Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Zaman ve Takvim Soruları

2. Türkler, tarih boyunca yaşadıkları coğrafyaya göre
kültürel, ekonomik ve dini etkileşimlerinin ürünü
olarak çeşitli takvimler kullanmışlardır.
Buna göre Türklerin kullandığı aşağıdaki tak-
vimlerin hangisinde dinin etkili olduğu söyle-
nebilir?
A) On İki Hayvanlı Türk takvimi
B) Celâli takvim
C) Hicri takvim
D) Rumi takvim
E) Miladi takvim
625
5.
6.
Tarih
Zaman ve Takvim
2. Türkler, tarih boyunca yaşadıkları coğrafyaya göre kültürel, ekonomik ve dini etkileşimlerinin ürünü olarak çeşitli takvimler kullanmışlardır. Buna göre Türklerin kullandığı aşağıdaki tak- vimlerin hangisinde dinin etkili olduğu söyle- nebilir? A) On İki Hayvanlı Türk takvimi B) Celâli takvim C) Hicri takvim D) Rumi takvim E) Miladi takvim 625 5. 6.
11. MÖ 220 yılı için aşağıdakilerden hangisi doğru.
dur?
A) 3. yüzyıl 2. yarı 4. çeyrek
B) 3. yüzyıl 2. yarı 1. çeyrek
c) 3. yüzyıl 1. yarı 1. çeyrek
D) 2. yüzyıl 1. yarı 2. çeyrek
E) 3. yüzyıl 1. yarı 4. çeyrek
Tarih
Zaman ve Takvim
11. MÖ 220 yılı için aşağıdakilerden hangisi doğru. dur? A) 3. yüzyıl 2. yarı 4. çeyrek B) 3. yüzyıl 2. yarı 1. çeyrek c) 3. yüzyıl 1. yarı 1. çeyrek D) 2. yüzyıl 1. yarı 2. çeyrek E) 3. yüzyıl 1. yarı 4. çeyrek
6.
Orta Çağ'a ait farklı coğrafyalarda yaşayan iki devlet üze-
rinde araştırma yapılmış, bu araştırma sonucunda iki dev-
letin hükümdarının aynı anda tahta çıkmış oldukları fakat
hükümdarlıklarının 1. yılını yine aynı gün kutlamadıkları
tespit edilmiştir.
Bu farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Farklı inanışa sahip olmaları
B) Farklı takvim kullanmaları
C) Aynı coğrafyada yaşamamaları
D) Sanat anlayışlarının farklı olması
E) Yönetim şekillerinin aynı olmaması
9.
Tarih
Zaman ve Takvim
6. Orta Çağ'a ait farklı coğrafyalarda yaşayan iki devlet üze- rinde araştırma yapılmış, bu araştırma sonucunda iki dev- letin hükümdarının aynı anda tahta çıkmış oldukları fakat hükümdarlıklarının 1. yılını yine aynı gün kutlamadıkları tespit edilmiştir. Bu farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Farklı inanışa sahip olmaları B) Farklı takvim kullanmaları C) Aynı coğrafyada yaşamamaları D) Sanat anlayışlarının farklı olması E) Yönetim şekillerinin aynı olmaması 9.
Zaman
Test U2
9. Yüzyılların sınıflandırılmasında milat kavramı dikkate alınır.
Hz. İsa'nın (a.s.) doğumundan önceki yıllara MÖ (milattan
önce), sonrasına da MS (milattan sonra) denir. Yüzyıl kav-
ramı teorik olarak sonu çift sıfır ile biten bir yılda başlar ve
"yüzyıllık dönem" anlamında kullanılır.
Buna göre;
I. M.S iki tarihten sayısal değeri küçük olan büyük olandan
daha yakın bir tarihi gösterir.
II. M.Ö iki tarihin arasındaki süreyi bulmak için bu iki tarihi
toplamak gerekir.
Rall
III. M.Ö iki tarihten sayısal değeri büyük olan küçük olandan
daha eski bir tarihi gösterir.
IV. M.Ö bir tarih ile M.S bir tarih arasındaki süre bunlardan
sayısal değeri küçük olanın, sayısal değeri büyük olandan
çıkarılmasıyla bulunur.
V. M.S iki tarihin arasındaki süreyi bulmak için bu iki tarihi
toplamak gerekir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve II
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV
C) II ve IV
Tarih
Zaman ve Takvim
Zaman Test U2 9. Yüzyılların sınıflandırılmasında milat kavramı dikkate alınır. Hz. İsa'nın (a.s.) doğumundan önceki yıllara MÖ (milattan önce), sonrasına da MS (milattan sonra) denir. Yüzyıl kav- ramı teorik olarak sonu çift sıfır ile biten bir yılda başlar ve "yüzyıllık dönem" anlamında kullanılır. Buna göre; I. M.S iki tarihten sayısal değeri küçük olan büyük olandan daha yakın bir tarihi gösterir. II. M.Ö iki tarihin arasındaki süreyi bulmak için bu iki tarihi toplamak gerekir. Rall III. M.Ö iki tarihten sayısal değeri büyük olan küçük olandan daha eski bir tarihi gösterir. IV. M.Ö bir tarih ile M.S bir tarih arasındaki süre bunlardan sayısal değeri küçük olanın, sayısal değeri büyük olandan çıkarılmasıyla bulunur. V. M.S iki tarihin arasındaki süreyi bulmak için bu iki tarihi toplamak gerekir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve II D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV C) II ve IV
1.
Aşağıda verilenlerden hangisi nüfus artış hızını azaltı-
ci politikaların olumsuz yönlerinden bir tanesi olamaz?
A) İş gücü sorunları yaşanabilir.
B) Genç nüfus oranı azalabilir.
C) Yaşlı nüfus azalabilir. arter
D) Emekli olmuş nüfus artabilir. ortor
EX İşçi göçleri alınabilir.
olumlu
5.
Tarih
Zaman ve Takvim
1. Aşağıda verilenlerden hangisi nüfus artış hızını azaltı- ci politikaların olumsuz yönlerinden bir tanesi olamaz? A) İş gücü sorunları yaşanabilir. B) Genç nüfus oranı azalabilir. C) Yaşlı nüfus azalabilir. arter D) Emekli olmuş nüfus artabilir. ortor EX İşçi göçleri alınabilir. olumlu 5.
yayla
8. Rize ve çevresinde dağınık kır yerleşmeleri yaygınken Kon-
ya ve çevresinde toplu kır yerleşmeleri yaygındır.
opty
Bu durum iki yörenin;
I. jeolojik yapısı,
II. yer şekilleri,
III. iklim koşulları,
IV. bitki örtüsü
gibi özelliklerden hangileri bakımından farklı olmasıy-
la ilgilidir?
ALI ve II
D) II ve IV
B) I ve III
E) III ve IV
C) II ve III
Tarih
Zaman ve Takvim
yayla 8. Rize ve çevresinde dağınık kır yerleşmeleri yaygınken Kon- ya ve çevresinde toplu kır yerleşmeleri yaygındır. opty Bu durum iki yörenin; I. jeolojik yapısı, II. yer şekilleri, III. iklim koşulları, IV. bitki örtüsü gibi özelliklerden hangileri bakımından farklı olmasıy- la ilgilidir? ALI ve II D) II ve IV B) I ve III E) III ve IV C) II ve III
9.
Beşerî özelliklere göre sınıflandırılan bölgeler, doğal
özelliklere göre oluşturulan bölgelere göre daha hızlı
değişir. Örneğin bazı ülkeler gelişmekte iken
özelliklerindeki değişimler sayesinde gelişmiş ülkeler
sınıflandırmasına tabi tutulabilir.
Buna göre, aşağıdaki değişimlerden hangisi bir
ülkenin gelişmişlik düzeyini yakaladığına kanıt olarak
gösterilemez?
A) Ortalama yaşam süresinin uzaması
B) Nitelikli iş gücü gereksiniminin artması
C) Tarımsal üretimin azalması
D) Enerji tüketiminin artması
E) Şehirsel nüfus oranının yüksek olması
Tarih
Zaman ve Takvim
9. Beşerî özelliklere göre sınıflandırılan bölgeler, doğal özelliklere göre oluşturulan bölgelere göre daha hızlı değişir. Örneğin bazı ülkeler gelişmekte iken özelliklerindeki değişimler sayesinde gelişmiş ülkeler sınıflandırmasına tabi tutulabilir. Buna göre, aşağıdaki değişimlerden hangisi bir ülkenin gelişmişlik düzeyini yakaladığına kanıt olarak gösterilemez? A) Ortalama yaşam süresinin uzaması B) Nitelikli iş gücü gereksiniminin artması C) Tarımsal üretimin azalması D) Enerji tüketiminin artması E) Şehirsel nüfus oranının yüksek olması
cevaplayacaktır.
16. "Yaratmaya ilk başlayan/yaratılanları ilk yaratan O'dur.
Sonra onları çevirip yeniden yaratacaktır. Bu O'nun için
çok da kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce örnekler/
1
en yüce sıfatlar O'nundur. O'dur
O'dur
!!…........
99
(Rûm Suresi, 27. Ay
CHAN
Verilen ayette boş bırakılan yerlere Allah'ın hangi
sıfatlarının gelmesi uygundur?
A) Beka - Semi
C) Azîz - Hakîm
B) Kidem - Hayat
D) Alîm - Basar
E) Semi - Hayat
Tarih
Zaman ve Takvim
cevaplayacaktır. 16. "Yaratmaya ilk başlayan/yaratılanları ilk yaratan O'dur. Sonra onları çevirip yeniden yaratacaktır. Bu O'nun için çok da kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce örnekler/ 1 en yüce sıfatlar O'nundur. O'dur O'dur !!…........ 99 (Rûm Suresi, 27. Ay CHAN Verilen ayette boş bırakılan yerlere Allah'ın hangi sıfatlarının gelmesi uygundur? A) Beka - Semi C) Azîz - Hakîm B) Kidem - Hayat D) Alîm - Basar E) Semi - Hayat
örseli
3.) İnsanoğlunun tarihsel süreç içerisinde kullandığı
aşağıdaki takvimler birbirinin devamı şeklinde
ilişkilendirildiğinde hangisi dışta kalır?
B) Hicri takvim
D) Miladi takvim
A) Gregoryen takvimi
C) Mısır takvimi
E) Jülyen takvimi
6.
Tarihte her olayın kendine özgü ö
de tarih bilimini fen bilimlerinden a
budur.
Buna göre tarihçinin olayları ar
kural koyma,
II. genellemelerde bulunma,
III. kaynak taraması yapma
yöntemlerinden hangilerine ba
zorunluluk değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Tarih
Zaman ve Takvim
örseli 3.) İnsanoğlunun tarihsel süreç içerisinde kullandığı aşağıdaki takvimler birbirinin devamı şeklinde ilişkilendirildiğinde hangisi dışta kalır? B) Hicri takvim D) Miladi takvim A) Gregoryen takvimi C) Mısır takvimi E) Jülyen takvimi 6. Tarihte her olayın kendine özgü ö de tarih bilimini fen bilimlerinden a budur. Buna göre tarihçinin olayları ar kural koyma, II. genellemelerde bulunma, III. kaynak taraması yapma yöntemlerinden hangilerine ba zorunluluk değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II
TEST
inde Mısır
tur.
06
ley
alnız III
TURUNC
TESTI
1.
BHARA
HIVER!
1
441
D) I ve II
|||
(13)
Verilen görsellerden hangilerinin bir tarihçi için daha
güvenilir kaynak grubunda yer aldığı söylenebilir?
mibericol sono nanelim, se
B) Yalnız II
A) Yalnız
4. 1. Değirmen taşla
II. Tahil ambar
III. Saban, ora
IV. Sulama
C) Yalnız III
aive umupob nin eal
Il sinisY (8
E) I, II ve III
sbr
Esinis (A
Yukarıdak
diğini ke
A) I ve
de geç-
Tarih
Zaman ve Takvim
TEST inde Mısır tur. 06 ley alnız III TURUNC TESTI 1. BHARA HIVER! 1 441 D) I ve II ||| (13) Verilen görsellerden hangilerinin bir tarihçi için daha güvenilir kaynak grubunda yer aldığı söylenebilir? mibericol sono nanelim, se B) Yalnız II A) Yalnız 4. 1. Değirmen taşla II. Tahil ambar III. Saban, ora IV. Sulama C) Yalnız III aive umupob nin eal Il sinisY (8 E) I, II ve III sbr Esinis (A Yukarıdak diğini ke A) I ve de geç-
6.
B
Türk adının geçtiği ilk yazılı kaynak Çin yıllıklarıdır.
Türk adının geçtiği Türklere ait ilk kaynak ise Kök Türk
Abideleri'dir. Fakat bu toprağa dikili yazıtlar, sözü edi-
len Çin yıllıklarından çok sonraya aittirler.
Yalnız bu bilgilere göre Türk adı ile ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Çeşitli kaynaklarda geçmiştir.
B) Bir devlet adı olarak kullanılmıştır.
C) Kalıcı malzeme üzerine kazınmıştır.
D) Resmî bir yazılı belgede yer almıştır.
E) Yazılı olarak, ilk defa yabancı bir kaynakta kullanıl-
mıştır.
Tarih
Zaman ve Takvim
6. B Türk adının geçtiği ilk yazılı kaynak Çin yıllıklarıdır. Türk adının geçtiği Türklere ait ilk kaynak ise Kök Türk Abideleri'dir. Fakat bu toprağa dikili yazıtlar, sözü edi- len Çin yıllıklarından çok sonraya aittirler. Yalnız bu bilgilere göre Türk adı ile ilgili olarak aşa- ğıdakilerden hangisi söylenemez? A) Çeşitli kaynaklarda geçmiştir. B) Bir devlet adı olarak kullanılmıştır. C) Kalıcı malzeme üzerine kazınmıştır. D) Resmî bir yazılı belgede yer almıştır. E) Yazılı olarak, ilk defa yabancı bir kaynakta kullanıl- mıştır.
32. TBMM ile İtilaf Devletleri arasında yapılan Mudanya Ant-
laşması'nda, İstanbul'un TBMM yönetimine bırakılması
aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
1
A) Milli Mücadele'nin diplomatik döneminin sona erdiğini
B) Osmanlı Devleti'nin hukuken yok sayıldığını
C) Saltanat rejimine son verildiğini
B
D) Misakımilli sınırlarına ulaşıldığını
E) İnkılapların yapılmaya başlandığını
35. Şehirler
çevresi
cek işle
Dünya
resel
özelli
A) De
B) Ta
C) E
D) S
36. C
Tarih
Zaman ve Takvim
32. TBMM ile İtilaf Devletleri arasında yapılan Mudanya Ant- laşması'nda, İstanbul'un TBMM yönetimine bırakılması aşağıdakilerden hangisini göstermektedir? 1 A) Milli Mücadele'nin diplomatik döneminin sona erdiğini B) Osmanlı Devleti'nin hukuken yok sayıldığını C) Saltanat rejimine son verildiğini B D) Misakımilli sınırlarına ulaşıldığını E) İnkılapların yapılmaya başlandığını 35. Şehirler çevresi cek işle Dünya resel özelli A) De B) Ta C) E D) S 36. C
in Os-
gemi-
irmiş-
isten-
ığı
"alnız III
1
1
1
1
1
$
1
"
1
8.
Ahmet'in ölümü üzerine tahta oğullarından biri değil, kar-
deşi 1. Mustafa padişah olmuştur.
Bu durum Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki uygulamalardan
hangisinin başlangıcı olmuştur?
A) iltizam sisteminin
B) Ekber ve erşed sisteminin
C) Sancağa çıkma sisteminin
D) Müsadere sisteminin
E) Anayasal yönetimin
2023/3/23 17:26
Tarih
Zaman ve Takvim
in Os- gemi- irmiş- isten- ığı "alnız III 1 1 1 1 1 $ 1 " 1 8. Ahmet'in ölümü üzerine tahta oğullarından biri değil, kar- deşi 1. Mustafa padişah olmuştur. Bu durum Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin başlangıcı olmuştur? A) iltizam sisteminin B) Ekber ve erşed sisteminin C) Sancağa çıkma sisteminin D) Müsadere sisteminin E) Anayasal yönetimin 2023/3/23 17:26
0°
15.
Yerçekimi azaldığı için gazlar elektrik yüklenmiştir.
Radyo dalgalarının yansıtıldığı katmandır.
Yukarıda özellikleri verilen atmosfer katmanı
aşağıdakilerden hangisidir?
A Troposfer
D) yonosfer
R
B) Stratosfer
CYMezosfer
Ekzosfer
Tarih
Zaman ve Takvim
0° 15. Yerçekimi azaldığı için gazlar elektrik yüklenmiştir. Radyo dalgalarının yansıtıldığı katmandır. Yukarıda özellikleri verilen atmosfer katmanı aşağıdakilerden hangisidir? A Troposfer D) yonosfer R B) Stratosfer CYMezosfer Ekzosfer
1.
O
sti için ayrılan kısmın
1929'da fazla çocuk sahibi olan aileler yol
vergisinden muaf tutuldu.
1931'de altı ya da daha fazla çocuklu ailelere
vergi muafiyeti getirildi.
1936'da çok çocuklu ailelere, hazineye ait
topraklardan tarla bağışlandı.
1936'da doğum kontrolünü sağlayan ilaç ve
araçların kullanılması yasaklandı.
Cumhuriyet'in ilk yıllarında atılan bu adımlardaki
temel hedef aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vergi gelirlerini artırmak
B) Teknik personel ihtiyacını karşılamak
C) Nüfus artış hızını sınırlandırmak
D) Çağdaş nüfus sayım yöntemleri kullanmak
E) Ülke nüfusunu artırmak
V
Tarih
Zaman ve Takvim
1. O sti için ayrılan kısmın 1929'da fazla çocuk sahibi olan aileler yol vergisinden muaf tutuldu. 1931'de altı ya da daha fazla çocuklu ailelere vergi muafiyeti getirildi. 1936'da çok çocuklu ailelere, hazineye ait topraklardan tarla bağışlandı. 1936'da doğum kontrolünü sağlayan ilaç ve araçların kullanılması yasaklandı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında atılan bu adımlardaki temel hedef aşağıdakilerden hangisidir? A) Vergi gelirlerini artırmak B) Teknik personel ihtiyacını karşılamak C) Nüfus artış hızını sınırlandırmak D) Çağdaş nüfus sayım yöntemleri kullanmak E) Ülke nüfusunu artırmak V
10. Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerle-
rine göre daha belirgindir?
A) Anadolu'nun kapıları 1071 Malazgirt Zaferi'nin
kazanılmasıyla Türklere açılmıştır.
B) İstanbul'un fethi 29 Mayıs'ta gerçekleştirilmiştir.
C) Yazı milattan önce yaklaşık üç bin yılında bu-
lunmuştur.
(D) Türkiye Cumhuriyeti Miladi takvime 1 Ocak'tan
itibaren geçmiştir.
E) Kavimler göçü dördüncü yüz yılın son çeyreğin-
de gerçekleşmiştir.
13.
Tarih
Zaman ve Takvim
10. Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerle- rine göre daha belirgindir? A) Anadolu'nun kapıları 1071 Malazgirt Zaferi'nin kazanılmasıyla Türklere açılmıştır. B) İstanbul'un fethi 29 Mayıs'ta gerçekleştirilmiştir. C) Yazı milattan önce yaklaşık üç bin yılında bu- lunmuştur. (D) Türkiye Cumhuriyeti Miladi takvime 1 Ocak'tan itibaren geçmiştir. E) Kavimler göçü dördüncü yüz yılın son çeyreğin- de gerçekleşmiştir. 13.