Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi Soruları

10. Tanımlı olduğu aralıkta f, g, h fonksiyonları birebir ve örtendir.
f'(x - 1) = g(x)
+3
g(x+³) = n²¹(x + 1)
13.
olduğuna göre, (hof ¹)(11) ifadesinin değeri kaçtır?
A) 20
B) 21
C) 22
D) 23
E) 24
h = (2x - 3+1) == ( x ) = (²+ (x-1)
g (2x-3+1) = h (x)
g(x+¹)=f(x)
24-3+1=22
Lise Matematik
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
10. Tanımlı olduğu aralıkta f, g, h fonksiyonları birebir ve örtendir. f'(x - 1) = g(x) +3 g(x+³) = n²¹(x + 1) 13. olduğuna göre, (hof ¹)(11) ifadesinin değeri kaçtır? A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24 h = (2x - 3+1) == ( x ) = (²+ (x-1) g (2x-3+1) = h (x) g(x+¹)=f(x) 24-3+1=22
polimal
e su
6.38 grafiği verilmiştir.
16. Dik koordinat düzleminde y = f(x) doğrusal fonksiyonunun
A) O
y
2
O
YI
B) = /2
C) 1
34
le Eck
Eckor
X
X
7
Buna göre, (fofofof)(4) ifadesinin değeri kaçtır?
2
Kui
y = f(x)
D)-2/22
E) 2
Lise Matematik
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
polimal e su 6.38 grafiği verilmiştir. 16. Dik koordinat düzleminde y = f(x) doğrusal fonksiyonunun A) O y 2 O YI B) = /2 C) 1 34 le Eck Eckor X X 7 Buna göre, (fofofof)(4) ifadesinin değeri kaçtır? 2 Kui y = f(x) D)-2/22 E) 2
1.
a 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere ve
an am = an+m
Harfler
Harfin
Temsil
Ettiği
Sayı
Aşağıdaki tabloda verilen harflerin her biri altında
bulunan üslü sayıyı temsil etmektedir.
●
)
@
an
ain
=an-m'dir.
SESSİZ HARFLER SESLİ HARFLER
K
D
E
i
A
37
A) ANNE
C) NİDA
N
3-4
3-3 3-²
Yukarıdaki tabloya göre oluşturulacak kelimelerin
sayı değerleri aşağıdaki bilgilere göre hesaplan-
maktadır. İlk harfin değeri, altındaki üslü sayıya eşit
olmak üzere sonra gelen harf;
36
35
Sesli ise, bir önceki harfin temsil ettiği sayı ile
çarpılacaktır.
Sessiz ise, bir önceki harfin temsil ettiği sayıyı
bölecektir.
Kelimeyi oluşturan tüm harfler bitene kadar bu
işlem uygulanarak kelimenin sayı değeri buluna-
caktır.
Buna göre aşağıda verilen kelimelerin hangisi-
nin sayı değeri en büyüktür?
B) KEDI
D) EDA
3.
Lise Matematik
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
1. a 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere ve an am = an+m Harfler Harfin Temsil Ettiği Sayı Aşağıdaki tabloda verilen harflerin her biri altında bulunan üslü sayıyı temsil etmektedir. ● ) @ an ain =an-m'dir. SESSİZ HARFLER SESLİ HARFLER K D E i A 37 A) ANNE C) NİDA N 3-4 3-3 3-² Yukarıdaki tabloya göre oluşturulacak kelimelerin sayı değerleri aşağıdaki bilgilere göre hesaplan- maktadır. İlk harfin değeri, altındaki üslü sayıya eşit olmak üzere sonra gelen harf; 36 35 Sesli ise, bir önceki harfin temsil ettiği sayı ile çarpılacaktır. Sessiz ise, bir önceki harfin temsil ettiği sayıyı bölecektir. Kelimeyi oluşturan tüm harfler bitene kadar bu işlem uygulanarak kelimenin sayı değeri buluna- caktır. Buna göre aşağıda verilen kelimelerin hangisi- nin sayı değeri en büyüktür? B) KEDI D) EDA 3.
3.
-2
O
2
2
A) (fog)(-1) > 0
C) (gof)(3) < 0
y=f(x)
4
y=g(x)
E) (fog)(0) = 0
O
2
Şekillerde f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi daima doğrudur?
2
B) (gof)(0) = 2
D) (gof)(-4) <0
Lise Matematik
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
3. -2 O 2 2 A) (fog)(-1) > 0 C) (gof)(3) < 0 y=f(x) 4 y=g(x) E) (fog)(0) = 0 O 2 Şekillerde f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi daima doğrudur? 2 B) (gof)(0) = 2 D) (gof)(-4) <0
15. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı,
f(x) = 7x - 2
fonksiyonu için f(a + b - 4) ifadesinin eşiti aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A)
f(a) + f(b)
7
D)
f(a) + f(b)
49
B)
f(a)
f(b)
E)
f(a) f(b)
C) -
f(a) f(b)
2
7²
7
Lise Matematik
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
15. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı, f(x) = 7x - 2 fonksiyonu için f(a + b - 4) ifadesinin eşiti aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) f(a) + f(b) 7 D) f(a) + f(b) 49 B) f(a) f(b) E) f(a) f(b) C) - f(a) f(b) 2 7² 7
ORNEK-55
Uygun koşullarda tanımlı f fonksiyonu bire bir ve örten
fonksiyon olmak üzere,
f(x) = (x+2)/³-3
olduğuna göre, f'(x) aşağıdakilerden hangisidir?
A) ¾x+3-2
B) x-3-2
D) √x+3-2
C) ¾x+3+2
E)-x+3-2
Lise Matematik
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
ORNEK-55 Uygun koşullarda tanımlı f fonksiyonu bire bir ve örten fonksiyon olmak üzere, f(x) = (x+2)/³-3 olduğuna göre, f'(x) aşağıdakilerden hangisidir? A) ¾x+3-2 B) x-3-2 D) √x+3-2 C) ¾x+3+2 E)-x+3-2
axb
and
A
4. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g doğrusal
fonksiyonları,
(fog)-¹(x) = x + 1
(fog ¹)(x) = x + 3
eşitliklerini sağlamaktadır.
20
(Cons)-
TİTANYUM SERİSİ
OP01-SS.34TYT01 / T. MATEMATİK
Paphos
$1641
f(2)=3 olduğuna göre, f(4) değeri kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
AA
31
E) 7
ARE
nksiyonu ile B
Lise Matematik
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
axb and A 4. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g doğrusal fonksiyonları, (fog)-¹(x) = x + 1 (fog ¹)(x) = x + 3 eşitliklerini sağlamaktadır. 20 (Cons)- TİTANYUM SERİSİ OP01-SS.34TYT01 / T. MATEMATİK Paphos $1641 f(2)=3 olduğuna göre, f(4) değeri kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 AA 31 E) 7 ARE nksiyonu ile B
30
Palme
16. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g
fonksiyonları
f(x) =
3x+4
2
(fog)(x)=x²+2
eşitliklerini sağlamaktadır.
Buna göre g(1) değeri kaçtır?
B) - 3
1
A) =//
;) ²/235
C)
D) 1
E)
Diğer sayfaya ge
Lise Matematik
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
30 Palme 16. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları f(x) = 3x+4 2 (fog)(x)=x²+2 eşitliklerini sağlamaktadır. Buna göre g(1) değeri kaçtır? B) - 3 1 A) =// ;) ²/235 C) D) 1 E) Diğer sayfaya ge
12. Bir mutfakta köşeli düz tabaklar ve yuvarlak derin tabaklar
vardır. Düz bir tabak 3 cm, derin bir tabak 4 cm yüksekliğin-
dedir. İstifleme sırasında tüm tabaklar birbirine eşit şekilde
oturmamaktadır.
: 3 cm
: 4 cm
A) 15
en 8 SVAR
: 5 cm
B) 16
: 6 cm
Yukarıdaki modellemede, iki tabaktan oluşan her olası yığı-
nın yüksekliğinin kaç cm olduğunu görebilirsiniz.
C) 17
Buna göre, yukarıdaki dokuz tabaktan oluşan istifin
yüksekliği kaç cm dir?
: 4 cm
: 5 cm
D) 18
E) 20
Lise Matematik
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
12. Bir mutfakta köşeli düz tabaklar ve yuvarlak derin tabaklar vardır. Düz bir tabak 3 cm, derin bir tabak 4 cm yüksekliğin- dedir. İstifleme sırasında tüm tabaklar birbirine eşit şekilde oturmamaktadır. : 3 cm : 4 cm A) 15 en 8 SVAR : 5 cm B) 16 : 6 cm Yukarıdaki modellemede, iki tabaktan oluşan her olası yığı- nın yüksekliğinin kaç cm olduğunu görebilirsiniz. C) 17 Buna göre, yukarıdaki dokuz tabaktan oluşan istifin yüksekliği kaç cm dir? : 4 cm : 5 cm D) 18 E) 20
5. Aşağıda y = f(x) doğrusal fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
A)
72
k
B)
{
32
y
E
• f(x) > 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi (-3, ∞)
•
y = f(x) doğrusunun ortalama değişim hızı
12
olduğuna göre, f(4) değeri kaçtır?
3
O
y = f(x)
C)
7
2
➤X
D) 4
E-=1
E) 5
Lise Matematik
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
5. Aşağıda y = f(x) doğrusal fonksiyonunun grafiği verilmiştir. A) 72 k B) { 32 y E • f(x) > 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi (-3, ∞) • y = f(x) doğrusunun ortalama değişim hızı 12 olduğuna göre, f(4) değeri kaçtır? 3 O y = f(x) C) 7 2 ➤X D) 4 E-=1 E) 5
7. Bir mantar hücresinde glikojen yıkımını
BNI
EV 1900
stale
louisant
sağlayan enzimler olduğu aşağıdaki uygula-
peb
malardan hangisi ile kanıtlanabilir?
A) Mantar özütünü glikojen içeren ortama ekle-
yerek nerep (1) toss niti (3
expo B) Mantar özütüne enzim ekleyerek od
C) Mantar özütüne glikojen ayıracı ekleyerek
nebo D) Hücre özütünü glikojen ve glikoz ayıracı
içeren ortama ekleyerek
E) Hücre özütüne glikoz ayıracı ekleyerek
#bouqu
Lise Matematik
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
7. Bir mantar hücresinde glikojen yıkımını BNI EV 1900 stale louisant sağlayan enzimler olduğu aşağıdaki uygula- peb malardan hangisi ile kanıtlanabilir? A) Mantar özütünü glikojen içeren ortama ekle- yerek nerep (1) toss niti (3 expo B) Mantar özütüne enzim ekleyerek od C) Mantar özütüne glikojen ayıracı ekleyerek nebo D) Hücre özütünü glikojen ve glikoz ayıracı içeren ortama ekleyerek E) Hücre özütüne glikoz ayıracı ekleyerek #bouqu
D) 4f(x) + 1
(f(2x) = 2²x-1
f(x) = 2*1
-1
360
4.
f(a + b) = f(a). f(b)
olmak üzere f(1)= 2 olduğuna göre f(3) kaça eşittir?
C) 12
D) 15
A) 6
B) 8
E) 1²(x) + f(x)
1- E
2-A
3-C
E) 18
(2 f(x)
+
f(x)
7.
ödest
f: R
olmak üze
(2f+
(f-g
olduğuna
A)-8
4-B
3 f ( x
1 f(x
Lise Matematik
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
D) 4f(x) + 1 (f(2x) = 2²x-1 f(x) = 2*1 -1 360 4. f(a + b) = f(a). f(b) olmak üzere f(1)= 2 olduğuna göre f(3) kaça eşittir? C) 12 D) 15 A) 6 B) 8 E) 1²(x) + f(x) 1- E 2-A 3-C E) 18 (2 f(x) + f(x) 7. ödest f: R olmak üze (2f+ (f-g olduğuna A)-8 4-B 3 f ( x 1 f(x
1. Bir mağaza sahibi; metresini 220 liradan aldığı x
metre kumaşın;
●
1
'ünü metresini 360 liradan,
4
1'ünü metresini 400 liradan,
3
Kalanını ise metresini 240 liradan
satarak bu satıştan 4960 lira kâr ediyor.
Buna göre, x kaçtır?
A) 42
B) 48
C) 54
D) 66
E) 72
4.
Lise Matematik
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
1. Bir mağaza sahibi; metresini 220 liradan aldığı x metre kumaşın; ● 1 'ünü metresini 360 liradan, 4 1'ünü metresini 400 liradan, 3 Kalanını ise metresini 240 liradan satarak bu satıştan 4960 lira kâr ediyor. Buna göre, x kaçtır? A) 42 B) 48 C) 54 D) 66 E) 72 4.
= ub
a
30x=4b
= 0
E
+3)
*42
+9=1
5
Cole
x-2y=-0
x+8=24
*+8
e örten g(x)
axtb
44=
9
-lopent
27
T@stokul
12
Matematik Öğretmeni Murat Bey, uygun aralıkta tanımlı,
f₁(x)
ax + b
cx + d
fonksiyonunu tahtaya yazıyor. Daha sonra a, b, c ve d
sayılarını birer kaydırıp işaret değiştirerek aşağıdaki gibi
yeni fonksiyonlar elde ediliyor.
Örneğin;
1₂(x)
f3(x) =
f₁(x) =
f(x) =
-dx- a
-bx-d
9₁(x) =
CX + d
ax + b
-bx - c
-dx- a
ax + b
CX + d
6
şeklinde fonksiyonlar elde ediliyor. Konunun daha iyi
anlaşılması için,
frol=0
2x - 3
2x-2
fonksiyonunu tahtaya yazan Murat Bey, 28 kişilik sınıftaki
her öğrenciden yukarıdaki kurala bağlı g₂(x). 93(x),
g(x) fonksiyonlarını oluşturmalarını istiyor.
14 e lagni
A) 3. sıra, 94(x)
C) 18. sıra, 9₁9(x)
Bu duruma göre, asağıda sınıf listesindeki sırası ve
sırasına göre oluşturduğu fonksiyonlardan hangisi
ile tahtaya yazılı fonksiyonun bileşkesi, her elemanı
kendine eşleyen fonksiyona dönüşür?
X--2
429
B) 12. sıra, 9₁3(x)
D) 21. sıra, 9₂2(x)
E) 27. sıra, 928(x)
g(2)=
bin
9. Fasikül
Lise Matematik
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
= ub a 30x=4b = 0 E +3) *42 +9=1 5 Cole x-2y=-0 x+8=24 *+8 e örten g(x) axtb 44= 9 -lopent 27 T@stokul 12 Matematik Öğretmeni Murat Bey, uygun aralıkta tanımlı, f₁(x) ax + b cx + d fonksiyonunu tahtaya yazıyor. Daha sonra a, b, c ve d sayılarını birer kaydırıp işaret değiştirerek aşağıdaki gibi yeni fonksiyonlar elde ediliyor. Örneğin; 1₂(x) f3(x) = f₁(x) = f(x) = -dx- a -bx-d 9₁(x) = CX + d ax + b -bx - c -dx- a ax + b CX + d 6 şeklinde fonksiyonlar elde ediliyor. Konunun daha iyi anlaşılması için, frol=0 2x - 3 2x-2 fonksiyonunu tahtaya yazan Murat Bey, 28 kişilik sınıftaki her öğrenciden yukarıdaki kurala bağlı g₂(x). 93(x), g(x) fonksiyonlarını oluşturmalarını istiyor. 14 e lagni A) 3. sıra, 94(x) C) 18. sıra, 9₁9(x) Bu duruma göre, asağıda sınıf listesindeki sırası ve sırasına göre oluşturduğu fonksiyonlardan hangisi ile tahtaya yazılı fonksiyonun bileşkesi, her elemanı kendine eşleyen fonksiyona dönüşür? X--2 429 B) 12. sıra, 9₁3(x) D) 21. sıra, 9₂2(x) E) 27. sıra, 928(x) g(2)= bin 9. Fasikül
Örnek. 17 8
1:4050
+
Bir grup arkadaş 6 tane eşit ağırlıkta lahmacun alıyorlar.
3
Her biri bir lahmacunun ünü yediğine göre, bu grupta kaç
kişi vardır?
4
Çözüm
I lohmocun 4 dilim ise as
2 yendiği için
Lise Matematik
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
Örnek. 17 8 1:4050 + Bir grup arkadaş 6 tane eşit ağırlıkta lahmacun alıyorlar. 3 Her biri bir lahmacunun ünü yediğine göre, bu grupta kaç kişi vardır? 4 Çözüm I lohmocun 4 dilim ise as 2 yendiği için
33. Ardışık 5 tek doğal sayının ortalaması, ardışık
4 çift doğal sayının ortalamasına eşitir.
Bu sayılardan en küçük ikisinin toplamı 27-ol-
duğuna göre tüm sayıların toplamı kaçtır?
A) 143 B) 147 C) 151 D) 153 E) 163
Hithit
Lise Matematik
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
33. Ardışık 5 tek doğal sayının ortalaması, ardışık 4 çift doğal sayının ortalamasına eşitir. Bu sayılardan en küçük ikisinin toplamı 27-ol- duğuna göre tüm sayıların toplamı kaçtır? A) 143 B) 147 C) 151 D) 153 E) 163 Hithit