Soru:

02 10. Prusya Rusya Ingiltere Fransa + + Bilgi Navarin Olayı sırasında I. Osmanlı donanmasını yakmıştır. Edirne Antlaşması ile I

02
10.
Prusya Rusya Ingiltere Fransa
+
+
Bilgi
Navarin Olayı sırasında
I. Osmanlı donanmasını
yakmıştır.
Edirne Antlaşması ile
II.
Rumlara bağımsızlık
verilmesini sağlamıştır.
Kirim Savaşı'na asker
III. göndermediği hâlde Paris
Konferansı'na katılmıştır.
Berlin Antlaşması
sonrasında Osmanlı
IV.
Devleti'nde İngiltere'nin
yerini almıştır.
Mısır Sorunu sırasında
V. Kavalalı Mehmet Ali
Paşa'ya destek olmuştur.
+
+
Tablodaki bilgilerin devletlerle ilişkilendirilmesi
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)
Prusya Rusya İngiltere Fransa
1.
✓
II.
✓
III.
IV.
V.
B)
Prusya
Rusya
İngiltere
Fransa
1.
II.
✓
III.
✓
IV.
✓
V.
C)
C
Prusya
Rusya
İngiltere
Fransa
1.
II.
III.
IV.
✓
V.
D)
Prusya
Rusya
Ingiltere
Fransa
1.
II.
III.
IV.
V.
E)
Prusya
Rusya
Ingiltere
Fransa
1.
✓
II.
IV.
V.
1.D | 2. 3. 4. 5. A 16.C|7.C | 8. E | 9.C 10. A
3

02 10. Prusya Rusya Ingiltere Fransa + + Bilgi Navarin Olayı sırasında I. Osmanlı donanmasını yakmıştır. Edirne Antlaşması ile II. Rumlara bağımsızlık verilmesini sağlamıştır. Kirim Savaşı'na asker III. göndermediği hâlde Paris Konferansı'na katılmıştır. Berlin Antlaşması sonrasında Osmanlı IV. Devleti'nde İngiltere'nin yerini almıştır. Mısır Sorunu sırasında V. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya destek olmuştur. + + Tablodaki bilgilerin devletlerle ilişkilendirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Prusya Rusya İngiltere Fransa 1. ✓ II. ✓ III. IV. V. B) Prusya Rusya İngiltere Fransa 1. II. ✓ III. ✓ IV. ✓ V. C) C Prusya Rusya İngiltere Fransa 1. II. III. IV. ✓ V. D) Prusya Rusya Ingiltere Fransa 1. II. III. IV. V. E) Prusya Rusya Ingiltere Fransa 1. ✓ II. IV. V. 1.D | 2. 3. 4. 5. A 16.C|7.C | 8. E | 9.C 10. A 3