Soru:

1. Anadolu Selçuklu sultanlarının, ekonomik faaliyetleri des- teklemeyi devlet politikası haline getirmelerinin sonucun- da Anad

1.
Anadolu Selçuklu sultanlarının, ekonomik faaliyetleri des-
teklemeyi devlet politikası haline getirmelerinin sonucun-
da Anadolu'da ticaret gelişmiştir.
Anadolu Selçuklu sultanlarının aşağıdakilerden han-
gisini bu amaçla yaptıkları savunulamaz?
A Yol güzergahlarında kervansaraylar kurulması
BY İkta sisteminin uygulanması
C) Anadolu'ya yabancı tüccarların yerleştirilmesi
D) Komşu devletlerle dostluk ve ticaret antlaşmaları ya-
pılması
E Yolların güvenliğinin sağlanması

1. Anadolu Selçuklu sultanlarının, ekonomik faaliyetleri des- teklemeyi devlet politikası haline getirmelerinin sonucun- da Anadolu'da ticaret gelişmiştir. Anadolu Selçuklu sultanlarının aşağıdakilerden han- gisini bu amaçla yaptıkları savunulamaz? A Yol güzergahlarında kervansaraylar kurulması BY İkta sisteminin uygulanması C) Anadolu'ya yabancı tüccarların yerleştirilmesi D) Komşu devletlerle dostluk ve ticaret antlaşmaları ya- pılması E Yolların güvenliğinin sağlanması