aternos ...
Osmanlı Devleti'nde sosyal hayatta bilinen
vakıfların yanında Öksüz ve Yetim Çocukları
Barındıran Vakıf'tan, Âmâlara Hizmet Eden Vakifa;
Sokak Hayvanlarına Ekmek Veren Vakıf'tan, Kadın
Sığınma Evi Vakfına; Sosyal Güvenlik Vakfı'ndan,
Olçü ile Ekmek Dağıtan Vakıf'a kadar pek çok
vakıf kurulmuştur. Bu sivil toplum kuruluşları kar
amaçlı olmayıp, hizmetlerinin maddi karşılıklarını
kendileri bulurdu. Her birinin kendi iç işleyişi ile
ilgili "vakıfname" denilen bir tüzüğü olurdu. Tüm
bu kuruluşlar gerektiğinde devlet tarafından da
takip edilir ve denetlenirdi.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin
göstergesidir?
için buraya yazın
A) Vakıfların çalışma alanının sadece insanların
temel ihtiyaçlarını karşıladığının
B) Osmanlı Devleti'nin, halkın ihtiyaçlarının
karşılanmasında etkili olan kurumları
desteklediğinin
C) Sosyal içerikli sorunlarda devletin çözüm
bulmakta yetersiz kaldığının
D) Vakıf yöneticilerinin devlet tarafından
atandığının
Et
Paris Saint-Germain
K
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
Raunt Üniversite Hazırlık Deneme X t.com/proxy/RNPlayer_v1.0.515/index.html?uc=none#trialExamsListing E-Doğa Sunucu | exaroton ... 7. DOĞA TYT DENEME SINAVI -3. - soru + Sunucu | Aternos ... Osmanlı Devleti'nde sosyal hayatta bilinen vakıfların yanında Öksüz ve Yetim Çocukları Barındıran Vakıf'tan, Âmâlara Hizmet Eden Vakifa; Sokak Hayvanlarına Ekmek Veren Vakıf'tan, Kadın Sığınma Evi Vakfına; Sosyal Güvenlik Vakfı'ndan, Olçü ile Ekmek Dağıtan Vakıf'a kadar pek çok vakıf kurulmuştur. Bu sivil toplum kuruluşları kar amaçlı olmayıp, hizmetlerinin maddi karşılıklarını kendileri bulurdu. Her birinin kendi iç işleyişi ile ilgili "vakıfname" denilen bir tüzüğü olurdu. Tüm bu kuruluşlar gerektiğinde devlet tarafından da takip edilir ve denetlenirdi. Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? için buraya yazın A) Vakıfların çalışma alanının sadece insanların temel ihtiyaçlarını karşıladığının B) Osmanlı Devleti'nin, halkın ihtiyaçlarının karşılanmasında etkili olan kurumları desteklediğinin C) Sosyal içerikli sorunlarda devletin çözüm bulmakta yetersiz kaldığının D) Vakıf yöneticilerinin devlet tarafından atandığının Et Paris Saint-Germain K
SOYADI:
SINIF-NO:
A. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle
doldurunuz. (10x2:20p)
1. Osmanlı Devleti'nde.........
uygulandığı eyaletler yıllıksız (salyanesiz)
eyaletlerdir.
2.Osmanlı Devleti'nde. ...................sistemi ile
en büyük erkek çocuk padişah olmaya başladı.
3. İran ile imzalanan. ..................antlaşması ile
bugünkü İran sınırı büyük ölçüde çizilmiştir.
4. Bağdat Fatihi olarak anılan padişah ........
5. IV. Murat zamanında devletin sorunlarını
araştırmak için.. ............. Görevlendirilmiştir.
6. Reform hareketleri sonucu Avrupa'da ekonomik
açıdan .... .….....…......... Anlayışı gelişmiştir.
***********
**********
*************
*******
7. Osmanlı ile Avusturya arasında imzalanan
….......... Anlaşması ile Avusturya kralı
Osmanlı sadrazamına denk sayılmıştır.
8. Osmanlida Modern anlamda ilk denk bütçeyi
yapan kişi.
9. Akdeniz ........…..
Türk Gölü haline gelmiştir.
10. Tütün ve kahve sultan........
döneminde yasaklanmıştır.
************
************
……………………….…….…..dır.
........savaşı sonucunda bir
*************
H
DERS
*************
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
SOYADI: SINIF-NO: A. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (10x2:20p) 1. Osmanlı Devleti'nde......... uygulandığı eyaletler yıllıksız (salyanesiz) eyaletlerdir. 2.Osmanlı Devleti'nde. ...................sistemi ile en büyük erkek çocuk padişah olmaya başladı. 3. İran ile imzalanan. ..................antlaşması ile bugünkü İran sınırı büyük ölçüde çizilmiştir. 4. Bağdat Fatihi olarak anılan padişah ........ 5. IV. Murat zamanında devletin sorunlarını araştırmak için.. ............. Görevlendirilmiştir. 6. Reform hareketleri sonucu Avrupa'da ekonomik açıdan .... .….....…......... Anlayışı gelişmiştir. *********** ********** ************* ******* 7. Osmanlı ile Avusturya arasında imzalanan ….......... Anlaşması ile Avusturya kralı Osmanlı sadrazamına denk sayılmıştır. 8. Osmanlida Modern anlamda ilk denk bütçeyi yapan kişi. 9. Akdeniz ........….. Türk Gölü haline gelmiştir. 10. Tütün ve kahve sultan........ döneminde yasaklanmıştır. ************ ************ ……………………….…….…..dır. ........savaşı sonucunda bir ************* H DERS *************
14. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yerel yöneticiler, keyfi
uygulamalarda bulunmuş ve halktan kanunsuz vergiler
almışlardır.
Bu durumun,
I. taşrada çeşitli isyanların çıkması,
II. devlet otoritesinin zayıflaması,
III. halkın devlete güveninin sarsılması
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savunula-
bilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
14. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yerel yöneticiler, keyfi uygulamalarda bulunmuş ve halktan kanunsuz vergiler almışlardır. Bu durumun, I. taşrada çeşitli isyanların çıkması, II. devlet otoritesinin zayıflaması, III. halkın devlete güveninin sarsılması gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savunula- bilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
2.
Cihat, İslam dinini savaş ve mücadeleler yoluyla yayma ça-
basıdır.
Aşağıdakilerden hangisinin cihat kapsamında değer-
lendirilmesi doğru olmaz?
101
A) Bizans'a ait toprakların ele geçirilmesi
B) Anadolu Türk Birliğini sağlama politikasının izlenmesi
C) Balkanlarda sınırların genişletilmek istenmesi
D) Venedik ile ilk deniz savaşının yapılması
E) Sırbistan üzerine sefere çıkılması
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
2. Cihat, İslam dinini savaş ve mücadeleler yoluyla yayma ça- basıdır. Aşağıdakilerden hangisinin cihat kapsamında değer- lendirilmesi doğru olmaz? 101 A) Bizans'a ait toprakların ele geçirilmesi B) Anadolu Türk Birliğini sağlama politikasının izlenmesi C) Balkanlarda sınırların genişletilmek istenmesi D) Venedik ile ilk deniz savaşının yapılması E) Sırbistan üzerine sefere çıkılması
9. XVII. yüzyılda yaşamış ve "Seyahatname" eseriyle
gezip gördüğü ülkelerin tarihini, geleneklerini ve
coğrafyasını kendine has üslubuyla aktaran Türk
gezgini aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nabi
C) Evliya Çelebi
E) Piri Reis
B) Katip Çelebi
D) Itri
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
9. XVII. yüzyılda yaşamış ve "Seyahatname" eseriyle gezip gördüğü ülkelerin tarihini, geleneklerini ve coğrafyasını kendine has üslubuyla aktaran Türk gezgini aşağıdakilerden hangisidir? A) Nabi C) Evliya Çelebi E) Piri Reis B) Katip Çelebi D) Itri
7.
A) Yalnız I
D) I ve III
1
B) Yalnız III
- Vergi gelirlerinin açık artırma yoluyla satılması
Elde edilen gelirlerin devlet hâzinesine aktarılması
- Timar sisteminin bozulmasına paralel olarak yay-
gınlaşması
A) Devşirme
C) I ve II
Yukarıda hakkında bilgi verilen sistem aşağıdaki-
lerden hangisidir?
B) Dirlik
E) I, II ve III
D) Narh
E) Pençik
C) İltizam
kişi aşağıda
A) Naima
D
11. Aşağıdak
alanında
eseridir?
A) Seyah
C) Hayra
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
7. A) Yalnız I D) I ve III 1 B) Yalnız III - Vergi gelirlerinin açık artırma yoluyla satılması Elde edilen gelirlerin devlet hâzinesine aktarılması - Timar sisteminin bozulmasına paralel olarak yay- gınlaşması A) Devşirme C) I ve II Yukarıda hakkında bilgi verilen sistem aşağıdaki- lerden hangisidir? B) Dirlik E) I, II ve III D) Narh E) Pençik C) İltizam kişi aşağıda A) Naima D 11. Aşağıdak alanında eseridir? A) Seyah C) Hayra
5.
Osmanlı Devleti'nde beşik ulemalığı sisteminin benimse-
mesi;
I. eğitim
II. askerî
III. siyasi
alanlarından hangilerinde bozulma yaşanmasına daha çok
ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
5. Osmanlı Devleti'nde beşik ulemalığı sisteminin benimse- mesi; I. eğitim II. askerî III. siyasi alanlarından hangilerinde bozulma yaşanmasına daha çok ortam hazırlamıştır? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III C) I ve II E) I, II ve III
5.
Osmanlılar kuruluş yıllarından itibaren, Rumeli'de fethedi-
len yerlerdeki mevcut sosyal düzeni korumaya ve halka
inanç özgürlüğü tanımaya özen göstermişlerdir.
Bu durumun;
I. federatif yapının güçlenmesi,
II. alinan yerlerdeki etnik yapının korunması,
III. fetihlerin kalıcı hâle gelmesi
sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı söylene-
bilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve III
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
5. Osmanlılar kuruluş yıllarından itibaren, Rumeli'de fethedi- len yerlerdeki mevcut sosyal düzeni korumaya ve halka inanç özgürlüğü tanımaya özen göstermişlerdir. Bu durumun; I. federatif yapının güçlenmesi, II. alinan yerlerdeki etnik yapının korunması, III. fetihlerin kalıcı hâle gelmesi sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı söylene- bilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve III