Soru:

1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1 - 5), Coğrafya (6 - 10), Felsefe (1 Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan ve

1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1 - 5), Coğrafya (6 - 10), Felsefe (1
Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan ve
ait toplam 25 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Sosyal Bilimler Testi için
1. Emeviler Dönemi'nde, İslam inancının özünde yer
alan "Ümmet" anlayışının terk edildiğini savunan
bir tarihçi bu görüşüne;
1. Arap olmayan Müslümanlardan cizye vergisini al-
malari
II. Arap olmayan Müslümanlara askeri ve idari gö-
revler vermemeleri
III. Buhara, Semerkant, Harezm gibi Türk şehirlerini
fethetmeleri
gelişmelerden hangilerini kanıt olarak gösterebilir?
A) Yalnız! BL Yalnız III Chłye TI
D) II ve III E) T, II ve III
C

1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1 - 5), Coğrafya (6 - 10), Felsefe (1 Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan ve ait toplam 25 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Sosyal Bilimler Testi için 1. Emeviler Dönemi'nde, İslam inancının özünde yer alan "Ümmet" anlayışının terk edildiğini savunan bir tarihçi bu görüşüne; 1. Arap olmayan Müslümanlardan cizye vergisini al- malari II. Arap olmayan Müslümanlara askeri ve idari gö- revler vermemeleri III. Buhara, Semerkant, Harezm gibi Türk şehirlerini fethetmeleri gelişmelerden hangilerini kanıt olarak gösterebilir? A) Yalnız! BL Yalnız III Chłye TI D) II ve III E) T, II ve III C