Soru:

1 16. Modernite çevresinde gelen ilkeler kümesi ve impara- torluğun içinde bulunduğu durum; yeni bir toplum ve medeniyet inşasın

1
16. Modernite çevresinde gelen ilkeler kümesi ve impara-
torluğun içinde bulunduğu durum; yeni bir toplum ve
medeniyet inşasının Osmanlı, İslam ve Türk kimliklerini
merkeze alarak ilerlemesine sebep olur. Bu ideolojik yak-
laşımlar içerisinde konumlandır

1 16. Modernite çevresinde gelen ilkeler kümesi ve impara- torluğun içinde bulunduğu durum; yeni bir toplum ve medeniyet inşasının Osmanlı, İslam ve Türk kimliklerini merkeze alarak ilerlemesine sebep olur. Bu ideolojik yak- laşımlar içerisinde konumlandırılmaya çalışılan “millilik, Türk aydininin temellendirmeye çalıştığı bir konu olarak "yıkılışı ve kuruluşu içeren dönem"in ana tartışması olur. Millî Edebiyat diye adlandırdığımız ideoloji bu idealler et- rafında ortaya çıkmıştır. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisinin ör- neği yoktur? A) Unsüz yumuşaması B) Ünsüz benzeşmesi Ünlü düşmesi D Ünlü daralması EÜnsüz türemesi 1 1

Soru Çözümünü Göster