Soru:

1. a 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere ve an am = an+m Harfler Harfin Temsil Ettiği Sayı Aşağıdaki tabloda verilen harflerin

1.
a 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere ve
an am = an+m
Harfler
Harfin
Temsil
Ettiği
Sayı
Aşağıdaki tabloda verilen harflerin her biri altında
bulunan üslü sayıyı temsil etmektedir.
●
)
@
an
ain
=an-m'dir.
SESSİZ HARFLER SESLİ HARFLER
K
D
E
i
A
37
A) ANN

1. a 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere ve an am = an+m Harfler Harfin Temsil Ettiği Sayı Aşağıdaki tabloda verilen harflerin her biri altında bulunan üslü sayıyı temsil etmektedir. ● ) @ an ain =an-m'dir. SESSİZ HARFLER SESLİ HARFLER K D E i A 37 A) ANNE C) NİDA N 3-4 3-3 3-² Yukarıdaki tabloya göre oluşturulacak kelimelerin sayı değerleri aşağıdaki bilgilere göre hesaplan- maktadır. İlk harfin değeri, altındaki üslü sayıya eşit olmak üzere sonra gelen harf; 36 35 Sesli ise, bir önceki harfin temsil ettiği sayı ile çarpılacaktır. Sessiz ise, bir önceki harfin temsil ettiği sayıyı bölecektir. Kelimeyi oluşturan tüm harfler bitene kadar bu işlem uygulanarak kelimenin sayı değeri buluna- caktır. Buna göre aşağıda verilen kelimelerin hangisi- nin sayı değeri en büyüktür? B) KEDI D) EDA 3.

Soru Çözümünü Göster