Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ses Bilgisi Soruları

TÜRKÇE
7. Yazılış ve okunuşları aynı olduğu hâlde anlamları farklı
olan sözcüklere sesteş sözcük denir. Örnegin "Köyün
içinden geçen çay yazın kurur." cümlesinde çay" soz-
cüğü akarsu anlamında kullanılırken "Çay içince biraz
rahatladım." cümlesinde cesitli bitkilerin demlenmesiy-
le oluşan içecek anlamında kullanılmıştır. Bu nedenle
çay sözcüğü sesteştir.
CÜMLELER
Yaz aylarında çok su içmek gerekiyor.
• "Annenle baban sağ mı çocuğum?” diye sordu.
Aç olduğu için tabaktakilerin hepsini yedi.
Telefonla konuşmaya dalınca kahve taştı.
●
●
Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin eş seslilerinin sözlük
anlamları aşağıda verilmiştir.
●
●
SÖZLÜK ANLAMI
Sağlam, esen, yaşamakta olan
Rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve
katı madde
Herhangi bir durumun, cismin, alanın sınırları arasında
bulunan yer
Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek
Buna göre altı çizili sözcüklerden hangisinin es
sestisinin sözlük anlamı verilmemiştir?
A) iç
B) Ac
D) Taş
Sağ
Lise Türkçe
Ses Bilgisi
TÜRKÇE 7. Yazılış ve okunuşları aynı olduğu hâlde anlamları farklı olan sözcüklere sesteş sözcük denir. Örnegin "Köyün içinden geçen çay yazın kurur." cümlesinde çay" soz- cüğü akarsu anlamında kullanılırken "Çay içince biraz rahatladım." cümlesinde cesitli bitkilerin demlenmesiy- le oluşan içecek anlamında kullanılmıştır. Bu nedenle çay sözcüğü sesteştir. CÜMLELER Yaz aylarında çok su içmek gerekiyor. • "Annenle baban sağ mı çocuğum?” diye sordu. Aç olduğu için tabaktakilerin hepsini yedi. Telefonla konuşmaya dalınca kahve taştı. ● ● Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin eş seslilerinin sözlük anlamları aşağıda verilmiştir. ● ● SÖZLÜK ANLAMI Sağlam, esen, yaşamakta olan Rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde Herhangi bir durumun, cismin, alanın sınırları arasında bulunan yer Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek Buna göre altı çizili sözcüklerden hangisinin es sestisinin sözlük anlamı verilmemiştir? A) iç B) Ac D) Taş Sağ
- tonguç
9. (1) Van'dan gelen çocuklar, suyu ve tekneyi biliyorlardı. (2) Diğerleri de daha önce göl, nehir
ve sandal görmüşlerdi. (3) Ama İstanbul ve kenti saran deniz, hayallerinin çok ötesindeydi.
(4) Martıların çığlık çığlığa uçuştuğu lacivert denizin üzerinde, arkalarına sanki binlerce deterjan
kutusu boşaltılıvermiş gibi suyu köpürterek gezinen vapurları hayretle seyrediyorlardı.
Metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde ünsüz sertleşmesi (ünsüz benzeşmesi)
vardır?
A) 1.
Hop!
Testmetre
B) 2.
C) 3.
Test daha bitmedi, hadi TATS'a git ve dijital soruları çöz!
efso kaliteli eh işte ihhh! patladım
32
100
D) 4.
+2) Dijital Soru
43
Türkçe
Lise Türkçe
Ses Bilgisi
- tonguç 9. (1) Van'dan gelen çocuklar, suyu ve tekneyi biliyorlardı. (2) Diğerleri de daha önce göl, nehir ve sandal görmüşlerdi. (3) Ama İstanbul ve kenti saran deniz, hayallerinin çok ötesindeydi. (4) Martıların çığlık çığlığa uçuştuğu lacivert denizin üzerinde, arkalarına sanki binlerce deterjan kutusu boşaltılıvermiş gibi suyu köpürterek gezinen vapurları hayretle seyrediyorlardı. Metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde ünsüz sertleşmesi (ünsüz benzeşmesi) vardır? A) 1. Hop! Testmetre B) 2. C) 3. Test daha bitmedi, hadi TATS'a git ve dijital soruları çöz! efso kaliteli eh işte ihhh! patladım 32 100 D) 4. +2) Dijital Soru 43 Türkçe
1 ve 2. Sorulan aşağıdakı mee gore yandaym.
Aşağıdaki görselde bir şifreleme sistemine ait çarklar verilmiştir.
10
23 24
Y Z
23 24
25
2
12 02 61 84
O
25 26 27
S
26 27
T
20 21 22 2
28
8
PUSULA
ÇARKI
41
91
N W
B
29
ÇARKI
SEL LL
X
10
8
9
10
11
12
13
14
12 02 61 84 21 91 S L LL
OON
K
A0
TU
S
25 26
20 21 2
n
26
25
BL
O
G
ÇARKI
21 91 St
O NW
28
C D
29 1
12 02 61 St
Ś
S
DE
D
ÇARKI
21 91
y
SL
8
9
10
11
12
13
14
O
0
J.
Üç harfli bu şifreleme sisteminde, yazılacak sözcüklerin harfleri için önce "pusula çarkı"ndan harfin numarası bu-
lunur; sonra sözcüğün birinci harfi için B, ikinci harfi için C, üçüncü harfi için D çarkından o numaraya karşılık ge-
len harf yazılır. Üçten fazla harfi olan sözcüklerde ise döngü aynı şekilde devam ettirilir.
1. Buna göre "BİLİM” sözcüğünün bu şifreleme sistemindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) CKÖJO
B) CKJÖO
C) CÖKOJ
D) CKÖOJ
Lise Türkçe
Ses Bilgisi
1 ve 2. Sorulan aşağıdakı mee gore yandaym. Aşağıdaki görselde bir şifreleme sistemine ait çarklar verilmiştir. 10 23 24 Y Z 23 24 25 2 12 02 61 84 O 25 26 27 S 26 27 T 20 21 22 2 28 8 PUSULA ÇARKI 41 91 N W B 29 ÇARKI SEL LL X 10 8 9 10 11 12 13 14 12 02 61 84 21 91 S L LL OON K A0 TU S 25 26 20 21 2 n 26 25 BL O G ÇARKI 21 91 St O NW 28 C D 29 1 12 02 61 St Ś S DE D ÇARKI 21 91 y SL 8 9 10 11 12 13 14 O 0 J. Üç harfli bu şifreleme sisteminde, yazılacak sözcüklerin harfleri için önce "pusula çarkı"ndan harfin numarası bu- lunur; sonra sözcüğün birinci harfi için B, ikinci harfi için C, üçüncü harfi için D çarkından o numaraya karşılık ge- len harf yazılır. Üçten fazla harfi olan sözcüklerde ise döngü aynı şekilde devam ettirilir. 1. Buna göre "BİLİM” sözcüğünün bu şifreleme sistemindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) CKÖJO B) CKJÖO C) CÖKOJ D) CKÖOJ
2.
DENEME
TÜRKÇE
B
Türk edebiyatında aruz ölçüsünün çok önemli bir
yeri vardır. Şiirleri oluşturan sözçüklerin her bir he-
cesi "açık" ve "kapalı" olmak üzere iki şekilde de-
ğerlendirilir. Açık heceler ünlü harf ile biter ve "."
ile, kapalı heceler ise ünsüz harf ile biter ve "-" ile
gösterilir.
Buna göre aşağıdaki dizelerden hangisi
"___ /_ _/.._" şeklinde aruz ölçüsüne sa-
hiptir?
66
A) Dünyayı sorarsan bir dipsiz anbar
B) Ayrılık derdinin dermanı nedir
C) Hak katında kabul olsun dilekler
D) Çıkmaz oldu içerimden acılar
Lise Türkçe
Ses Bilgisi
2. DENEME TÜRKÇE B Türk edebiyatında aruz ölçüsünün çok önemli bir yeri vardır. Şiirleri oluşturan sözçüklerin her bir he- cesi "açık" ve "kapalı" olmak üzere iki şekilde de- ğerlendirilir. Açık heceler ünlü harf ile biter ve "." ile, kapalı heceler ise ünsüz harf ile biter ve "-" ile gösterilir. Buna göre aşağıdaki dizelerden hangisi "___ /_ _/.._" şeklinde aruz ölçüsüne sa- hiptir? 66 A) Dünyayı sorarsan bir dipsiz anbar B) Ayrılık derdinin dermanı nedir C) Hak katında kabul olsun dilekler D) Çıkmaz oldu içerimden acılar
8. Okuyan için, kitaplığının yanı başından
daha rahat yer olabileceğini sanmıyorum.
Ben kendi hesabima, kitaplarımın arasın-
da duyduğum rahatı, hiçbir yerde duymamı-
şımdır. 3 Kitapların yenilerini de eskilerini
de severim. 4 Ama yenilerine her zaman
güven olmaz; eskileri arkadaşlar gibidir, ya-
kınlıkları denenmiştir.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerin
hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır?
A) 1
B)(2
C)(3
D) 4
Lise Türkçe
Ses Bilgisi
8. Okuyan için, kitaplığının yanı başından daha rahat yer olabileceğini sanmıyorum. Ben kendi hesabima, kitaplarımın arasın- da duyduğum rahatı, hiçbir yerde duymamı- şımdır. 3 Kitapların yenilerini de eskilerini de severim. 4 Ama yenilerine her zaman güven olmaz; eskileri arkadaşlar gibidir, ya- kınlıkları denenmiştir. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır? A) 1 B)(2 C)(3 D) 4
yaşın canı etmek kolaydı.
Bilmem, böyle niye uzun,
Kalpten kalbe giden yollar.
6-Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Aşınma
B) Ünlü daralması
C) Ünsüz benzeşmesi
D) Ulama
E) Kaynaştırma harfi
gisinde, büyük ünlü uyur
Lise Türkçe
Ses Bilgisi
yaşın canı etmek kolaydı. Bilmem, böyle niye uzun, Kalpten kalbe giden yollar. 6-Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Aşınma B) Ünlü daralması C) Ünsüz benzeşmesi D) Ulama E) Kaynaştırma harfi gisinde, büyük ünlü uyur
B) II.
C) IN
IV.
(E) V
65. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz değişimine
(yumuşama) örnek olabilecek bir sözcük yoktur?
A) O an rahatsızlığın bambaşka duyguyla yaşandığı bir
andı.
B) Onun gösterdiği bu insanı tanımam, hatırlamam hiç
zor değildi.
Hem kendisine hem babasına yönelik bir kırgınlığı
dile getiriyordu.
O insanlar da o zamanlar için birçok oyunu göze
almışlardı.
E) İyiliğin bedeli kimi hayatlarda hep böyle mi ödeni-
yordu acaba?
66. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünsüz benzermo
Lise Türkçe
Ses Bilgisi
B) II. C) IN IV. (E) V 65. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz değişimine (yumuşama) örnek olabilecek bir sözcük yoktur? A) O an rahatsızlığın bambaşka duyguyla yaşandığı bir andı. B) Onun gösterdiği bu insanı tanımam, hatırlamam hiç zor değildi. Hem kendisine hem babasına yönelik bir kırgınlığı dile getiriyordu. O insanlar da o zamanlar için birçok oyunu göze almışlardı. E) İyiliğin bedeli kimi hayatlarda hep böyle mi ödeni- yordu acaba? 66. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünsüz benzermo
Y
5. Yaktı yanardağ gibi can yurdunu son bakış
Ve gönlüm koşmaz oldu maceralar ardında
Önünde düz beyazlar giyinirken kara kış
Bugün sensiz kalan yaz kara bağlar ardında
N
L
Benden sana haberdir bu çığlıklı uçuşlar
Dereler ardın sıra akmaya koyulmuşlar
Arıyor batan güneş seni dağlar ardında
Gezdirir rüzgâr gibi üstünde yamaçların
Bu dizelerle ilgili olarak
1. Ünlü değişimine uğramış sözcüğe yer ve-
rilmiştir.
II. Türeme sırasında ünlü düşmesine uğra-
mış sözcük vardır.
III. Ünlü daralmasına uğramış sözcüğe yer
verilmiştir.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız III
C) Yalnız III
E) II ve III
Lise Türkçe
Ses Bilgisi
Y 5. Yaktı yanardağ gibi can yurdunu son bakış Ve gönlüm koşmaz oldu maceralar ardında Önünde düz beyazlar giyinirken kara kış Bugün sensiz kalan yaz kara bağlar ardında N L Benden sana haberdir bu çığlıklı uçuşlar Dereler ardın sıra akmaya koyulmuşlar Arıyor batan güneş seni dağlar ardında Gezdirir rüzgâr gibi üstünde yamaçların Bu dizelerle ilgili olarak 1. Ünlü değişimine uğramış sözcüğe yer ve- rilmiştir. II. Türeme sırasında ünlü düşmesine uğra- mış sözcük vardır. III. Ünlü daralmasına uğramış sözcüğe yer verilmiştir. yargılarından hangileri söylenebilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız III C) Yalnız III E) II ve III
isi
!
Feis
Yayınları
14. Parkın sonunda, sağ dip tarafta bir sütun yükselir gökle-
1
11
re. Latince sözcükler oyulmuştur tepesine. Taş iyice düz-
leştiğinden harfler zar zor seçilir. Sütunun önünde aşağı-
IV
ya doğru anfitiyatro biçiminde boş bir alan vardır.
V
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi fiil-
den isim yapım eki almıştır?
C) III.
A) I.
B) II.
son -u-n-da
D) IV.
E) V.
SC
Lise Türkçe
Ses Bilgisi
isi ! Feis Yayınları 14. Parkın sonunda, sağ dip tarafta bir sütun yükselir gökle- 1 11 re. Latince sözcükler oyulmuştur tepesine. Taş iyice düz- leştiğinden harfler zar zor seçilir. Sütunun önünde aşağı- IV ya doğru anfitiyatro biçiminde boş bir alan vardır. V Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi fiil- den isim yapım eki almıştır? C) III. A) I. B) II. son -u-n-da D) IV. E) V. SC
6. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz yumuşaması
yoktur?
A) Sınav sonucunu merakla bekliyor, heyecan-
dan içi içine sığmıyordu.
B) Farabi uda hâkim olan bir müzisyendir ve
akort sistemini geliştirmiştir.
C) Gece, kendiyle baş başa kaldığı anlarda, o si-
kıntılı günleri hatırlıyordu.
D) Dağın güney yamaçlarında farklı bir bitki örtü-
sü oluşmaya başlamış.
E) Her geçen gün hastalığı daha da kötüye gidi-
yordu zavallı kadının.
Lise Türkçe
Ses Bilgisi
6. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur? A) Sınav sonucunu merakla bekliyor, heyecan- dan içi içine sığmıyordu. B) Farabi uda hâkim olan bir müzisyendir ve akort sistemini geliştirmiştir. C) Gece, kendiyle baş başa kaldığı anlarda, o si- kıntılı günleri hatırlıyordu. D) Dağın güney yamaçlarında farklı bir bitki örtü- sü oluşmaya başlamış. E) Her geçen gün hastalığı daha da kötüye gidi- yordu zavallı kadının.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün büyük
ünlü uyumuna uymama nedeni diğerlerinden farklıdır?
Kimseye el açmak istemiyorsanız kendiniz çalışıp kendiniz
kazanmalısınız.
B) Sağlıklı bir toplum için bireylerin merhamet ve adalet duy-
gusuna sahip olmalan gerekir.
C) Çocukluğumuzda hafızamıza işlenmiş, istesek de unuta-
madığımız kimi ifadeler vardır.
D) Edebiyat, insanın doğayı, toplumu ancak bunun da ötesin-
de kendini anlama çabasıdır.
E Tren istasyonunda, ellerinde valiz, Izmir treninin gelmesini
bekleyen pek çok insan vardı.
Lise Türkçe
Ses Bilgisi
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün büyük ünlü uyumuna uymama nedeni diğerlerinden farklıdır? Kimseye el açmak istemiyorsanız kendiniz çalışıp kendiniz kazanmalısınız. B) Sağlıklı bir toplum için bireylerin merhamet ve adalet duy- gusuna sahip olmalan gerekir. C) Çocukluğumuzda hafızamıza işlenmiş, istesek de unuta- madığımız kimi ifadeler vardır. D) Edebiyat, insanın doğayı, toplumu ancak bunun da ötesin- de kendini anlama çabasıdır. E Tren istasyonunda, ellerinde valiz, Izmir treninin gelmesini bekleyen pek çok insan vardı.
Sarmal Dil Bilgisi Soru Bankası.
2.
Bir kızıl goncaya benzer dudağın
1
||
Açılan tek gülüsün sen bu bağın
|||
IV
Kurulur kalplere sevda otağın
Kim bilir hangi gönüldür durağın
V
Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilgili
yapılan saptalamalardan hangisi yanlıştır?
A) I.de ünlü düşmesi olmuştur.
B) Il.de ünsüz değişmesi bulunmaktadır.
C) Ill.de kaynaştırma yer almıştır.
D) IV.de ses olayı yoktur.
E) V. de ünsüz yumuşaması meydana gelmiştir.
SAR2
Lise Türkçe
Ses Bilgisi
Sarmal Dil Bilgisi Soru Bankası. 2. Bir kızıl goncaya benzer dudağın 1 || Açılan tek gülüsün sen bu bağın ||| IV Kurulur kalplere sevda otağın Kim bilir hangi gönüldür durağın V Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilgili yapılan saptalamalardan hangisi yanlıştır? A) I.de ünlü düşmesi olmuştur. B) Il.de ünsüz değişmesi bulunmaktadır. C) Ill.de kaynaştırma yer almıştır. D) IV.de ses olayı yoktur. E) V. de ünsüz yumuşaması meydana gelmiştir. SAR2
Gittin hayallerim ardında yaprak yaprak düşüyordu
Bir çocuk üşüyordu elleri cebinde
Dalında bir gelincik ağlıyordu
Bir dağ yanıyordu içimde
C
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünsüz türemesi
B) Ünsüz yumuşaması
C) Ünsüz benzeşmesi
D) Ulama
E) Ünlü daralması
Lise Türkçe
Ses Bilgisi
Gittin hayallerim ardında yaprak yaprak düşüyordu Bir çocuk üşüyordu elleri cebinde Dalında bir gelincik ağlıyordu Bir dağ yanıyordu içimde C Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünsüz türemesi B) Ünsüz yumuşaması C) Ünsüz benzeşmesi D) Ulama E) Ünlü daralması
1.
Ellerim takılırken rüzgarların saçına,
Asıldı arabamız bir dağın yamacına.
Dadaloğlu'm der ki belim büküldü,
Gözümün cevheri yere döküldü.
Birdenbire kıpkızıl birkaç satırla yandı,
Bu dört misra değil, sanki dört damla kandı.
Yukarıdaki tabloda renkli kutuların içinde verilen beyit-
lerde kullanılan edebi sanatların doğru sıralanmış hali
aşağıdakilerden hangisidir?
MAVİ
A) Teşhis
B) Teşbih
C) Mecazımürsel
D) Teşhis
E) Tevriye
YEŞİL
Tariz
Tariz
Kinaye
Kinaye
İstiare
0
TURUNCU
Teşbih
Hüsnütalil
SÖZ SANATI
Tevriye
Teşbih
Teşhis
ainda
Lise Türkçe
Ses Bilgisi
1. Ellerim takılırken rüzgarların saçına, Asıldı arabamız bir dağın yamacına. Dadaloğlu'm der ki belim büküldü, Gözümün cevheri yere döküldü. Birdenbire kıpkızıl birkaç satırla yandı, Bu dört misra değil, sanki dört damla kandı. Yukarıdaki tabloda renkli kutuların içinde verilen beyit- lerde kullanılan edebi sanatların doğru sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? MAVİ A) Teşhis B) Teşbih C) Mecazımürsel D) Teşhis E) Tevriye YEŞİL Tariz Tariz Kinaye Kinaye İstiare 0 TURUNCU Teşbih Hüsnütalil SÖZ SANATI Tevriye Teşbih Teşhis ainda
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin han-
gisinde birden fazia ses olayı vardır?
A) Bu bina çevresine göre epeyce yüksek bir yer-
deydi.
B) Güvenli bölgenin oluşturulması için çalışıyoruz.
C) Nedense olayların iç yüzünü bize bir türlü anlat-
miyor.
D) Fok balıkları yıllardır göz göre göre katlediliyor.
E) Kitabın yeni baskısında bu hataları düzeitmeliyiz.
Kitap
Lise Türkçe
Ses Bilgisi
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin han- gisinde birden fazia ses olayı vardır? A) Bu bina çevresine göre epeyce yüksek bir yer- deydi. B) Güvenli bölgenin oluşturulması için çalışıyoruz. C) Nedense olayların iç yüzünü bize bir türlü anlat- miyor. D) Fok balıkları yıllardır göz göre göre katlediliyor. E) Kitabın yeni baskısında bu hataları düzeitmeliyiz. Kitap
11. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde hem
ünsüz yumuşaması hem de ünsüz yumuşamasına
aykırılık örneklendirilmiştir?
A) Hayır diyeceğini haber vermiştim sana önceden.
B
to Acıktığını anlayınca bir yerde mola vermeye karar
verdi.
C) Bizi görünce korkup saklanacağını düşünmemiştim.
D) Dedikodu yapmaz, gördüğünü söyler.
E) Kâr getiren bir mağazayı kapatacağınıza inanamıyo-
rum.
Lise Türkçe
Ses Bilgisi
11. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde hem ünsüz yumuşaması hem de ünsüz yumuşamasına aykırılık örneklendirilmiştir? A) Hayır diyeceğini haber vermiştim sana önceden. B to Acıktığını anlayınca bir yerde mola vermeye karar verdi. C) Bizi görünce korkup saklanacağını düşünmemiştim. D) Dedikodu yapmaz, gördüğünü söyler. E) Kâr getiren bir mağazayı kapatacağınıza inanamıyo- rum.