Soru:

1. 3. 1. Timarların sipahiler dışındaki kimselere verilmesi II. Uzun süren savaşların yapılması I II III. Nüfusun hızla artması

1.
3. 1. Timarların sipahiler dışındaki kimselere verilmesi
II. Uzun süren savaşların yapılması
I
II
III. Nüfusun hızla artması
U
bir
A
Yukarıdakilerden hangileri XVII. yüzyılda Osmanlı
Devleti'nde uygulanan timar sisteminin bozulmasında
etkili olmuştur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
er

1. 3. 1. Timarların sipahiler dışındaki kimselere verilmesi II. Uzun süren savaşların yapılması I II III. Nüfusun hızla artması U bir A Yukarıdakilerden hangileri XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde uygulanan timar sisteminin bozulmasında etkili olmuştur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III er